Návrhy hledání

UV zařízení

Šetrné pro člověka i životní prostředí

UV záření představuje v moderní úpravě vody bezpečnou a spolehlivou dezinfekční metodu bez použití chemických látek. UV zařízení DULCODES značky ProMinent využívají bezpečnost a spolehlivost UV dezinfekce v nejrůznějších aplikacích. Výsledky výzkumu a také bezpočet bezporuchově fungujících zařízení dokazují: UV je zcela vhodné pro dezinfekci vody.

Bezkonkurenční: UV-C záření

UV-C záření o vlnové délce v rozsahu 240 až 280 nm napadá přímo životně důležitou DNA zárodků. Ty ztrácejí svojí rozmnožovací schopnost a jsou usmrcovány. Efektivně jsou hubeni dokonce i parazité jako např. kryptosporidie a lamblia, kteří jsou vysoce odolní proti chemickým dezinfekčním prostředkům.

Nejen u pitné vody

Spuštění fotochemických reakcí v důsledku UV záření se používá také v jiných aplikacích ProMinent. Takto je v bazénové vodě odbouráván nežádoucí vázaný chlor. Úspory v rámci čerstvé vody jsou drastické. Oxidační prostředky, jako např. ozon, chlor nebo oxid chloričitý jsou spolehlivě odbourávány ve výrobní vodě v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Tím dochází k úspoře cenově nákladných aktivních uhlíkových filtrů.

Výhody zpracování UV zářením

Okamžitá a bezpečná dezinfekce zcela bez přidávání chemických látek. Přitom se rozvíjí dezinfekční účinek bez ohledu na hodnotu pH. Nevytvářejí se žádné nežádoucí látky a nedochází k negativnímu ovlivnění vůně a chuti vody. Není vyžadováno skladování a manipulace s chemickými látkami. Kromě toho nejsou vyžadovány reakční trasy ani reakční nádrže. Jedno UV zařízení zabírá velmi málo místa a výrazným způsobem snižuje náklady a zajišťuje vysokou míru spolehlivosti a výkonnosti.

Naši nejlepší: UV dezinfekční zařízení DULCODES

 • rovnoměrné ozařování celého vodního proudu pomocí promyšlené hydrauliky zařízení a optimalizovaného vtoku z hlediska technických parametrů proudění
 • Použití UV lamp s dlouhou dobou životnosti a vysokou výtěžností UV-C
 • systém automatického čištění
 • Ovládání zařízení s pomocí rozsáhlých monitorovacích a informačních funkcí
 • Zobrazování všech důležitých provozních parametrů a také hlášení chyb hůlkovým písmem
 • Trendový ukazatel časového průběhu UV senzorového signálu
 • Analogový výstup senzorového signálu a relé hlášení poruch
 • Použití moderních, elektronických předřadníků se sběrnicovou technikou pro šetrné rozsvěcování lampy a šetrný lampový provoz
 • Sledování jednotlivých lamp
 • přímé ovládání automatických uzavíracích a mycích ventilů

Jaký typ jste? Tento přehled ukazuje výkon a typické stěžejní body použití standardních UV zařízení ProMinent. Potřebujete to specifičtěji? Oslovte nás. Proto jsme konečně tady.

Výrobky

UV zařízení DULCODES LP TL

Průtok až 36 m3/h

UV zařízení DULCODES LP TL pro dezinfekci sirupu vyhlašuje válku tepelně odolným zárodkům. Kde již nestačí běžná pasterizace horkem, dezinfikuje UV světlo efektivně za minimální dobu a bez přísunu tepla. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Spolehlivá eliminace spór, kvasinek a plísní, zejména 99,99 % tepelně odolných spór
 • Stabilní produktová kvalita v ohledu na vzhled, chuť a aroma
 • Úspora energie a nákladů, protože UV zařízení nahrazuje běžnou a energeticky náročnou pasterizaci
 • Nízké investiční náklady
 • Hygienické provedení zařízení: žádné objemy mrtvého prostoru, drsnost povrchu < 0,8 µm, možnost zbytkového vyprázdnění, konstrukce z trubek s kruhovým průřezem, hygienické provedení skříňového rozvaděče atd.
 • Remote Control: Snadné monitorování na dálku a ovládání na dálku

UV zařízení DULCODES LP

Průtok až 523 m3/h

Jedinečná UV zařízení DULCODES LP jsou symbolem úpravy vody budoucnosti – efektivně a bez chemie. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • UV zařízení DULCODES LP pro širokou oblast použití k účinné a bezpečné dezinfekci vody bez použití chemie
 • Jedinečný dynamický ohřev lampy upravuje velmi rychle výkon lampy a zajišťuje bezpečnou dezinfekci i při měnících se průtocích a teplotách vody
 • Homogenní dávka UV díky optimalizované dynamice proudění v reaktoru garantuje maximální prostupnost při minimálním počtu lamp a minimální tlakové ztrátě
 • Snížení nákladů na životní cyklus pomocí vysoce výkonných lamp s dlouhou životností VARIO-Flux s nízkou spotřebou energie a vysokou výtěžností UV
 • Vysoká flexibilita díky stojatému nebo ležatému způsobu montáže a volnému výběru polohy příruby
 • Monitorování zařízení v reálném čase nezávislé na umístění prostřednictvím DULCONNEX Platform: Zvýšená procesní bezpečnost. Spolehlivost a transparentnost díky monitorování v reálném čase, individuálním alarmům a automatizovaným reportům.

UV zařízení DULCODES LP-PE plast

Průtok až 505 m3/h

Mořskou nebo vřídelní vodu lze s pomocí UV zařízení DULCODES LP-PE plast díky bez problémů snadno dezinfikovat. UV zařízení sestává z jednoho reaktoru a jednoho UV senzoru z plastu vysoce odolného proti UV záření. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Reaktor z vysokohustotního PE stabilizovaného proti UV záření, naprosto nekorodující a teplotně
 • Dlouhodobě stabilní senzor UVC, odolný proti slané vodě, pro monitorování dezinfekčního výkonu, znečištění trubek kabelového kanálku, stárnutí zářiče a průchodu vody
 • Vysoce účinné lampy VARIO Flux 350 W zajišťují maximální dezinfekční výkon a prostupnost při minimálním počtu lamp
 • Elektronické předřadníky pro šetrné zapálení, provozní a individuální kontrolu lamp
 • Náhradní lampy jsou omezeny na nezbytné minimum
 • Monitorování zařízení v reálném čase nezávislé na umístění prostřednictvím DULCONNEX Platform: Zvýšená procesní bezpečnost. Spolehlivost a transparentnost díky monitorování v reálném čase, individuálním alarmům a automatizovaným reportům

UV zařízení DULCODES LP certifikováno

Průtok až 406 m3/h

UV zařízení DULCODES LP pro dezinfekci pitné vody, komplexně certifikován podle mezinárodně uznávaných norem DVGW/ÖVGW/SVGW/UVDGM. S ohledem na budoucnost byla tato zařízení otestována jako zkušební vzorek již podle nejnovější zkušební normy DIN 19294-1:2020-08. Úspěšná certifikace potvrzuje oficiálně přesný rozsah regulace 50-100% vysoce efektivních lamp VARIO-Flux s dynamickým ohříváním lampy. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Jedinečný dynamický ohřev lampy upravuje velmi rychle výkon lampy a zajišťuje optimální dezinfekci i při měnících se průtocích a teplotách vody
 • Homogenní dávka UV díky optimalizované dynamice proudění v reaktoru garantuje maximální prostupnost při minimálním počtu lamp a minimální tlakové ztrátě
 • Snížení nákladů na životní cyklus: Použití vysoce výkonných lamp s dlouhou životností VARIO-Flux s nízkou spotřebou energie a vysokou výtěžností UV
 • Vysoká flexibilita: stojatý nebo ležatý způsob montáže a volný výběr polohy příruby
 • Rozvaděč s účinným chlazením okolního vzduchu zajišťuje dlouhou životnost elektronických součástí a chrání před korozí při agresivních okolních podmínkách
 • Monitorování zařízení v reálném čase nezávislé na umístění prostřednictvím DULCONNEX Platform: Zvýšená procesní bezpečnost. Spolehlivost a transparentnost díky monitorování v reálném čase, individuálním alarmům a automatizovaným reportům.

UV zařízení DULCODES LP F&B

Průtok až 168 m3/h

UV zařízení s hygienickým designem ozařovací komory. Pro bezpečnou dezinfekci a konstantní kvalitu ve vašem výrobním procesu. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Účinná a bezpečná dezinfekce produktové vody v nápojářském a potravinářském průmyslu bez chemie
 • Hygienický design bez štěrbin a slepých míst, připojení Tri-Clamp, drsnost povrchu Ra < 0,8 vevnitř a vně, materiály odpovídající FDA
 • Vyvážená dezinfekce při proměnlivých průtocích a teplotách vody
 • Zvýšená prostupnost při minimálním počtu lamp a minimální tlakové ztrátě
 • Snižuje provozní náklady díky vysoce výkonným lampám VARIO Flux s dlouhou životností, nízkou spotřebou energie a vysokou výtěžností UV
 • Monitorování zařízení v reálném čase nezávislé na umístění prostřednictvím DULCONNEX Platform: Zvýšená procesní bezpečnost. Spolehlivost a transparentnost díky monitorování v reálném čase, individuálním alarmům a automatizovaným reportům.

UV zařízení DULCODES MP

Průtok až 809 m3/h

UV zařízení DULCODES MP pro efektivní odbourávání vázaného chlóru v plaveckých bazénech. Je eliminován typický zápach z plaveckých bazénů a již nedochází k dráždění očí, nosu ani pokožky. Kromě zlepšení kvality vody vedou nízké investiční náklady a vysoké úspory u spotřeby čerstvé vody a energie ke krátkým dobám amortizace. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Snadná montáž díky kompaktnímu běžnému zařízení zajišťuje nízké montážní náklady a rychlé dovybavení
 • Nejvyšší flexibilita při montáži díky možnosti volby montážní polohy a přímé montáži do plastových vedení, protože z reaktoru nevystupuje žádné UV záření
 • Automatické zapínání/vypínání v závislosti na hodnotě chloraminu, např. ve spojení s DULCOMARIN
 • Bezkonkurenčně snadná a rychlá údržba: Veškeré práce údržby lze provádět rychle a pohodlně z jedné
 • Řízení výkonu prostřednictvím ručního přepínání stupňů pro optimální přizpůsobení zařízení momentálnímu potřebnému výkonu (neplatí pro DULCODES 1 x 0,65MP a 1MP)
 • Monitorování zařízení v reálném čase nezávislé na umístění prostřednictvím platformy DULCONNEX: Zvýšená procesní bezpečnost. Spolehlivost a transparentnost díky monitorování v reálném čase, individuálním alarmům a automatizovaným reportům

UV zařízení DULCODES A

Průtok až 809 m3/h

UV zařízení pracuje energeticky účinně a na čistém základu plynule regulovatelných střednětlakých lamp, a lze tudíž automaticky vyrovnávat výkyvy v kvalitě vody nebo znečištění. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Snadná montáž díky kompaktnímu běžnému zařízení zajišťuje nízké montážní náklady a rychlé dovybavení
 • Nejvyšší flexibilita při montáži díky možnosti volby montážní polohy a přímé montáži do plastových vedení, protože z reaktoru nevystupuje žádné UV záření
 • Externí řízení výkonu prostřednictvím standardního signálu 0 / 4–20 mA pro optimální přizpůsobení zařízení měnícím se provozním podmínkám, jako je např. kolísání průtoku
 • Automatické nastavení výkonu lamp na definovaný signál senzoru UVC se zvýšením výkonu na zvýšený nastavitelný signál senzoru prostřednictvím digitálního vstupu šetří energii a prodlužuje životnost.
 • Bezkonkurenčně snadná a rychlá údržba: Veškeré práce údržby lze provádět rychle a pohodlně z jedné strany.
 • Certifikovaná zařízení: NSF 50, CSA 22, UL508, rozsáhle biodozimetricky schválená dle UVDGM 2006

Kontaktujte nás

David Šídlo

výkonný ředitel a jednatel společnosti

»Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«

+420 585 757 011 
Odeslat poptávku   

Zavřít formulář

Vaše poptávka

Osobní údaje


další výrobek +
Přiložený soubor Maximální velikost souboru 10 MB.
Nahrát další soubor

Osobní údaje


Zkontrolujte prosím své údaje a vyplňte všechna povinná pole.
*Povinná pole

Zkontrolovat a odeslat


Osobní údaje:
Oslovení
Titul
Příjmení  
Křestní jméno  
Podnik
Číslo zákazníka
E-mailová adresa
Telefon
Ulice
Číslo popisné
Místo  
Země
Zpětné volání Ano

O krok zpět

Aplikace

ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru