Návrhy hledání

Podnikatel, vynálezce, mecenáš

Převzetí podnikatelské a společenské odpovědnosti bylo pro Prof. Dr. h.c. Viktora Dulgera (*18.12.1935; † 21.03.2016), zakladatele a bývalého předsedy dozorčí rady skupiny ProMinent, vždy důležitým úkolem.

Viktor Dulger se narodil dne 18.12.1935. Jako mladík dokončil již po třech letech své strojírenské studium na státní odborné technické škole v Karlsruhe. Viktor Dulger nyní získává ve vedoucí funkci praktické znalosti u celosvětově působící americké společnosti Carnation Milk Corporation.

Hledat vlastní řešení pro technické problémy – to Viktora Dulgera zajímá zvláště. V roce 1960 se osamostatnil s vlastní inženýrskou kanceláři: Chemie und Filter GmbH. Velmi brzy se mu podařil průkopnický vývoj prvního přes tranzistor elektronicky řízeného dávkovacího čerpadla. Více než 50 osobních patentů pod jménem Viktora Dulgerse v Německu a celosvětově je důkazem neustále vynalézavého ducha.

V Heidelberg-Wieblingenu zřídil Viktor Dulger v roce 1969 první továrnu a vývoj, výrobu a správu. Celosvětová expanze určuje roky od 1970. S vlastními společnostmi a zastoupeními je firma ProMinent dnes přítomna ve více než 100 zemích světa. Skupina podniků zaměstnává 2400 pracovníků na celém světe a je mezinárodně považována za vůdce na trhu dávkovací techniky.

Viktor Dulger ustavičně přebíral společenskou odpovědnost tím, že se ve velké míře angažoval pro společnost. Od roku 1975 Viktor Dulger podporoval mj. zařízení: Německé centrum pro výzkum muzikoterapie (od roku 1997 Institut Viktora Dulgera), Universita Heidelberg, Nadace 600 let univerzity, četné svazy jako Heidelberger Hauspflegeverein a sportovní svazy. Nadace Viktora a Sigrid Dulgerových uděluje každoročně ceny za nejlepší dizertaci techniky životního prostředí, vynikající práci mladých vědců a nejlepší absolventy vzdělávání.

Vyznamenání a angažování Viktora Dulgera

 • 1982 Spolkový řád za zásluhy
 • 1985 Zřízení plastiky pro Bismarck-Platz v Heidelbergu
 • 1986 Jmenování honorárním konzulem pro republiku Malta v Baden-Württembergu
 • 1990 Hodnost senátora University Heidelberg
 • 1993 Medaile Lorenze Werthmanna (nejvyšší vyznamenání Deutsche Caritasverband)
 • 1994 Čestný profesor Technické univerzity Dalian, Čína
 • 1995 Univerzitní medaile UniversityHeidelberg
 • Od roku 1995 podporující člen společnosti Maxe Plancka
 • Kurátor hospodářské fakulty University Heidelberg
 • Člen kuratoria nadace 600 let univerzity Heidelberg
 • Člen valné hromady IHK Rhein-Neckar
 • 19 let obchodní soudce, komora pro obchodní záležitosti, zemský soud Heidelberg
 • 1996 Jmenování Overseas Merchant Consultant, provincie Liaoning, Čína
 • 1996 Řád za zásluhy 1. třídy Spolkové republiky Německo
 • 1996 Hodnost čestného doktora Technické univerzity Dalian, Čína
 • 1997 Uznání hodnosti čestného doktora ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Baden-Württemberg
 • 1997 Hodnost čestného občana 6,5milionového města Dalian, Čína
 • 1997 Povýšení na honorárního generálního konzula republiky Malta pro konzulární obvod Baden-Württemberg
 • 1997 Přejmenování německého centra pro muzikoterapii, Heidelberg, na „Institut Viktora Dulgera“
 • 1998 Honorární profesor vysoké odborné školy Heidelberg
 • 2000 Medaile Richarda Benze, město Heidelberg, za služby v umění a vědě
 • 2001 Zlatá Dieselova medaile, Dieselovo kuratorium, za vynikající výkon v oblasti dávkovací techniky a úpravy vody
 • 2001 Velká zlatá medaile za služby s briliantem, IHK Rhein-Neckar, za zvláštní služby ve vědě území Rhein-Neckar
 • 2001 The National Order of Merit, stupeň důstojníka U.O.M., republika Malta
 • 2002 Předseda Německého institutu pro vynalézání e.V.
 • 2003 Jmenování na dalších pět let Overseas Merchant Consultant, provincie Liaoning, Čína
 • 2009 Medaile za zásluhy země Baden-Württemberg
 • 2011 Cena za celoživotní dílo u příležitosti udělení ceny zakladatele, finanční skupina Deutsche Sparkassen Baden-Württemberg
 • 2016 Dne 21. března 2016 umírá zakladatel a předseda dozorčí rady ProMinent GmbH, Prof. Dr. h.c. Viktor Dulger, ve věku 80 let.

Další závazky

ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru