Návrhy hledání

Prohlášení o ochraně údajů

Srdečně Vás vítáme na naší webové stránce a těší nás Váš zájem o náš podnik a naše výrobky. Ochrana Vašich údajů je pro nás velmi důležitá. Proto Vás chceme následně informovat, jaké údaje o Vaší návštěvě k jakým účelům použijeme. Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze vztáhnout na Vás osobně, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

I. Jméno a adresa odpovědné osoby

Odpovědnou osobou ve smyslu základního nařízení o ochraně údajů a jiných národních zákonů o ochraně údajů členských států a rovněž ostatních právních ustanovení o ochraně údajů je:

ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r.o.
Fügnerova 567
336 01 Blovice
Česká republika
Tel.: +420 585 757 011
E-mail: info@prominent.cz
Webová stránka: https://www.prominent.com

II. Obecně ke zpracovávání údajů

1. Rozsah zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme v zásadě pouze tehdy, když je to potřebné k poskytnutí funkční webové stránky a rovněž našich obsahů a výkonů. Obecně dochází ke shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů pouze po souhlasu uživatele

2. Mazání údajů a doba uložení

Osobní údaje dotčené osoby se smažou nebo zablokují, jakmile odpadne účel ukládání. Ukládání může kromě toho probíhat z důvodu, kdy to bylo určeno evropským nebo národním zákonodárcem v právních nařízeních, zákonech nebo ostatních předpisech unie, kterým odpovědná osoba podléhá. K zablokování nebo smazání těchto údajů dojde tehdy, když uplyne lhůta uložení předepsaná těmito normami, pokud neexistuje potřeba dalšího ukládání údajů pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

III. Poskytování webové stránky a vytváření souborů log

Při každém vyvolání naší internetové stránky sbírá náš webový server automaticky následující údaje:

• IP adresa uživatele

• Jméno hostitele (která stránka společnosti ProMinent byla navštívena, např. www.prominent.de nebo jiné)

• Datum a čas přístupu (Time)

• Typ a místo požadavku (Request)

• Informace o typu prohlížeče a použité verzi

Údaje jsou rovněž ukládány v souborech log našeho systému. K ukládání těchto údajů spolu s jinými osobními údaji uživatele nedochází.

Právním základem pro dočasné ukládání údajů a souborů log je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Máme oprávněný zájem na zpracovávání údajů, neboť je dočasné uložení IP adresy systém potřebné k umožnění dodání webové stránky počítači uživatele. K tomu musí zůstat uložená IP adresa uživatele po dobu relace. K ukládání v souboru log dochází pro zajištění funkčnosti webové stránky. Navíc nám údaje slouží k optimalizaci webové stránky a k zajištění bezpečnosti našich systémů informační techniky. Vyhodnocování údajů k marketingovým účelům se v této souvislosti neprovádí.

Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou pro dosažení účelu jejich shromažďování potřebné. V případě shromažďování údajů k poskytnutí webové stránky je tomu tak tehdy, když je ukončena příslušná relace. V případě ukládání údajů do souborů log je tomu tak nejpozději po 30 dnech. Kromě toho jsou soubory log uchovávány v záložních souborech až 12 měsíců. K přístupu k těmto zálohám dochází pouze ve výjimečných případech.

IV. Používání cookies

Navíc k dříve uvedeným údajům se při používání naší webové stránky na Vašem počítači ukládají cookies. U cookies se jedná o textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči, resp. jsou ukládány internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Tyto cookies obsahují charakteristický sled znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při novém vyvolání webové stránky. Cookies nemohou vyvolávat žádné programy nebo přenést viry na Váš počítač. Použití cookies nám umožňuje učinit internetovou nabídku celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější. Cookies se ukládají na počítači uživatele a jsou z něj přenášeny na naši stránku. Proto také máte coby uživatelé úplnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči můžete přenášení cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies lze kdykoliv smazat. To lze provádět i automatizovaně. Pokud se cookies pro naši webovou stránku deaktivují, nebudou již možná moci být používány všechny funkce webové stránky v plném rozsahu.

Tato webová stránka používá cookies v následujícím rozsahu:

• Přechodné cookies (dočasné použití)

• Trvalé cookies (časově omezené použití)

• Cookies třetích stran (od třetích poskytovatelů)

Přechodné cookies se automaticky smažou, když zavřete prohlížeč. K tomu patří zvláště cookies relace. Ty ukládají takzvané ID relace, kterým lze přiřadit různé požadavky Vašeho prohlížeče společné relaci. Tím může Váš počítač opět rozpoznat, když se vrátíte na naši webovou stránku.

Trvalé cookies se automaticky smažou po zadané době, která se může lišit podle cookie. Cookies můžete kdykoliv smazat v bezpečnostních nastaveních svého prohlížeče.

Právním základem pro zpracovávání osobních údajů za použití cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Náš oprávněný zájem přitom spočívá ve zjednodušení používání webové stránky pro uživatele.

V. Google Analytics

Na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájem o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) používáme Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google LLC („Google“). Google používá cookies. Souborem Cookie vygenerované informace o používání online nabídky uživateli jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Tímto způsobem prostřednictvím cookies shromážděné údaje jsou po 14 měsících automaticky jednou za měsíc mazány.

Google tyto informace z našeho pověření používá k vyhodnocování používání naší online nabídky uživateli, k sestavování reportů o aktivitách v rámci této online nabídky a k poskytování dalších služeb spojených s používáním této online nabídky a používáním internetu vůči nám. Při tom mohou být ze zpracovávaných údajů vytvářeny pseudonymní profily používání uživatelů.

Používáme Google Analytics, abychom v rámci webových služeb společnosti Google a jejích partnerů začleněné reklamy ukazovali pouze uživatelům, kteří také projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří vykazují určité vlastnosti (např. zájmy o určitá témata nebo výrobky, které se určí podle navštívených webových stránek), které předáváme společnosti Google (tzv. „Remarketing-“, resp. „Google-Analytics-Audiences“). S pomocí Remarketing Audiences chceme také zajistit, aby naše reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a neobtěžovaly.

U uživatelů, kteří používají webové funkce Google Analytics, jsou s pomocí cookies Google pro zadání reklam aktivovány funkce jako Remarketing v síti Google Display pro produkty jako AdWords. Další informace o používání takových cookies společností Google naleznete v často kladených otázkách k prohlášení o ochraně údajů společnosti Google. V nastaveních pro reklamu můžete nastavení cookies změnit nebo tyto funkce deaktivovat.

Používáme Google Analytics pouze s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že bude IP adresa uživatelů společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Prohlížečem uživatele sdělená IP adresa nebude společností Google spojována s jinými daty. Uživatelé mohou ukládání cookies zabránit příslušným nastavením jejich prohlížečového softwaru; uživatelé mohou kromě toho shromažďování údajů vygenerovaných prostřednictvím cookie a vztahujících se k jejich používání online nabídky společností Google a rovněž zpracovávání těchto údajů společností Google zabránit tím, že si stáhnou a nainstalují plugin pro prohlížeč dostupný na následujícím odkazu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Další informace o používání údajů společností Google, možnostech nastavení a odmítnutí naleznete na webových stránkách společnosti Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs („Používání údajů společností Google při Vašem používání webových stránek nebo aplikací našich partnerů“), https://policies.google.com/technologies/ads („Používání údajů k reklamním účelům“), https://adssettings.google.com/authenticated („Správa informací, které společnost Google používá, aby Vám zobrazovala reklamu“).

Marketingové služby Google

Na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájem o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. DSGVO) využíváme marketingové a remarketingové služby (krátce „Google-Marketing-Services”) společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Google-Marketing-Services nám umožňují cíleněji zobrazovat reklamní inzeráty pro naši webovou stránku a na naší webové stránce, aby byly uživatelům prezentovány pouze reklamy, které potenciálně odpovídají jejich zájmům. Jsou-li uživateli zobrazovány např. reklamy na výrobky, o které se zajímal na jiných webových stránkách, hovoří se zde o „remarketingu“. K těmto účelům bude při vyvolání naší nebo jiných webových stránek, na nichž jsou aktivní Google-Marketing-Services, společností Google bezprostředně proveden kód a do webové stránky se napojí tzv. (re)marketingové tagy (neviditelné grafiky nebo kódy označované také jako „Web Beacons“). S jejich pomocí se na zařízení uživatelů uloží individuální cookie (namísto cookies mohou být použity i srovnatelné technologie). Cookies mohou být dosazovány různými doménami, mimo jiné google.com , doubleclickbygoogle.com , adwords.com , atd.,další informace: https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs .V tomto souboru se zaznamenává, které webové stránky uživatel navštěvuje, o jaké obsahy se zajímá a na jaké nabídky klikl, déle technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazované webové stránky, čas návštěvy a rovněž další údaje o využívání online nabídky. IP adresa není s údaji uživatele v rámci jiných nabídek společností Google spojována. Shora uvedené informace mohou být ze strany Google spojovány i s takovými informacemi z jiných zdrojů. Pokud uživatel následně navštíví jiné webové stránky, mohou se mu podle jeho zájmů zobrazovat pro něj vyladěné reklamy.

Údaje uživatelů jsou v rámci Google-Marketing-Services zpracovávány pseudonymizovaně. Tzn. společnost Google např. neukládá a nezpracovává jméno nebo e-mailovou adresu uživatelů, nýbrž zpracovává relevantní údaje vztahující se k cookie v rámci pseudonymních uživatelských profilů. Tzn., že z pohledu společnosti Google nejsou reklamy spravovány a zobrazovány pro konkrétně identifikovanou osobu, nýbrž pro vlastníka cookie, nezávisle na tom, kdo tímto vlastníkem cookie je. Toto neplatí, když uživatel společnosti Google výslovně dovolil zpracovávat údaje bez této pseudonymizace. Informace o uživatelích shromážděné prostřednictvím Google-Marketing-Services jsou předávány společnosti Google a ukládány na serverech společnosti Google v USA.

Dále používáme „Google Tag Manager“ pro začlenění analytických a marketingových služeb Google do naší webové stránky a pro správu.

Další informace o využívání údajů k marketingovým účelům společností Google zjistíte na přehledové stránce: https://policies.google.com/technologies/ads , prohlášení společnosti Google o ochraně údajů lze vyvolat na https://policies.google.com/privacy .

Chcete-li reklamu vztaženou prostřednictvím Google-Marketing-Services na zájmy odmítnout, můžete použít společností Google poskytnuté možnosti nastavení a Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated .

VI. Informační buletin

Na naší internetové stránce je možnost přihlásit se k odběru bezplatného informačního buletinu. Při tom jsou nám při přihlášení k odběru informačního buletinu předány údaje ze zadávací masky. Jsou to:

• E-mailová adresa

• Oslovení

• Akademický titul

• Křestní jméno

• Příjmení

• Země

• Povinnými poli jsou toliko e-mailová adresa a země

• Tematická oblast (obor, ostatní)

• Zdroj

Navíc jsou při přihlášení pořízeny následující údaje:

• IP adresa uživatele

• Datum a čas registrace

• Upozornění, že bylo přečteno prohlášení o ochraně údajů

Pro zpracování údajů se v rámci procesu přihlášení vyžaduje Váš souhlas a odkazuje se na toto prohlášení o ochraně údajů. Pro objednání informačního buletinu používáme takzvaný proces Double-opt-in, tzn. že se Vaše objednávka dokončí teprve tehdy, když jste předtím své přihlášení potvrdili prostřednictvím potvrzovacího e-mailu, zaslaného Vám k tomuto účelu, kliknutím na v něm obsažený odkaz. Potvrzení platí jako souhlas. Nedojde-li k Vašemu příslušnému potvrzení během 100 dnů, Vaše přihlášení se z naší databáze automaticky smaže. Tím zajistíme, aby Vás k odběru našeho informačního buletinu nemohl přihlásit někdo jiný.

V souvislosti se zpracováním údajů pro zasílání informačních buletinů nedochází k předání údajů třetí straně. V souvislosti se zpracováním údajů pro zasílání informačních buletinů nedochází k předání údajů třetí straně. Při sledování stránek potvrzení informačních buletinů prostřednictvím Google Analytics se odstraní e-mailová adresa uživatele před přenosem na Google z dat vyvolání stránky. Údaje jsou používány výhradně pro zasílání informačních buletinů. Získání e-mailové adresy uživatele slouží výhradně k zasílání informačního buletinu. Sbírání ostatních osobních údajů v rámci procesu přihlášení slouží k zabránění zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy.

Právním základem pro zpracovávání údajů po přihlášení k odběru informačního buletinu uživatelem je poskytnutí souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO.

Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou pro dosažení účelu jejich shromažďování potřebné. E-mailová adresa uživatele se proto ukládá tak dlouho, dokud je odebírání informačního buletinu aktivní.

Odebírání informačního buletinu může příslušný uživatel kdykoliv vypovědět. K tomuto účelu se v každém informačním buletinu nachází příslušný odkaz. Tím je rovněž umožněno odvolání souhlasu k ukládání osobních údajů shromážděných během procesu přihlášení.

1. Sledování reakcí na informační buletin v systému informačního buletinu Inxmail

Sledováním se v Inxmail Professional rozumí následné pozorování, resp. ukládání chování příjemců. Chování příjemců se přitom vztahuje tři následující jednání příjemců:

• Otevření mailingu

• Klikání na textové a obrázkové odkazy

• Stahování obrázků v e-mailovém programu

2. Sledování vztahující se k osobám (Unique-Count-tracking)

Otevře-li příjemce mailing, klikne-li na odkaz nebo stáhne-li ve svém e-mailovém programu obrázky, umí toto Inxmail Professional zaregistrovat a uložit. Tato jednání příjemců jsou v Inxmail Professional označována jako reakce příjemců. Prostřednictvím Inxmail Professional lze na základě reakcí příjemců vytvořit zájmový profil příjemce. Takto bychom mohli například zjistit, kteří příjemci klikli na určité odkazy. Na základě těchto kliknutí bychom mohli vytvořit cílové skupiny a poslat příjemcům další, pro ně vyladěné informace o jejich zájmových oblastech. Možnost sledování vztahujícího se k osobám se v současnosti nevyužívá. Pokud se toto změní, budeme o tom příjemce informačního buletinu neprodleně informovat.

Souhlasem při registraci k odběru informačního buletinu souhlasíte podle čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO s tím, že bude sledováno Vaše uživatelské chování se vztahem k osobě. Pro optimalizaci obsahů tematických informačních buletinů porovnáváme obecně četnosti otevírání a reakce příjemců různých mailingů. Uložené osobní údaje se neprodleně ze systému smažou, když se příjemce od odebírání informačního buletinu odhlásí.

VII. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

Na naší internetové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít k elektronickému navázání kontaktu. Chopí-li se uživatel této možnosti, budou nám údaje zadané do zadávací masky předány a uloženy. Těmito údaji jsou:

• Oslovení, křestní jméno, příjmení

• Firma

• Číslo zákazníka

• E-mailová adresa

• Telefon

• Ulice, číslo domu, PSČ, město, země

• Akademické tituly

• Zájem o výrobky

• Vaše zpráva nám

• Přílohy (dokumenty)

• Žádost o zpětné zavolání, pokud byla tato možnost zvolena

V okamžiku odeslání zprávy se navíc uloží následující údaje:

• Datum a čas registrace

• IP adresa uživatele

Alternativně je možné navázání kontaktu e-mailem. V tomto případě se uloží e-mailem předané osobní údaje uživatele. V této souvislosti nedochází k předání údajů třetí straně. Údaje jsou používány výhradně pro zpracovávání konverzace.

Zpracovávání osobních údajů ze zadávací masky nám slouží toliko ke zpracování navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu e-mailem existuje také potřebný oprávněný zájem na zpracování údajů podle právního základu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Směřuje-li e-mailový kontakt k uzavření smlouvy, slouží čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO jako právní základ pro další zpracovávání.

Ostatní během procesu odeslání zpracované osobní údaje slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informační techniky.

Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou pro dosažení účelu jejich shromažďování potřebné. Pro osobní údaje ze zadávací masky a takové, které byly zaslány e-mailem, je tomu tak, když je příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena tehdy, když lze z okolností seznat, že byl příslušný stav věci konečně vyjasněn.

Naváže-li s námi uživatel kontakt e-mailem, může uložení svých osobních údajů kdykoliv odmítnout. V takovém případě však nelze pokračovat v konverzaci.

VIII. Přihlášení na semináře

Na naší internetové stránce je možnost přihlásit se na semináře. Při tom jsou nám předány údaje ze zadávací masky. Jsou to:

• Oslovení, křestní jméno, příjmení

• Firma

• E-mailová adresa

• Telefon

• Ulice, číslo domu, PSČ, město, země

• Číslo zákazníka

• Akademické tituly

• Účastníci semináře (další účastníci)

Navíc jsou při přihlášení pořízeny následující údaje:

• Datum a čas registrace

• IP adresa uživatele

Pro zpracování údajů se v rámci procesu přihlášení odkazuje se na toto prohlášení o ochraně údajů.

Právním základem pro zpracovávání údajů po přihlášení na seminář uživatelem je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, neboť jsou uvedené údaje potřebné pro provedení smlouvy.

Tomu je tak během procesu registrace ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření tehdy, když již nejsou údaje pro provedení smlouvy potřebné. I po uzavření smlouvy může existovat potřeba ukládat osobní údaje smluvního partnera pro splnění smluvních nebo zákonných povinností.

Jako uživatelé máte kdykoliv možnost přihlášení zrušit. O Vás uložené údaje můžete kdykoliv nechat změnit.

Jsou-li údaje potřebné ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, je předčasné smazání údajů možné pouze tehdy, pokud se smazáním nejsou v rozporu smluvní nebo zákonné povinnosti.

IX. GetSiteControl

Na našich internetových stránkách je začleněný widgetový nástroj „GetSiteControl“ společnosti GetWebCraft Limited, Klimentos 41-43, Klimentos Tower, Flat/Office 25, 1061, Nicosia, Kypr. Zde se jedná o widget, který nám umožňuje zobrazování informací jako „layover“. Okna layover lze zobrazovat podle určitých pravidel (např. doba návštěvy stránky), takže je potřebné dosazení cookie. Při vyvolání layoveru jsou přenesena data na server GetWebCrat Limited tak, jako kdybyste navštívili jejich vlastní webovou stránku. Bližší informace o ochraně údajů u GetWebCraft můžete zjistit z prohlášení firmy o ochraně údajů: getsitecontrol.com/privacy/

S widgetovým nástrojem „GetSiteControl“ lze sdílet obsahy naší internetové stránky na sociálních sítích Facebook Ireland Ltd. resp. Facebook Inc., Google Inc. Twitter Inc. a LinkedIn Ireland Unlimited Company. Začleněním do našich internetových stránek se prostřednictvím cookies uložených na Vašem počítači vytvoří spojení se servery příslušné sociální sítě. Kliknutím na příslušné tlačítko bude Vaše IP adresa sdělena příslušné sociální síti. Tomu můžete zabránit příslušnými nastaveními prohlížeče.

Jste-li během své návštěvy na našich internetových stránkách přihlášeni ve svém profilu některé z uvedených sociálních sítí, shromažďuje a ukládá provozovatel této sociální sítě příp. další údaje o návštěvě našich internetových stránek. Pokud si takové přiřazení nepřejete, doporučujeme Vám se před návštěvou našich internetových stránek ze sociálních sítí odhlásit.

Informujte se u příslušného provozovatele sociálních sítí o zpracovávání a využívání Vašich údajů. Upozornění provozovatelů k příslušným ustanovením o ochraně údajů a příp. k možným nastavením na ochranu své soukromé sféry obdržíte zde:

• Facebook Ireland Ltd. resp. Facebook Inc.: https://cs-cz.facebook.com/policy.php

• Twitter Inc.: https://twitter.com/en/privacy

• LinkedIn Ireland Unlimited Company: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=cs

X. Právo dotčených osob

Máte vůči nám následující práva ohledně Vás se týkajících osobních údajů:

– podle čl. 7 odst. 3 DSGVO svůj kdysi udělený souhlas kdykoliv vůči nám odvolat. To má za následek, že již nesmíme v budoucnu pokračovat ve zpracovávání údajů, kterých se tento souhlas týkal;

– podle čl. 15 DSGVO právo na informaci;

– podle čl. 16 a 17 DSGVO právo na opravu nebo smazání;

– podle čl. 18 DSGVO právo na omezení zpracovávání;

– podle čl. 20 DSGVO právo na přenositelnost údajů;

– podle čl. 77 DSGVO právo stěžovat si u úřadu dohlížejícího na ochranu údajů na zpracovávání svých osobních údajů.

Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f DSGVO, máte právo podat podle čl. 21 DSGVO odpor proti zpracovávání svých osobních údajů. Chcete-li využít svého práva na odpor, zašlete prosím e-mail na objection@prominent.com . Při výkonu práva na odpor prosíme o vyjasnění důvodů, proč bychom neměli Vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak je námi prováděno. Poté prověříme stav věci a zpracovávání údajů zastavíme, resp. upravíme nebo Vám prokážeme naše nutné ochraně odporující důvody, kvůli nimž ve zpracovávání pokračujeme.

Proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro reklamní účely a analýzu dat můžete kdykoliv podat odpor. O svém odmítnutí reklamy nás můžete kdykoliv informovat na následujícím kontaktu:

ProMinent GmbH
Im Schuhmachergewann 5-11
69123 Heidelberg
Německo
Tel.: +49 6221 842 0
E-mail: objection@prominent.com

XI. Změna ustanovení o ochraně údajů

Čas od času tato ustanovení o ochraně údajů na ochranu Vašich osobních údajů aktualizujeme. Měli byste do těchto ustanovení o ochraně údajů příležitostně nahlédnout, abyste byli průběžně informováni, jak chráníme Vaše údaje a neustále vylepšujeme obsahy naší webové stránky. Používáním stránky www.prominent.cz prohlašujete svůj souhlas s podmínkami těchto ustanovení o ochraně údajů na ochranu osobních údajů.

ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru