Návrhy hledání

Senzory

Spolehlivé senzory

Monitorování mezní hodnoty nebo konstrukce uzavřeného regulačního okruhu je s našimi senzory snadná záležitost - a to pro enormně velké množství aplikací měření. Řada výrobků DULCOTEST® je aplikačně orientovaná a zajišťuje přesné měření nejrůznějších hodnot. Naměřené hodnoty jsou dodávány v reálném čase a mohou být připojeny flexibilním způsobem pomocí obtokových, ponorných nebo vestavěných armatur k různým procesním rozhraním.

Výrobky

Senzory DULCOTEST® pro volný chlór

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 200 mg/l, zvláštní měřicí rozsah do 1 000 mg/l

Senzory DULCOTEST® pro volný chlór zajišťují při každé úloze dezinfekce přesné naměřené hodnoty a vysokou bezpečnost monitorování a procesu a fungují podle aplikace. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Pět různých konstrukčních řad senzorů a rovněž velký počet verzí umožňují: Použití v nejrůznějších kvalitách vody (pH, obsah soli, teplota, zatížení chemikáliemi a nečistotami), použití v kombinaci s mnoha dezinfekčními postupy: Plynný chlór, chlornan sodný, chlornan vápenatý, elektrolýza, použití v širokém měřicím rozsahu od 0,01 do 1000 mg/l.
 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva)
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením díky ampérometrickému principu měření
 • Stabilní nulový bod
 • Žádné rušení vlivem teploty díky integrované teplotní kompenzaci
 • U senzorů s membránou pokrytými měřicími elektrodami: Snížená závislost na průtoku, látkách obsažených ve vodě a povlak tvořících médiích. Dlouhé životnosti díky membránou pokrytým elektrodám a jejich uložení v elektrolytu. Tím jsou zachovávány optimální podmínky měření nezávisle na podmínkách procesu. Ekonomicky výhodná údržba díky snadné výměně membránového víčka.

Senzory DULCOTEST® pro celkově dostupný chlór

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Dezinfekce bazénové vody s aplikačně optimalizovanými senzory DULCOTEST® pro celkově dostupný chlór - přesné naměřené hodnoty a vysoká bezpečnost procesu. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Senzor pro celkově dostupný chlór, vhodný i pro kombinaci inline elektrolýzy s deriváty kyseliny chloro(iso)kyanurové
 • Lze použít i jako senzor pro volný chlór bez rušení při přítomnosti kyseliny kyanurové
 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva)
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením díky ampérometrickému principu měření
 • Stabilní nulový bod
 • Žádné rušení vlivem teploty díky integrované teplotní kompenzaci

Senzory DULCOTEST® pro celkový chlór

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Měření celkového chlóru s mnohostranně použitelnými senzory DULCOTEST® pro celkový chlór. Přesné naměřené hodnoty a vysoká bezpečnost monitorování a procesu jsou zaručeny. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Mnohostranné použití v nejrůznějších kvalitách vody (pH, obsah soli, teplota, zatížení chemikáliemi a nečistotami); v kombinaci s mnoha dezinfekčními postupy (plynný chlór, chlornan sodný, chlornan vápenatý, chloraminy); Použití i při vysokých hodnotách pH 9,5
 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva)
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením díky ampérometrickému principu měření
 • Žádné rušení vlivem teploty díky integrované teplotní kompenzaci
 • Snížená závislost na průtoku, látkách obsažených ve vodě a povlak tvořících médiích díky membránou pokrytým elektrodám
 • Dlouhé životnosti díky membránou pokrytým elektrodám a jejich uložení v elektrolytu. Tím jsou zachovávány optimální podmínky měření nezávisle na podmínkách procesu.

Čidla pH DULCOTEST®

Odstupňované měřicí rozsahy pH 0 – 14

Měření hodnoty pH s čidly DULCOTEST®: Přesné, spolehlivé a aplikaci přizpůsobené naměřené hodnoty v reálném čase. Řízení, regulace a kontrola chemických procesů díky přesným naměřeným hodnotám. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Přesné a spolehlivé měření hodnoty pH umožňuje efektivní řízení procesů a vysokou procesní bezpečnost
 • Široký výběr typů čidel s různou konstrukcí umožňuje spolehlivé použití v mnoha aplikacích
 • Dlouhých životností je dosahováno díky nejlepší kvalitě materiálů skel a diafragem a rovněž díky stabilnímu referenčnímu systému a optimální výrobě. Tím lze minimalizovat nevyužité doby a náklady na údržbu
 • Krátké doby skladování a rychlé doby dodání umožňují použití v krátké době a co nejlepší využití životnosti čidel pH (stárnutí začíná u všech skleněných čidel ihned po výrobě)
 • Zapojení do procesu na míru díky četným speciálním provedením pro montážní délku, délku kabelu a zástrčku
 • Partneři OEM obdrží vlastní štítek

Čidla Redox DULCOTEST®

Typický měřicí rozsah -1 500 až +1 500 mV; větší rozsahy jsou možné dle měřicího přístroje.

Měření Redoxu se senzory DULCOTEST®: Přesné, spolehlivé a aplikaci přizpůsobené naměřené hodnoty v reálném čase. Lze použít jak při úpravě vody, tak i v průmyslových procesních vodách s vysokými požadavky. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Přesné a spolehlivé měření umožňuje efektivní řízení procesů a vysokou procesní bezpečnost
 • Široký výběr typů čidel s různou konstrukcí umožňuje spolehlivé použití v mnoha aplikacích
 • Dlouhých životností je dosahováno díky vybraným kvalitám materiálů pro měřicí elektrody a diafragmy a rovněž díky stabilnímu referenčnímu systému. Tím lze minimalizovat nevyužité doby a náklady na údržbu
 • Krátké doby skladování a rychlé doby dodání umožňují použití v krátké době a co nejlepší využití životnosti čidel (stárnutí začíná u všech skleněných čidel ihned po výrobě)
 • Zapojení do procesu na míru díky četným speciálním provedením pro montážní délku, délku kabelu a zástrčku
 • Partneři OEM obdrží vlastní štítek

Senzory DULCOTEST® pro chlordioxid

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Měření chlordioxidu se senzory DULCOTEST® dodává při všech úlohách oxidace a dezinfekce přesné, spolehlivé a aplikaci přizpůsobené naměřené hodnoty v reálném čase. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • K dispozici tři aplikačně optimalizované konstrukční řady senzorů
 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva)
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením na základě ampérometrického principu měření
 • Žádné rušení vlivem teploty díky volitelně integrované nebo zvláště rychlé externí teplotní kompenzaci
 • Snížená závislost na průtoku, příčných citlivostech, látkách obsažených ve vodě a povlak tvořících médiích díky membránou pokrytým senzorům
 • Dlouhé životnosti díky membránou pokrytým měřicím elektrodám a jejich uložení v elektrolytu. Tím jsou zachovávány optimální podmínky měření nezávisle na podmínkách procesu

Senzory DULCOTEST® pro ozón

Měřicí rozsah 0,02 – 2 mg/l

Měření ozónu při úlohách oxidace a dezinfekce: se senzory DULCOTEST® obdržíte přesné, spolehlivé a aplikaci přizpůsobené naměřené hodnoty v reálném čase. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • K dispozici dva aplikačně optimalizované typy senzoru
 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva)
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením na základě ampérometrického principu měření
 • Žádné rušení vlivem teploty díky integrované teplotní kompenzaci
 • Snížená závislost na průtoku, příčných citlivostech, látkách obsažených ve vodě a povlak tvořících médiích díky membránou pokrytým elektrodám
 • Dlouhé životnosti díky membránou pokrytým měřicím elektrodám a jejich uložení v elektrolytu. Tím jsou zachovávány optimální podmínky měření nezávisle na podmínkách procesu

Senzory DULCOTEST® pro vodivost

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 µS/cm – 2 000 mS/cm

Senzory pro vodivost pro optimální zapojení do procesu: Senzory DULCOTEST® splňují široké spektrum požadavků na měření a umožňují vždy nejlepší řešení úlohy měření. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • 27 různých typů senzorů přizpůsobených různým požadavkům s optimálním poměrem ceny a výkonu: Měřicí rozsah, teplota, chemická odolnost, snášenlivost s nečistotami a zapojení do procesu
 • Od jednoduchých konduktometrických 2elektrodových senzorů až po špičkové senzory založené na indukčním principu měření
 • Přesné a spolehlivé měření umožňuje efektivní řízení procesů a vysokou procesní bezpečnost
 • Dlouhé životnosti a krátké intervaly údržby zkracují nevyužité doby a zvyšují dostupnost naměřených hodnot
 • Kompletně předmontované sady armatury a senzoru pro co možná nejjednodušší, nejrychlejší a bezchybnou instalaci
 • Rychlé dodací lhůty umožňují výměnu v krátké době

Měřicí stanice zákalu DULCOTEST® DULCO® turb C

Měřicí rozsah 0 - 1 000 NTU

Měření zákalu s DULCOTEST® DULCO® turb C: Kompaktní měřicí přístroj, který pracuje na bázi měření rozptýleného světla, k měření zákalu s velkým měřicím rozsahem a různými provedeními pro splnění norem ISO a EPA a rovněž s automatickým čištěním nebo bez něho. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Kompaktní měřicí stanice zakalení s integrovaným senzorem, průtočná kyveta a měřicí přístroj šetří místo a lze ji snadno nainstalovat a provozovat.
 • Vysoký dynamický měřicí rozsah mezi 0,02 a 1 000 NTU umožňuje široký rozsah použití ve všech stupních úpravy pitné vody. Hodí se i ke sledování odpadní vody z čistíren odpadních vod a hlídání průniku u filtrů.
 • Krátké odezvy díky maloobjemové měřicí kyvetě.
 • Stabilní měření po dlouhou dobu, i v zamořených vodách, díky volitelnému ultrazvukovému čištění měřicí kyvety.
 • Rychlá a snadná kalibrace na místě prostřednictvím volitelně dostupných, předem konfekcionovaných a časově stabilních kalibračních standardů.

Senzory DULCOTEST® pro kyselinu peroctovou

Odstupňované měřicí rozsahy 1 – 2 000 mg/l

Měření koncentrace kyseliny peroctové se senzory DULCOTEST®: Přesně a spolehlivě pro dezinfekci v aplikacích citlivých na bezpečnost oborů potravinářství, farmacie a medicíny. Lze použít i při úpravě odpadních vod. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením díky ampérometrickému principu měření
 • Použití senzorů při přítomnosti peroxidu vodíku bez příčné citlivosti
 • Použití senzorů při přítomnosti rozpuštěných látek obsažených ve vodě, tenzidů a povlak tvořících médií bez poškození membrány
 • Použití senzorů za podmínek procesu u CIP (Cleaning in Place) a vyplachovačů (stáčení nápojů)
 • Žádné posuvy díky stabilnímu nulovému bodu

Senzory DULCOTEST® pro brom

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Měření bromu se senzory DULCOTEST®: Bezpečné dávkování při dezinfekčních procesech s bromem. Lze použít v nejrůznějších kvalitách vody díky vysoké robustnosti. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva).
 • Použití v nejrůznějších kvalitách vody (stupeň znečištění, pH, obsah soli, teplota).
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením na základě ampérometrického principu měření.
 • Žádné posuvy díky stabilnímu nulovému bodu.
 • Žádné rušení vlivem teploty díky integrované teplotní kompenzaci.
 • Snížená závislost na průtoku a na látkách obsažených ve vodě a rovněž povlak tvořících médiích díky membránou pokrytým elektrodám.

Senzory DULCOTEST® pro fluorid

Odstupňované měřicí rozsahy 0,05 – 100 mg/l

Přesné stanovení fluoridu se senzory DULCOTEST® při sledování pitné vody a odpadních vod, hodí se do hodnot pH 9,5. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Účinné řízení procesů přesným potenciometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva)
 • Použití do hodnoty pH 9,5
 • Žádné rušení příčnými citlivostmi díky použití selektivního krystalu LaF3
 • Žádné rušení vlivem teploty díky velmi rychlé externí teplotní kompenzaci
 • Žádné rušení v důsledku změn průtoku díky potenciometrickému principu
 • Rychlé uvedení do provozu díky potenciometrickému principu měření

Senzory DULCOTEST® pro peroxid vodíku

Odstupňované měřicí rozsahy 0,2–2 000 mg/l, speciální měřicí rozsahy až do 100 000 mg/l

Měření peroxidu vodíku pomocí senzorů DULCOTEST®: Efektivní a spolehlivé stanovení koncentrace peroxidu vodíku – lze použít v nejrůznějších aplikacích. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Efektivní řízení procesu pomocí přesného ampérometrického měření v reálném čase (krátká doba odezvy)
 • Díky apmérometrickému měřicímu principu bez rušení v důsledku zakalení nebo zabarvení
 • Bez kolísání nuly díky stabilnímu nulovému bodu
 • Bez rušení vlivem teploty v důsledku teplotní kompenzace
 • Snížená závislost na průtoku a křížové citlivosti díky elektrodám pokrytým membránou
 • Rychlé uvedení do provozu díky krátké době záběhu

Senzory DULCOTEST® pro rozpuštěný kyslík

Měřicí rozsahy: 0,05 – 10 mg/l a 0,1 – 20 mg/l

Přesné měření rozpuštěného kyslíku senzory DULCOTEST® – velmi široká oblast použití, od sledování vod bohatých na kyslík jako povrchová nebo pitná voda až po spolehlivou regulaci nižších koncentrací kyslíku při větrání aktivační nádrže čistíren odpadních vod. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Účinné řízení procesů díky přesnému online měření v reálném čase
 • Rozmanité optimalizované zapojení senzorů do procesu
 • Minimální nároky na údržbu díky optickému principu měření u typu DO 3
 • Maximální citlivost měření díky ampérometrickému principu měření u typu DO 2
 • Kompenzace vlivu teploty díky integrovanému měření teploty (Pt 1000)
 • Snížená závislost na průtoku a příčných citlivostech díky membránou pokrytým elektrodám

Senzory DULCOTEST® pro chloritan

Odstupňované měřicí rozsahy 0,02 – 2 mg/l

Měření chloritanu se senzory DULCOTEST® při dezinfekčním procesu s chlordioxidem – zaručena vysoká bezpečnost procesu. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením díky ampérometrickému principu měření
 • Žádná příčná citlivost při přítomnosti chlordioxidu, chlóru a chlorečnanu
 • Vysoká citlivost pro stopové měření ve vodárně do 0,5 ppm (typ CLT 1-mA-0,5 ppm)
 • Větší dynamika měřicího rozsahu do 2 ppm pro jiné aplikace v kombinaci s ošetřením chlordioxidem a zvláště pro kontrolu kvality generátorů chlordioxidu (typ CLT 1-mA-2 ppm)
 • Žádné posuvy díky stabilnímu nulovému bodu

Teplotní čidla DULCOTEST®

Měřicí rozsahy 0 – 100 °C

Měření teploty se senzory DULCOTEST®: Lze použít k přímému určení teploty nebo k teplotní kompenzaci při měření hodnoty pH, hodnoty fluoridu, vodivosti, hodnoty chlordioxidu nebo hodnoty peroxidu vodíku. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Výběr Pt 100 nebo Pt 1000, podle aplikace, resp. požadavku na měřicí rozsah a přesnost
 • Stabilní provedení s rozměrem standardního čidla pH s integrací senzorového článku v chemicky inertní skleněné objímce.
 • Snadná instalace analogická ke standardním čidlům pH přes závit PG 13.5 do již stávajících armatur.
 • Měřicí převodník s ukazatelem/ovládáním a bez ukazatele/ovládání k předávání/přeměňování primárního signálu na signál 4-20 mA a k předávání na centrální řídicí jednotku (PLC).

Kontaktujte nás

David Šídlo

výkonný ředitel a jednatel společnosti

»Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«

+420 585 757 011  Odeslat poptávku   

Zavřít formulář

Vaše poptávka

Osobní údaje


další výrobek +
Přiložený soubor Maximální velikost souboru 10 MB.
Nahrát další soubor

Osobní údaje


Zkontrolujte prosím své údaje a vyplňte všechna povinná pole.
*Povinná pole

Zkontrolovat a odeslat


Osobní údaje:
Oslovení
Titul
Příjmení  
Křestní jméno  
Podnik
Číslo zákazníka
E-mailová adresa
Telefon
Ulice
Číslo popisné
Místo  
Země
Zpětné volání Ano

O krok zpět

Aplikace

1 2 3 4 5

ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru