Návrhy hledání

Zásady ochrany osobních údajů

Vítáme vás na našich webových stránkách a děkujeme za váš zájem o naši společnost a naše výrobky. Ochrana vašich údajů je pro nás velmi důležitá. Proto bychom vás v následujícím textu rádi informovali, které údaje o vaší návštěvě používáme a pro jaké účely. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se k vám mohou vztahovat osobně, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatelů.

I. Jméno a adresa odpovědné osoby

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně osobních údajů, jakož i dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r.o.
Fügnerova 567
336 01 Blovice
Česká republika
Tel.: +420 585 757 011
E-Mail: info-cz@prominent.com
Website: www.prominent.cz

II. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce údajů je:

ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r.o.
Im Schuhmachergewann 5-11
69123 Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 6221 842 655
E-Mail: info-cz@prominent.com

III. Obecné informace o zpracování údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme zásadně pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování funkčních webových stránek a našeho obsahu a služeb. V ostatních případech dochází ke shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů pouze se souhlasem uživatele.

2. Vymazání údajů a doba jejich uchovávání

Osobní údaje dotčené osoby budou vymazány nebo zablokovány, jakmile již nebudou potřebné pro účely jejich uložení a nebude existovat žádná další povinnost údaje uchovávat. K uložení může dojít také v případě, že tak stanovil evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech Unie, které se na odpovědnou osobu vztahují. Pokud používáte webové stránky pro informační účely, najdete doby uložení v následujících informacích. V případě aktivního používání našich webových stránek ukládáme vaše osobní údaje nejprve po dobu odpovědi na váš dotaz nebo po dobu trvání našeho obchodního vztahu. To zahrnuje také zahájení smluvního nebo předsmluvního právního vztahu a jeho zpracování. Vaše osobní údaje uchováváme za účelem uchování důkazů až do promlčení případných právních nároků vyplývajících ze vztahu s vámi. Po uplynutí promlčecí lhůty vaše osobní údaje vymažeme, pokud neexistuje zákonná povinnost údaje uchovávat, například z německého obchodního zákoníku (§§ 238, 257 odst. 4 HGB) nebo z německého daňového zákoníku (§ 147 odst. 3, 4 AO). Tyto povinnosti uchovávání mohou být dva až deset let.

IV. Poskytování webových stránek a vytváření protokolových souborů

Při každém přístupu na naše webové stránky náš webový server automaticky zaznamenává následující údaje:

 • IP adresa uživatele
 • Název hostitele (která stránka ProMinent byla navštívena, např. http://www.prominent.com nebo podobně).
 • Datum a čas přístupu (Čas)
 • Typ a umístění žádosti
 • Informace o typu prohlížeče a použité verzi

Údaje se také ukládají do souborů protokolu našeho systému. Tyto údaje nejsou ukládány společně s dalšími osobními údaji uživatele.

Právním základem pro dočasné uložení údajů a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Na zpracování údajů máme oprávněný zájem, protože dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné k tomu, aby bylo možné doručit webové stránky do počítače uživatele. Za tímto účelem musí IP adresa uživatele zůstat uložena po dobu trvání relace. Ukládání do protokolových souborů se provádí za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. Kromě toho používáme tyto údaje k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. K vyhodnocování údajů pro marketingové účely v této souvislosti nedochází.

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek je to v okamžiku, kdy skončí příslušná relace. V případě ukládání údajů v souborech protokolů se tak děje nejpozději po 30 dnech. Kromě toho jsou protokolové soubory uchovávány v záložních souborech po dobu až 12 měsíců. K těmto zálohám se přistupuje pouze ve výjimečných případech.

V. Používání souborů cookie a souvisejících funkcí/technologií

Kromě výše uvedených údajů se při používání našich webových stránek do vašeho počítače ukládají také soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Tyto soubory cookie obsahují charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. Kromě toho označujeme "cookies" také jako webové majáky, jakož i další srovnatelné technologie ukládání dat pro sledování aktivit uživatele. Webové majáky jsou většinou průhledné grafické/obrázkové prvky, obvykle ne větší než 1 x 1 pixel, které jsou vloženy do webové stránky a mohou být použity k detekci souborů cookie ve vašich zařízeních.

Soubory cookie používáme jednak k ukládání informací souvisejících s relací na webových stránkách. Tyto soubory cookie vyprší na konci relace prohlížeče (tzv. přechodné soubory cookie) a nejsou uloženy trvale. Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem počítači i po skončení příslušné relace prohlížeče a umožňují nám rozpoznat váš počítač při vaší další návštěvě (tzv. trvalé/permanentní soubory cookie). Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí stanovené doby, která se může lišit v závislosti na typu souboru cookie.

Soubory cookie lze rozdělit zejména do následujících kategorií/typů souborů cookie:

 • Základní soubory cookie
  Základní soubory cookie jsou nutné pro nezbytné provádění specifických funkcí webových stránek.
 • Výkonnostní soubory cookie
  Výkonnostní soubory cookie shromažďují informace o používání webových stránek. Tyto soubory cookie neukládají žádné informace, které by umožnily identifikaci uživatele, ale používají se pouze k měření výkonu našich webových stránek a ke zlepšení uživatelského komfortu.
 • Funkční soubory cookie
  Funkční soubory cookie se používají k umožnění požadovaných služeb a funkcí (např. přehrávání videí) na webových stránkách a/nebo ke zvýšení "použitelnosti".
 • Cílení souborů cookie
  Třetí strany (např. reklamní partneři) mohou používat cílené soubory cookie k profilování zájmů uživatele a na základě toho zobrazovat relevantní reklamy a propagační akce na jiných webových stránkách.
 • Soubory cookie sociálních médií
  Soubory cookie sociálních médií ze služeb sociálních médií umožňují sdílení obsahu s přáteli a sítěmi. Tyto služby mohou sledovat prohlížeče na různých webových stránkách a profilovat zájmy.

Změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos souborů cookie. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. To lze provést i automaticky. Postup pro deaktivaci souborů cookie můžete pravidelně získat prostřednictvím funkce "Nápověda" svého internetového prohlížeče. Upozorňujeme však, že tato nastavení mohou potenciálně ovlivnit plnou dostupnost a funkčnost našich webových stránek.

Abychom zajistili, že naše používání souborů cookie je v souladu se zákonnými požadavky, používáme nástroj cookie poskytovaný společností OneTrust Technology Limited, 82 St John St, Londýn, Velká Británie ("OneTrust"). Na níže uvedeném odkazu si můžete zkontrolovat a spravovat své souhlasy se soubory cookie a provádět specifická nastavení a deaktivace souborů cookie:

Centrum předvoleb ochrany osobních údajů

Některé soubory cookie, které používáme na našich webových stránkách, pocházejí od třetích stran a pomáhají nám analyzovat dopad obsahu našich webových stránek a zájmy návštěvníků, měřit výkon a efektivitu našich webových stránek nebo s vámi komunikovat. V rámci našich webových stránek používáme jak soubory cookie první strany (viditelné pouze z domény, kterou navštěvujete), tak soubory cookie třetích stran (viditelné napříč doménami a pravidelně nastavované třetími stranami).

Další podrobnosti o příslušných poskytovatelích souborů cookie naleznete v Centru předvoleb ochrany osobních údajů v příslušných kategoriích souborů cookie.

Zpracování údajů na základě souborů cookie se provádí u nezbytně nutných souborů cookie na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (právní základ) z důvodu našeho oprávněného zájmu na poskytování informační nabídky na našich webových stránkách. V případě ostatních typů souborů cookie se zpracování údajů provádí na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (právní základ). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Pomocí následujícího odkazu můžete zejména obnovit nastavení souborů cookie a odvolat tak případný udělený souhlas:

Centrum předvoleb ochrany osobních údajů

VI. Matomo Analytics (On-Premise)

Na naší webové stránce využíváme otevřený softwarový nástroj Matomo Analytics pro analýzu chování našich uživatelů při surfování na síti. Navíc používáme Matomo Tag Manager. Matomo Tag Manager je rozšíření softwaru Matomo Analytics. Přes Tag Manager probíhá začlenění Matomo Analytics, tracking událostí a řízení integrace kódů externích poskytovatelů. Při vyvolání naší webové stránky se zpracovávají především tyto údaje:

 • 2 bajty IP adresy systému uživatele, který webovou stránku vyvolal
 • vyvolaná webová stránka (URL)
 • webová stránka, ze které se uživatel dostal na vyvolanou webovou stránku (referrer)
 • podstránky, které byly vyvolány z vyvolané webové stránky
 • doba setrvání na webové stránce
 • četnost vyvolání webové stránky

Využíváme Matomo Analytics ve variantě On-Premise a hostujeme software na našich vlastních serverech v Německu. Výše uvedené údaje se ukládají pouze tam. Využíváme Matomo Analytics bez cookies. Údaje nepředáváme třetím osobám. Software Matomo je nastaven tak, že se IP adresy neukládají kompletně, nýbrž se maskují poslední 2 bajty IP adresy (např.: 192.168.xxx.xxx). Tímto způsobem již není možné přiřadit IP adresu počítači, který webovou stránku vyvolal.

Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem na analýze chování při surfování na naší webové stránce podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zpracování údajů nám umožňuje analýzu chování návštěvníků webové stránky při surfování. Tyto informace nám pomáhají zlepšovat webovou stránku a uživatelské prostředí. Anonymizace IP adresy dostatečně zohledňuje zájem uživatelů na ochraně jejich osobních údajů.

Bližší informace o nastavení soukromí Matomo Software najdete zde: https://matomo.org/privacy/ .

Marketingové služby Google

Využíváme marketingové a remarketingové služby (zkráceně Google Marketing Services) společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). My nebo společnost Google zpracováváme vaše osobní údaje v této souvislosti pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas.

Marketingové služby společnosti Google nám umožňují cílit reklamu pro naše webové stránky a na našich webových stránkách tak, aby se uživatelům zobrazovaly pouze reklamy, které potenciálně odpovídají jejich zájmům. Pokud se například uživateli zobrazují reklamy na produkty, o které projevil zájem na jiných webových stránkách, jedná se o tzv. remarketing. Pro tyto účely se při návštěvě našich webových stránek a dalších webových stránek, na kterých jsou aktivní marketingové služby Google, spustí kód přímo od společnosti Google a do webových stránek se integrují takzvané (re)marketingové značky (neviditelné grafické prvky nebo kódy, známé také jako "web beacons"), pokud jste k tomu dali souhlas. S jejich pomocí je v zařízení uživatele uložen individuální soubor cookie (místo souborů cookie lze použít i srovnatelné technologie).

Soubory cookie mohou být nastaveny různými doménami, například google.com, https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/ , https://ads.google.com/intl/en/home/ , atd. Další informace: https://policies.google.com/technologies/types . Tento soubor zaznamenává, které webové stránky uživatel navštívil, o jaký obsah se zajímal a na které nabídky kliknul, dále technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace o využívání online nabídky. IP adresa nebude sloučena s údaji uživatele v rámci jiných nabídek Google. Google může výše uvedené informace kombinovat také s informacemi z jiných zdrojů. Pokud uživatel následně navštíví jiné webové stránky, mohou se mu zobrazovat reklamy přizpůsobené jeho zájmům.

Údaje uživatele jsou zpracovávány pseudonymně v rámci marketingových služeb společnosti Google. To znamená, že společnost Google neukládá a nezpracovává například jméno nebo e-mailovou adresu uživatele, ale zpracovává příslušné údaje v rámci pseudonymních uživatelských profilů způsobem souvisejícím se soubory cookie. To znamená, že z pohledu společnosti Google nejsou reklamy spravovány a zobrazovány pro konkrétně identifikovanou osobu, ale pro držitele souboru cookie, bez ohledu na to, kdo je tímto držitelem souboru cookie. To neplatí, pokud uživatel výslovně povolil společnosti Google zpracovávat údaje bez této pseudonymizace. Informace shromážděné marketingovými službami Google o uživatelích jsou předávány společnosti Google a ukládány na jejích serverech v USA.

Další informace o používání údajů společností Google pro marketingové účely naleznete na stránce s přehledem: https://policies.google.com/technologies/ads , zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese https://policies.google.com/privacy .

Pokud si nepřejete dostávat zájmově orientovanou reklamu prostřednictvím marketingových služeb Google, můžete využít možnosti nastavení nastavené společností Google: https://adssettings.google.com/authenticated .

VII. YouTube

K vkládání videí a jejich přehrávání přímo na těchto webových stránkách používáme pluginy z platformy YouTube. Provozovatelem videoplatformy je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube je společnost přidružená ke společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen "Google").

Videa na YouTube jsou integrována v takzvaném "rozšířeném režimu ochrany dat", který podle poskytovatele spustí ukládání informací o uživateli pouze při přehrávání videa. Režim rozšířené ochrany údajů však nutně nevylučuje předávání údajů partnerům YouTube. Při aktivaci vložených videí na našich webových stránkách je navázáno spojení se servery YouTube a zahájen přenos dat. Nemáme žádný vliv na rozsah a obsah dat, která jsou aktivací zásuvného modulu přenášena na YouTube a případně dalším partnerům YouTube. Server YouTube je mimo jiné informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Podle společnosti YouTube se tyto informace používají mimo jiné ke shromažďování statistik videí, ke zlepšení uživatelské přívětivosti a k prevenci zneužití. YouTube používá soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatelů za předpokladu, že jste s používáním těchto souborů cookie souhlasili. Soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se před aktivací tlačítka přehrávání odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Informace generované soubory cookie YouTube o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server YouTube v USA a tam se ukládají. Informace o ochraně osobních údajů na YouTube naleznete na následujícím odkazu https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ .

VIII. Zpravodaj

Na našich webových stránkách máte možnost přihlásit se k odběru bezplatného newsletteru. Při registraci k odběru newsletteru jsou nám předány a zpracovány údaje, které zadáte do vstupní masky (např. jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa). Pokud není pole označeno jako "povinné", jedná se o nepovinný údaj. Kromě toho se při registraci shromažďuje datum a čas registrace.

Váš souhlas se zpracováním údajů je získán během procesu registrace a je uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů. Při registraci k odběru newsletteru používáme tzv. double-opt-in postup, tj. vaše registrace je dokončena až poté, co jste svou registraci znovu potvrdili kliknutím na odkaz v potvrzovacím e-mailu zaslaném za tímto účelem. Toto potvrzení je považováno za váš souhlas. Pokud potvrzení neobdržíte do 100 dnů, bude vaše registrace automaticky vymazána z naší databáze. Tím je zajištěno, že vás k odběru našeho newsletteru nebude moci zaregistrovat nikdo jiný.

Údaje se používají k zasílání newsletteru. Shromažďování e-mailové adresy uživatele slouží k doručování newsletteru. Shromažďování dalších osobních údajů při registraci slouží k zabránění zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy.

Právním základem pro zpracování údajů po registraci uživatele k odběru newsletteru je souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. E-mailová adresa uživatele je tedy uchovávána po dobu, kdy je aktivní odběr newsletteru.

Odběr newsletteru může dotyčný uživatel kdykoli zrušit. Za tímto účelem je v každém newsletteru uveden odpovídající odkaz. Tím se také odvolá souhlas s uchováváním osobních údajů shromážděných během procesu registrace.

1. Sledování reakcí na newsletter v systému pro zasílání newsletterů Inxmail

Sledováním v Inxmailu Professional se rozumí sledování nebo ukládání chování příjemců. Inxmail Professional provozuje společnost Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg ("Inxmail"). Chování příjemců se týká následujících tří akcí vašich příjemců:

 • Otevření newsletteru
 • Klikání na textové a obrazové odkazy
 • Stahování obrázků v e-mailovém programu

2. Sledování osob (Unique-Count-tracking)

Když příjemce otevře newsletter, klikne na odkaz nebo stáhne obrázky ve svém e-mailovém programu, může to Inxmail Professional zaznamenat a uložit. Tyto akce příjemců se v aplikaci Inxmail Professional označují jako reakce příjemců. Pomocí aplikace Inxmail Professional lze na základě reakcí příjemců vytvořit zájmový profil příjemce. Lze například určit, kteří příjemci klikli na určité odkazy. Na základě těchto kliknutí lze vytvořit cílové skupiny a příjemcům zasílat další informace přizpůsobené jejich oblastem zájmu.

Při registraci k odběru newsletteru můžete souhlasit se sledováním svého uživatelského chování na osobním základě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR takto.

"Ano, tímto potvrzuji, že společnost ProMinent GmbH může zaznamenávat a vyhodnocovat mé osobní uživatelské chování v newsletteru, aby mohla lépe přizpůsobit obsah mým osobním zájmům. Svůj souhlas mohu kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu v newsletteru."

Abychom mohli optimalizovat obsah tematických newsletterů, porovnáváme obecně míru otevření a reakce příjemců na různé mailingy. Uložené osobní údaje jsou ze systému okamžitě vymazány, když se příjemce z odběru newsletteru odhlásí.

IX. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

Na našich webových stránkách jsou k dispozici různé kontaktní formuláře, které lze použít pro elektronický kontakt. Pokud uživatel tuto možnost využije, budou nám předány a zpracovány údaje zadané do vstupní masky (např. jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa, údaje o systému týkající se požadavku na službu (včetně typu služby, typu systému, umístění systému, odvětví, země, jazyka a zprávy), údaje o požadavku na seminář a požadované rezervaci hotelu a v případě vráceného zboží údaje o výrobku a jeho použití). V případě dotazů na výrobky, náhradní díly, servisní služby a vrácené zboží přílohy souborů poskytnuté uživatelem.

Pokud pole není označeno jako "povinné", jedná se o nepovinný údaj.

V době odeslání zprávy se uloží také datum, čas a IP adresa odeslání. Případně je možné nás kontaktovat e-mailem. V takovém případě se uloží osobní údaje uživatele předané spolu s e-mailem. V této souvislosti nebudou údaje předávány třetím stranám. Údaje se používají výhradně pro zpracování konverzace.

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží výhradně ke zpracování žádosti o kontakt. V případě kontaktu prostřednictvím e-mailu se jedná rovněž o nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, platí čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR slouží jako právní základ pro další zpracování.

V této souvislosti nepředáváme žádné údaje třetím stranám, ale můžeme váš dotaz předat ke zpracování příslušné společnosti ProMinent nebo příslušnému obchodnímu partnerovi společnosti ProMinent.

Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání jsou používány k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a jakmile uplynou příslušné zákonné lhůty pro jejich uchovávání.

Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti uchovávání svých osobních údajů. V takovém případě však nelze v konverzaci pokračovat.

X. Odkazy na App Store

Naše webové stránky obsahují odkazy na obchody s aplikacemi (např. Google Play Store pro Android nebo Apple App Store pro iOS). Tyto služby provozují výhradně třetí strany. Pokud na tyto odkazy přejdete, mohou být informace předány těmto poskytovatelům. K tomu dojde pouze v případě, že kliknete na jedno z tlačítek App Store. Účel a rozsah zpracování údajů, jakož i vaše práva a možnosti nastavení naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele:

XI. Služby vzdálené podpory

Pokud využíváte naše služby vzdálené podpory, zpracováváme vaše osobní údaje (jméno, funkce/pracovní zařazení, kvalifikace, společnost (smluvní strana), telefonní číslo, e-mailová adresa) za účelem poskytnutí příslušných smluvních služeb vašemu zaměstnavateli nebo zadavateli. Můžeme také použít vaše služební telefonní číslo, abychom se předem domluvili a provedli potřebná opatření. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je plnění smluvních povinností při poskytování služeb digitální údržby vašemu zaměstnavateli nebo zadavateli. Pokud jako zadavatel sami využíváte našich služeb vzdálené podpory, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Případně k poskytování služeb vzdálené podpory využíváme software „Help Lightning“ stejnojmenného poskytovatele z USA. Není vyloučeno, že při využívání tohoto nástroje budou vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, video a zvukové záznamy) přenášeny do USA. Společnost Help Lightning je však ve vztahu ke společnosti ProMinent smluvně vázána standardními smluvními doložkami EU, které zajišťují zpracování údajů v souladu s ochranou osobních údajů.

XII. Příjemce údajů/předávání údajů do třetích zemí

Zpočátku se s vašimi osobními údaji seznámí pouze naši zaměstnanci, kteří se podílejí na technické, obchodní nebo redakční činnosti.

Kromě toho v rámci výše uvedeného zpracování údajů využíváme externí poskytovatele služeb nebo je příp. pověřujeme příslušnými službami. Pokud poskytovatelé služeb obdrží vaše osobní údaje jako zpracovatelé, jsou při nakládání s vašimi osobními údaji přísně vázáni našimi pokyny. Osobní údaje jsme sdíleli zejména s těmito kategoriemi poskytovatelů služeb:

 • poskytovatelé IT služeb, např. v rámci správy a hostování našich webových stránek nebo pro analýzu/měření webových stránek, správu dodavatelů, zprávy v rámci whistleblowingu
 • IT služby a infrastruktura,
 • IT podpora a údržba, včetně vzdálené podpory;
 • Společnosti, které jsou s námi propojeny podle čl. 15 a násl. AktG (Zákona o akciových společnostech) a s nimiž spolupracujeme při poskytování služeb, jakož i obchodní partneři;
 • Pokud jste s tím souhlasili, předáme vaše příslušné osobní údaje příjemcům uvedeným v souhlasu.
 • Poskytovatelé služeb na podporu správy uchazečů o práci a personálu

Vaše osobní údaje můžeme předávat příjemcům v zemích mimo Evropskou unii („EU“) a Evropský hospodářský prostor, zejména do Spojených států amerických („USA“). Pokud úroveň ochrany údajů v USA neodpovídá úrovni ochrany údajů v EU, poskytujeme odpovídající záruky ve smyslu čl. 46 GDPR. To může zahrnovat dohodu o standardních smluvních doložkách Komise EU a veškerá další opatření potřebná k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů. V jednotlivých případech je předání údajů do třetích zemí podmíněno vaším souhlasem s tímto předáním v souladu s čl. 49 odst. 1 větou 1 písm. a GDPR.

XIII. Práva subjektu údajů

V souvislosti s osobními údaji, které se vás týkají, máte následující práva:

 • kdykoli odvolat svůj souhlas v souladu s čl. 7 ODST. 3 GDPR. To má za následek, že na základě tohoto souhlasu již nemůžeme do budoucna pokračovat ve zpracování údajů;
 • v souladu s čl. 15 GDPR právo na informace;
 • podle čl. 16 a 17 GDPR právo na opravu nebo výmaz;
 • podle čl. 18 GDPR právo na omezení zpracování;
 • podle čl. 20 GDPR právo na přenositelnost údajů;
 • podle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů na námi prováděné zpracování vašich osobních údajů. Příslušným dozorovým úřadem je pro nás zmocněnec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací: Úřad pro ochranu osobních údajů,Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/index.asp

XIV. Opozice

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 GDPR. Pokud si přejete uplatnit své právo vznést námitku, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddíle II. nebo zašlete e-mail na adresu info-cz@prominent.com

XV. Změna zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů budeme čas od času aktualizovat. Pokud není uvedeno jinak, tyto změny nabývají účinnosti okamžitě. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů byste měli čas od času zkontrolovat, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše údaje a neustále zlepšujeme obsah našich webových stránek.

srpen 2023

ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru