Návrhy hledání

Senzory

Spolehlivé senzory

Monitorování mezní hodnoty nebo konstrukce uzavřeného regulačního okruhu je s našimi senzory snadná záležitost - a to pro enormně velké množství aplikací měření. Řada výrobků DULCOTEST® je aplikačně orientovaná a zajišťuje přesné měření nejrůznějších hodnot. Naměřené hodnoty jsou dodávány v reálném čase a mohou být připojeny flexibilním způsobem pomocí obtokových, ponorných nebo vestavěných armatur k různým procesním rozhraním.

Výrobky

Čidla pH DULCOTEST®

Odstupňované měřicí rozsahy pH 0 – 14

Měření hodnoty pH s čidly DULTOTEST®: Přesné, spolehlivé a aplikaci přizpůsobené naměřené hodnoty v reálném čase. Řízení, regulace a kontrola chemických procesů díky přesným naměřeným hodnotám. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Přesné a spolehlivé měření hodnoty pH umožňuje efektivní řízení procesů a vysokou procesní bezpečnost
 • Široký výběr typů čidel s různou konstrukcí umožňuje spolehlivé použití v mnoha aplikacích
 • Dlouhých životností je dosahováno díky nejlepší kvalitě materiálů skel a diafragem a rovněž díky stabilnímu referenčnímu systému a optimální výrobě. Tím lze minimalizovat nevyužité doby a náklady na údržbu
 • Krátké doby skladování a rychlé doby dodání umožňují použití v krátké době a co nejlepší využití životnosti čidel pH (stárnutí začíná u všech skleněných čidel ihned po výrobě)
 • Zapojení do procesu na míru díky četným speciálním provedením pro montážní délku, délku kabelu a zástrčku
 • Partneři OEM obdrží vlastní štítek

Čidla Redox DULCOTEST®

Měřicí rozsah -1 500 … +1 500 mV

Měření Redoxu se senzory DULCOTEST®: Přesné, spolehlivé a aplikaci přizpůsobené naměřené hodnoty v reálném čase. Lze použít jak při úpravě vody, tak i v průmyslových procesních vodách s vysokými požadavky. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Přesné a spolehlivé měření umožňuje efektivní řízení procesů a vysokou procesní bezpečnost
 • Široký výběr typů čidel s různou konstrukcí umožňuje spolehlivé použití v mnoha aplikacích
 • Dlouhých životností je dosahováno díky vybraným kvalitám materiálů pro měřicí elektrody a diafragmy a rovněž díky stabilnímu referenčnímu systému. Tím lze minimalizovat nevyužité doby a náklady na údržbu
 • Krátké doby skladování a rychlé doby dodání umožňují použití v krátké době a co nejlepší využití životnosti čidel (stárnutí začíná u všech skleněných čidel ihned po výrobě)
 • Zapojení do procesu na míru díky četným speciálním provedením pro montážní délku, délku kabelu a zástrčku
 • Partneři OEM obdrží vlastní štítek

Měřicí stanice zákalu DULCOTEST® DULCO® turb C

Měřicí rozsah 0 - 1 000 NTU

Měření zákalu s DULCOTEST® DULCO® turb C: Kompaktní měřicí přístroj, který pracuje na bázi měření rozptýleného světla, k měření zákalu s velkým měřicím rozsahem a různými provedeními pro splnění norem ISO a EPA a rovněž s automatickým čištěním nebo bez něho. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Kompaktní měřicí stanice zakalení s integrovaným senzorem, průtočná kyveta a měřicí přístroj šetří místo a lze ji snadno nainstalovat a provozovat.
 • Vysoký dynamický měřicí rozsah mezi 0,02 a 1 000 NTU umožňuje široký rozsah použití ve všech stupních úpravy pitné vody. Hodí se i ke sledování odpadní vody z čistíren odpadních vod a hlídání průniku u filtrů.
 • Krátké odezvy díky maloobjemové měřicí kyvetě.
 • Stabilní měření po dlouhou dobu, i v zamořených vodách, díky volitelnému ultrazvukovému čištění měřicí kyvety.
 • Rychlá a snadná kalibrace na místě prostřednictvím volitelně dostupných, předem konfekcionovaných a časově stabilních kalibračních standardů.

Senzory DULCOTEST® pro brom

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Měření bromu se senzory DULCOTEST®: Bezpečné dávkování při dezinfekčních procesech s bromem. Lze použít v nejrůznějších kvalitách vody díky vysoké robustnosti. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva).
 • Použití v nejrůznějších kvalitách vody (stupeň znečištění, pH, obsah soli, teplota).
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením na základě ampérometrického principu měření.
 • Žádné posuvy díky stabilnímu nulovému bodu.
 • Žádné rušení vlivem teploty díky integrované teplotní kompenzaci.
 • Snížená závislost na průtoku a na látkách obsažených ve vodě a rovněž povlak tvořících médiích díky membránou pokrytým elektrodám.

Senzory DULCOTEST® pro celkově dostupný chlór

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Dezinfekce bazénové vody s aplikačně optimalizovanými senzory DULCOTEST® pro celkově dostupný chlór - přesné naměřené hodnoty a vysoká bezpečnost procesu. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Senzor pro celkově dostupný chlór, vhodný i pro kombinaci inline elektrolýzy s deriváty kyseliny chloro(iso)kyanurové
 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva)
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením díky ampérometrickému principu měření
 • Stabilní nulový bod
 • Žádné rušení vlivem teploty díky integrované teplotní kompenzaci
 • Snížená závislost na průtoku, látkách obsažených ve vodě a povlak tvořících médiích díky membránou pokrytým elektrodám

Senzory DULCOTEST® pro celkový chlór

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Měření celkového chlóru s mnohostranně použitelnými senzory DULCOTEST® pro celkový chlór. Přesné naměřené hodnoty a vysoká bezpečnost monitorování a procesu jsou zaručeny. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Mnohostranné použití v nejrůznějších kvalitách vody (pH, obsah soli, teplota, zatížení chemikáliemi a nečistotami); v kombinaci s mnoha dezinfekčními postupy (plynný chlór, chlornan sodný, chlornan vápenatý, chloraminy); Použití i při vysokých hodnotách pH 9,5
 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva)
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením díky ampérometrickému principu měření
 • Žádné rušení vlivem teploty díky integrované teplotní kompenzaci
 • Snížená závislost na průtoku, látkách obsažených ve vodě a povlak tvořících médiích díky membránou pokrytým elektrodám
 • Dlouhé životnosti díky membránou pokrytým elektrodám a jejich uložení v elektrolytu. Tím jsou zachovávány optimální podmínky měření nezávisle na podmínkách procesu.

Senzory DULCOTEST® pro chlordioxid

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Měření chlordioxidu se senzory DULCOTEST® dodává při všech úlohách oxidace a dezinfekce přesné, spolehlivé a aplikaci přizpůsobené naměřené hodnoty v reálném čase. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • K dispozici tři aplikačně optimalizované konstrukční řady senzorů
 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva)
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením na základě ampérometrického principu měření
 • Žádné rušení vlivem teploty díky volitelně integrované nebo zvláště rychlé externí teplotní kompenzaci
 • Snížená závislost na průtoku, příčných citlivostech, látkách obsažených ve vodě a povlak tvořících médiích díky membránou pokrytým senzorům
 • Dlouhé životnosti díky membránou pokrytým měřicím elektrodám a jejich uložení v elektrolytu. Tím jsou zachovávány optimální podmínky měření nezávisle na podmínkách procesu

Senzory DULCOTEST® pro chloritan

Odstupňované měřicí rozsahy 0,02 – 2 mg/l

Měření chloritanu se senzory DULCOTEST® při dezinfekčním procesu s chlordioxidem – zaručena vysoká bezpečnost procesu. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením díky ampérometrickému principu měření
 • Žádná příčná citlivost při přítomnosti chlordioxidu, chlóru a chlorečnanu
 • Vysoká citlivost pro stopové měření ve vodárně do 0,5 ppm (typ CLT 1-mA-0,5 ppm)
 • Větší dynamika měřicího rozsahu do 2 ppm pro jiné aplikace v kombinaci s ošetřením chlordioxidem a zvláště pro kontrolu kvality generátorů chlordioxidu (typ CLT 1-mA-2 ppm)
 • Žádné posuvy díky stabilnímu nulovému bodu

Senzory DULCOTEST® pro fluorid

Odstupňované měřicí rozsahy 0,05 – 100 mg/l

Přesné stanovení fluoridu se senzory DULCOTEST® při sledování pitné vody a odpadních vod, hodí se do hodnot pH 9,5. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Účinné řízení procesů přesným potenciometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva)
 • Použití do hodnoty pH 9,5
 • Žádné rušení příčnými citlivostmi díky použití selektivního krystalu LaF3
 • Žádné rušení vlivem teploty díky zvláště rychlé externí teplotní kompenzaci
 • Žádné rušení v důsledku změn průtoku díky potenciometrickému principu
 • Rychlé uvedení do provozu díky potenciometrickému principu měření

Senzory DULCOTEST® pro kyselinu peroctovou

Odstupňované měřicí rozsahy 1 – 2 000 mg/l

Měření koncentrace kyseliny peroctové se senzory DULCOTEST®: Přesně a spolehlivě pro dezinfekci v aplikacích citlivých na bezpečnost oborů potravinářství, farmacie a medicíny. Lze použít i při úpravě odpadních vod. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením díky ampérometrickému principu měření
 • Použití senzorů při přítomnosti peroxidu vodíku bez příčné citlivosti
 • Použití senzorů při přítomnosti rozpuštěných látek obsažených ve vodě, tenzidů a povlak tvořících médií bez poškození membrány
 • Použití senzorů za podmínek procesu u CIP (Cleaning in Place) a vyplachovačů (stáčení nápojů)
 • Žádné posuvy díky stabilnímu nulovému bodu

Senzory DULCOTEST® pro ozón

Měřicí rozsah 0,02 – 2 mg/l

Měření ozónu při úlohách oxidace a dezinfekce: se senzory DULCOTEST® obdržíte přesné, spolehlivé a aplikaci přizpůsobené naměřené hodnoty v reálném čase. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • K dispozici dva aplikačně optimalizované typy senzoru
 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva)
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením na základě ampérometrického principu měření
 • Žádné rušení vlivem teploty díky integrované teplotní kompenzaci
 • Snížená závislost na průtoku, příčných citlivostech, látkách obsažených ve vodě a povlak tvořících médiích díky membránou pokrytým elektrodám
 • Dlouhé životnosti díky membránou pokrytým měřicím elektrodám a jejich uložení v elektrolytu. Tím jsou zachovávány optimální podmínky měření nezávisle na podmínkách procesu

Senzory DULCOTEST® pro peroxid vodíku

Odstupňované měřicí rozsahy 0,5 – 2 000 mg/l

Měření peroxidu vodíku se senzory DULCOTEST®: Účinná a spolehlivá metoda pro stanovení koncentrace peroxidu vodíku - lze použít u nejrůznějších aplikací. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva)
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením díky ampérometrickému principu měření
 • Žádné posuvy díky stabilnímu nulovému bodu
 • Žádné rušení vlivem teploty díky integrované teplotní kompenzaci
 • Snížená závislost na průtoku a příčné citlivosti díky membránou pokrytým elektrodám
 • Rychlé uvedení do provozu díky krátké době záběhu

Senzory DULCOTEST® pro rozpuštěný kyslík

Odstupňované měřicí rozsahy 0,1 – 20 mg/l

Měření rozpuštěného kyslíku se senzory DULCOTEST® – velmi dobře se hodí ke sledování vod bohatých na kyslík jako povrchové nebo pitné vody. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením díky ampérometrickému principu měření
 • Teflonová membrána necitlivá na znečištění
 • Stabilní nulový bod díky membránou pokrytým velkoplošným elektrodám
 • Žádné rušení vlivem teploty díky integrované teplotní kompenzaci (Pt 1000)
 • Snížená závislost na průtoku a příčné citlivosti díky membránou pokrytým elektrodám

Senzory DULCOTEST® pro vodivost

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 µS/cm – 2 000 mS/cm

Senzory pro vodivost pro optimální zapojení do procesu: Senzory DULCOTEST® splňují široké spektrum požadavků na měření a umožňují vždy nejlepší řešení úlohy měření. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • 27 různých typů senzorů přizpůsobených různým požadavkům s optimálním poměrem ceny a výkonu: Měřicí rozsah, teplota, chemická odolnost, snášenlivost s nečistotami a zapojení do procesu
 • Od jednoduchých konduktometrických 2elektrodových senzorů až po špičkové senzory založené na indukčním principu měření
 • Přesné a spolehlivé měření umožňuje efektivní řízení procesů a vysokou procesní bezpečnost
 • Dlouhé životnosti a krátké intervaly údržby zkracují nevyužité doby a zvyšují dostupnost naměřených hodnot
 • Kompletně předmontované sady armatury a senzoru pro co možná nejjednodušší, nejrychlejší a bezchybnou instalaci
 • Rychlé dodací lhůty umožňují výměnu v krátké době

Senzory DULCOTEST® pro volný chlór

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 200 mg/l

Senzory DULCOTEST® pro volný chlór zajišťují při každé úloze dezinfekce přesné naměřené hodnoty a vysokou bezpečnost monitorování a procesu a fungují podle aplikace. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Pět různých konstrukčních řad senzorů a rovněž velký počet verzí umožňují: Použití v nejrůznějších kvalitách vody (pH, obsah soli, teplota, zatížení chemikáliemi a nečistotami), použití v kombinaci s mnoha dezinfekčními postupy: Plynný chlór, chlornan sodný, chlornan vápenatý, elektrolýza, použití v širokém měřicím rozsahu od 0,01 do 1000 mg/l.
 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva)
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením díky ampérometrickému principu měření
 • Stabilní nulový bod
 • Žádné rušení vlivem teploty díky integrované teplotní kompenzaci
 • U senzorů s membránou pokrytými měřicími elektrodami: Snížená závislost na průtoku, látkách obsažených ve vodě a povlak tvořících médiích. Dlouhé životnosti díky membránou pokrytým elektrodám a jejich uložení v elektrolytu. Tím jsou zachovávány optimální podmínky měření nezávisle na podmínkách procesu. Ekonomicky výhodná údržba díky snadné výměně membránového víčka.

Teplotní čidla DULCOTEST®

Měřicí rozsahy 0 – 100 °C

Měření teploty se senzory DULCOTEST®: Lze použít k přímému určení teploty nebo k teplotní kompenzaci při měření hodnoty pH, hodnoty fluoridu, vodivosti, hodnoty chlordioxidu nebo hodnoty peroxidu vodíku. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Výběr Pt 100 nebo Pt 1000, podle aplikace, resp. požadavku na měřicí rozsah a přesnost
 • Stabilní provedení s rozměrem standardního čidla pH s integrací senzorového článku v chemicky inertní skleněné objímce.
 • Snadná instalace analogická ke standardním čidlům pH přes závit PG 13.5 do již stávajících armatur.
 • Měřicí převodník s ukazatelem/ovládáním a bez ukazatele/ovládání k předávání/přeměňování primárního signálu na signál 4-20 mA a k předávání na centrální řídicí jednotku (PLC).

Kontaktujte nás

David Šídlo

Managing Director, ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r.o.

»Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«

+420 585 757 011  Odeslat poptávku   

Zavřít formulář

Vaše poptávka

Osobní údaje


další výrobek +
Přiložený soubor Maximum file size 10 MB
Nahrát další soubor

Osobní údaje


Zkontrolujte prosím své údaje a vyplňte všechna povinná pole.
*Povinná pole

Zkontrolovat a odeslat


Osobní údaje:
Oslovení
Titul
lastname  
Křestní jméno  
Podnik
Číslo zákazníka
E-mailová adresa
Telefon
Ulice
Číslo popisné
Místo  
Země
Zpětné volání Ano

O krok zpět

Aplikace

1 2 3 4 5