Návrhy hledání

Občas musí člověk lidi postrčit

Tento požadavek měl již starší šéf skupiny ProMinent, Prof. Dr. h. c. Viktor Dulger (* 18.12.1935; † 21.03.2016), položit při přednáškách, které v pravidelných intervalech v prostorách heidelbergského výrobce čerpadel probíhaly.

Tak podněcoval arcibiskup Dr. Notker Wolf své posluchače se svojí přednáškou k nezaměstnanosti k úvahám. Každý nezaměstnaný nám musí ležet na srdci, řekl Wolf. Nechť je nějaká společenská odpovědnost, aby lidé našli práci důstojnou člověka. „Lidé potřebují smysluplnou činnost, aby byli vnitřně šťastní a spokojení a měli ve svém životě naplnění.“

Arcibiskup sklání před podnikateli, kteří, aby mohli investovat, musí docílit zisku a současně musí myslet na blaho svých zaměstnanců. To je velká odpovědnost. „Mnoho podnikatelů v době krize svým pracovníkům s poctivou starostí o jejich rodiny nedalo výpověď a to by mělo být taky uznáváno.“ Každý jednotlivý zaměstnanec musí cítit, jak je cenný.

Wolf apeluje tento večer rovněž na vlastní odpovědnost nezaměstnaných, kteří rádi přesunují odpovědnost na stát a společnost. První odpovědnost a zdolání nezaměstnanosti je na nezaměstnaných samotných. „Občas musí člověk lidi postrčit a podpořit je právě tím.“ V budoucnu musí být proto kladen důraz na vzdělání“ a míní tím komplexní vzdělání a vůli překonávat problémy.

On sám nemá žádná recept na nezaměstnanost. „Nezaměstnanost je něco tíživého, nedostatek, který nám nesmí být lhostejný.

Lze ji překonat pouze snahou všechno zvládnout: podnikatel, vláda, společnost, ale i nezaměstnaní sami. Musíme jednat ve vzájemné solidaritě, abychom nalezli cestu do budoucna.“

Další závazky

ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru