Návrhy hledání

Senzory

Spolehlivé snímače

Monitorování mezní hodnoty nebo vytvoření uzavřeného regulačního okruhu je díky našim snímačům naprosto snadný úkol – a to pro enormní počet měřicích aplikací. Produktová rodina DULCOTEST je zaměřena na aplikace a zajišťuje přesné měření nejrůznějších hodnot. Tyto naměřené hodnoty jsou zobrazovány v reálném čase a lze je připojit flexibilním způsobem přes obtokové, ponorné nebo vestavěné armatury k nejrůznějších procesním rozhraním.

Výrobky

DULCOTEST snímače pro volný chlór

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 200 mg/l, zvláštní měřicí rozsah do 1 000 mg/l

Senzory DULCOTEST pro volný chlór zajišťují při jakémkoliv dávkování přesné naměřené hodnoty a vysokou bezpečnost sledování a procesní bezpečnost a fungují na aplikační bázi. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Pět různých konstrukčních řad senzorů a velký počet verzí umožňují: Použití ve vodách s nejrůznější kvalitou (pH, obsah soli, teplota, zařízení chemikáliemi a nečistotami), použití v kombinaci s dezinfekčními metodami: Plynný chlór, chlornan sodný, chlornan vápenatý, elektrolýza, použití v širokém měřicím rozsahu od 0,01 do 1000 mg/l.
 • Efektivní řízení procesu pomocí přesného ampérometrického měření v reálném čase (krátká doba odezvy)
 • Díky ampérometrickému měřicímu principu bez rušení v důsledku zakalení nebo zabarvení
 • Stabilní nulový bod
 • Bez rušení vlivem teploty v důsledku teplotní kompenzace
 • U senzorů s měřicími elektrodami pokrytými membránou: Snížená závislost na průtoku, látkách obsažených ve vodě a médiích vytvářející povlaky. Dlouhé životnosti díky elektrodám pokrytým membránou a jejich začlenění do elektrolytu. Tím jsou zachovány, bez ohledu na procesní podmínky, optimální podmínky měření. Cenově výhodná údržba díky jednoduché výměně krytky membrány.

DULCOTEST snímače pro celkově disponibilní chlór

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Dezinfekce vody v plaveckých bazénech s pomocí senzorů DULCOTEST pro celkově dostupný chlór a optimalizací pro aplikaci – zaručené přesně naměřené hodnoty a vysoká procesní bezpečnost. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Senzor pro celkově dostupný chlór, vhodný také pro kombinaci in-line elektrolýzy s deriváty kyseliny chlór(izo)kyanurové
 • Lze použít také jako senzor pro volný chlór bez rušení v přítomnosti kyseliny kyanurové.
 • Efektivní řízení procesu pomocí přesného ampérometrického měření v reálném čase (krátká doba odezvy)
 • Díky ampérometrickému měřicímu principu bez rušení v důsledku zakalení nebo zabarvení
 • Stabilní nulový bod
 • Bez rušení vlivem teploty v důsledku teplotní kompenzace

DULCOTEST snímače pro celkové množství chlóru

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Měření celkového množství chlóru s pomocí mnohostranně použitelných senzorů DULCOTEST pro celkové množství chlóru. Jsou zaručeny přesné naměřené hodnoty a vysoká bezpečnost sledování a procesní bezpečnost. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Mnohostranné použití ve vodách s nejrůznější kvalitou (pH, obsah soli, teplota, zařízení chemikáliemi a nečistotami), v kombinaci s mnoha dezinfekčními metodami (plynný chlór, chlornan sodný, chlornan vápenatý, chloramin); použití i při vysokých hodnotách pH do 9,5
 • Efektivní řízení procesu pomocí přesného ampérometrického měření v reálném čase (krátká doba odezvy)
 • Díky ampérometrickému měřicímu principu bez rušení v důsledku zakalení nebo zabarvení
 • Bez rušení vlivem teploty v důsledku teplotní kompenzace
 • Snížená závislost na průtoku, látkách obsažených ve vodě a médiích vytvářející povlaky díky elektrodám pokrytým membránou
 • Dlouhé životnosti díky elektrodám pokrytým membránou a jejich začlenění do elektrolytu. Tím jsou zachovány, bez ohledu na procesní podmínky, optimální podmínky měření.

DULCOTEST snímače pH

Odstupňované měřicí rozsahy pH 0 – 14

Měření hodnot pH se senzory DULCOTEST: Přesné a spolehlivě naměřené hodnoty v reálném čase upravené pro vaši aplikaci. Ovládání, regulace a kontrolování chemických procesů díky přesným naměřeným hodnotám. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Přesné a spolehlivé měření hodnot pH umožňuje efektivní vedení procesu a procesní bezpečnost
 • Široký výběr typů senzorů s různou konstrukcí umožňuje spolehlivé použití v mnoha aplikacích
 • Dlouhé životnosti je dosahováno díky nejlepší kvalitě materiálu skla a membrán a také stabilního referenčního systému a optimální výrobě. Díky tomu lze minimalizovat odstávky a náročnost údržby
 • Krátké doby skladování a rychlé doby dodání umožňují krátkodobé použití a ideální vyčerpání životnosti snímačů pH (stárnutí začíná u všech skleněných senzorů přímo po výrobě)
 • Na míru ušité připojení k procesu díky rozmanitých speciálním provedením pro délku instalace, délku kabelů a konektory
 • Partneři OEM získají vlastní štítek

DULCOTEST snímače Redox

Typický měřicí rozsah -1 500 až +1 500 mV; větší rozsahy jsou možné dle měřicího přístroje.

Měření Redoxní reakce se senzory DULCOTEST: Přesné a spolehlivě naměřené hodnoty v reálném čase upravené pro vaši aplikaci. Lze použít jak při úpravě vody, tak v průmyslových procesních vodách s vysokými požadavky. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Přesné a spolehlivé měření umožňuje efektivní vedení procesu a procesní bezpečnost
 • Široký výběr typů senzorů s různou konstrukcí umožňuje spolehlivé použití v mnoha aplikacích
 • Dlouhé životnosti je dosahováno díky vybraným kvalitám materiálu pro měřicí elektrody a také stabilního referenčního systému. Díky tomu lze minimalizovat odstávky a náročnost údržby
 • Krátké doby skladování a rychlé doby dodání umožňují krátkodobé použití a ideální vyčerpání životnosti (stárnutí začíná u všech skleněných senzorů přímo po výrobě)
 • Na míru ušité připojení k procesu díky rozmanitých speciálním provedením pro délku instalace, délku kabelů a konektory
 • Partneři OEM získají vlastní štítek

DULCOTEST snímače pro oxid chloričitý

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Měření oxidu chloričitého se senzory DULCOTEST poskytuje přesné a spolehlivě naměřené hodnoty v reálném čase upravené pro vaši aplikaci při jakýchkoliv oxidačních a dezinfekčních procesech. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • K dispozici tři konstrukční řady senzorů optimalizované pro aplikaci
 • Efektivní řízení procesu pomocí přesného ampérometrického měření v reálném čase (krátká doba odezvy)
 • Díky ampérometrickému měřicímu principu bez rušení v důsledku zakalení nebo zabarvení
 • Žádné rušení vlivem teploty díky volitelně integrované nebo velmi rychlé externí teplotní kompenzaci
 • Snížená závislost na průtoku, příčných citlivostech, látkách obsažených ve vodě a médiích vytvářející povlaky díky senzorům pokrytým membránou
 • Dlouhé životnosti díky měřicím elektrodám pokrytým membránou a jejich začlenění do elektrolytu. Tím jsou zachovány, bez ohledu na procesní podmínky, optimální podmínky měření

DULCOTEST snímače pro ozón

Měřicí rozsah 0,02 – 2 mg/l

Měření ozónu u oxidačních a dezinfekčních aplikací: se senzory DULCOTEST získáte přesné a spolehlivě naměřené hodnoty v reálném čase upravené pro vaši aplikaci. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • K dispozici dva typy senzorů optimalizované pro aplikaci
 • Efektivní řízení procesu pomocí přesného ampérometrického měření v reálném čase (krátká doba odezvy)
 • Díky ampérometrickému měřicímu principu bez rušení v důsledku zakalení nebo zabarvení
 • Bez rušení vlivem teploty v důsledku teplotní kompenzace
 • Snížená závislost na průtoku, příčných citlivostech, látkách obsažených ve vodě a médiích vytvářející povlaky díky elektrodám pokrytým membránou
 • Dlouhé životnosti díky měřicím elektrodám pokrytým membránou a jejich začlenění do elektrolytu. Tím jsou zachovány, bez ohledu na procesní podmínky, optimální podmínky měření

DULCOTEST snímače vodivosti

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 µS/cm – 2 000 mS/cm

Senzory vodivosti pro optimální zapojení do procesu: Senzory DULCOTEST splňují široké spektrum požadavků na měření a umožňují vždy nejlepší řešení pro dané měření. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • 27 různých typů senzorů přizpůsobených různým požadavkům s optimálním poměrem ceny a výkonu: Měřicí rozsah, teplota, chemická odolnost, snášenlivost s nečistotami a zapojení do procesu
 • Od jednoduchých konduktometrických 2elektrodových senzorů až po špičkové senzory založené na indukčním principu měření
 • Přesné a spolehlivé měření umožňuje efektivní řízení procesů a vysokou procesní bezpečnost
 • Dlouhé životnosti a krátké intervaly údržby zkracují nevyužité doby a zvyšují dostupnost naměřených hodnot
 • Kompletně předmontované sady armatury a senzoru pro co možná nejjednodušší, nejrychlejší a bezchybnou instalaci
 • Rychlé dodací lhůty umožňují výměnu v krátké době

Měřicí bod zakalení DULCOTEST DULCO turb C

Měřicí rozsah 0 - 1 000 NTU

Měření zakalení s pomocí DULCOTEST DULCO turb C: Kompaktní měřicí přístroj, který pracuje na bázi měření rozptýleného světla, pro měření zakalení s velkým měřicím rozsahem a různými provedením pro splnění norem ISO a EPA a také s nebo bez automatického čištění. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Kompaktní měřicí stanice zakalení s integrovaným senzorem, průtočná kyveta a měřicí přístroj šetří místo a lze ji snadno nainstalovat a provozovat.
 • Vysoký dynamický měřicí rozsah mezi 0,02 a 1 000 NTU umožňuje široký rozsah použití ve všech stupních úpravy pitné vody. Hodí se i ke sledování odpadní vody z čistíren odpadních vod a hlídání průniku u filtrů.
 • Krátké odezvy díky maloobjemové měřicí kyvetě.
 • Stabilní měření po dlouhou dobu, i v zamořených vodách, díky volitelnému ultrazvukovému čištění měřicí kyvety.
 • Rychlá a snadná kalibrace na místě prostřednictvím volitelně dostupných, předem konfekcionovaných a časově stabilních kalibračních standardů.

DULCOTEST snímače pro kyselinu peroctovou

Odstupňované měřicí rozsahy 0,02– 2 000 mg/l

Měření koncentrace kyseliny peroctové s pomocí senzorů DULCOTEST: Přesné a spolehlivé pro dezinfekci v aplikacích citlivých na bezpečnost, jako např. v potravinářství, farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví. K použití i při úpravě odpadních vod. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Přesné ampérometrické měření v reálném čase pro efektivní kontrolu procesu
 • Díky ampérometrickému měřicímu principu bez rušení v důsledku zakalení nebo zabarvení
 • Není příčně citlivé vůči peroxidu vodíku
 • Použití senzorů u rozpuštěných látek, tenzidů a médií vytvářejících povrchový film bez poškození membrány
 • Použití senzorů v procesních podmínkách při CIP (Cleaning in Place) a proplachovacích zařízení (stáčení)
 • Stabilní nulový bod znamená žádné kolísání

DULCOTEST snímače pro brom

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Měření bromu pomocí senzorů DULCOTEST: Bezpečné dávkování bromu při dezinfekčních procesech. Možnost použití ve vodách s nejrůznější kvalitou díky vyšší robustnosti. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Efektivní řízení procesu pomocí přesného ampérometrického měření v reálném čase (krátká doba odezvy).
 • Použití ve vodách s nejrůznější kvalitou (stupeň znečištění, pH, obsah soli, teplota).
 • Díky ampérometrickému měřicímu principu bez rušení v důsledku zakalení nebo zabarvení.
 • Bez kolísání nuly díky stabilnímu nulovému bodu.
 • Bez rušení vlivem teploty v důsledku teplotní kompenzace.
 • Snížená závislost na průtoku, látkách obsažených ve vodě a médiích vytvářející povlaky díky elektrodám pokrytým membránou.

DULCOTEST snímače pro fluorid

Odstupňované měřicí rozsahy 0,05 – 100 mg/l

Přesné stanovení koncentrace fluoridu pomocí senzorů DULCOTEST při monitorování pitné vody, vhodné pro hodnoty pH od 9.5. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Účinné řízení procesů přesným potenciometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva)
 • Použití do hodnoty pH 9,5
 • Žádné rušení příčnými citlivostmi díky použití selektivního krystalu LaF3
 • Žádné rušení vlivem teploty díky velmi rychlé externí teplotní kompenzaci
 • Žádné rušení v důsledku změn průtoku díky potenciometrickému principu
 • Rychlé uvedení do provozu díky potenciometrickému principu měření

DULCOTEST snímače pro peroxid vodíku

Odstupňované měřicí rozsahy 0,2–2 000 mg/l, speciální měřicí rozsahy až do 100 000 mg/l

Měření peroxidu vodíku pomocí senzorů DULCOTEST: Efektivní a spolehlivé stanovení koncentrace peroxidu vodíku – lze použít v nejrůznějších aplikacích. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Efektivní řízení procesu pomocí přesného ampérometrického měření v reálném čase (krátká doba odezvy)
 • Díky ampérometrickému měřicímu principu bez rušení v důsledku zakalení nebo zabarvení
 • Bez kolísání nuly díky stabilnímu nulovému bodu
 • Bez rušení vlivem teploty v důsledku teplotní kompenzace
 • Snížená závislost na průtoku a křížové citlivosti díky elektrodám pokrytým membránou
 • Rychlé uvedení do provozu díky krátké době záběhu

DULCOTEST snímače pro uvolněný kyslík

Měřicí rozsah: 0,1 – 20 mg/l

Široce použitelný senzor k měření ve vodě rozpuštěného kyslíku od 0,1 ppm až po nasycení kyslíkem. K montáži do standardních ponorných trubiček nebo do obtokového vedení procesního proudu. Použití v aktivačních nádrží čistíren odpadních vod, vodárnách, chovu ryb nebo ke sledování povrchových vod. Minimální nároky na údržbu díky optickému principu měření. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Měřená veličina: Rozpuštěný kyslík, minimální nároky na údržbu v zatížené vodě díky optickému principu měření
 • Dlouhodobě stabilní tovární kalibrace. Kalibrace potřebná teprve po výměně optického víčka senzoru
 • Tyčková konstrukce pro snadnou montáž do standardních ponorných trubiček a obtokových armatur ProMinent
 • Žádná závislost na průtoku a minimalizovaná rušení látkami obsaženými ve vodě na základě optického principu měření fluorescenčního zhášení
 • Dlouhá životnost fluorescenčního barviva a snadná výměna změnou víčka senzoru

DULCOTEST snímače pro chlorit

Odstupňované měřicí rozsahy 0,02 – 2 mg/l

Měření chloritanu se senzory DULCOTEST u dezinfekčních metod s oxidem chloričitým – vysoká procesní bezpečnost. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Efektivní řízení procesu pomocí přesného ampérometrického měření v reálném čase
 • Díky ampérometrickému měřicímu principu bez rušení v důsledku zakalení nebo zabarvení
 • Žádná příčná citlivost v přítomnosti oxidu chloričitého, chlóru a chlorečnanu
 • Vysoká citlivost pro stopové měření ve vodárnách do 0,5 ppm (typ CLT 1-mA-0,5 ppm)
 • Větší dynamika měřicího rozsahu do 2 ppm pro jiné aplikace v kombinaci se zpracováním pomocí oxidu chloričitého a zejména pro kontrolu kvality generátorů oxidu chloričitého (typ CLT 1-mA-2 ppm)
 • Bez kolísání nuly díky stabilnímu nulovému bodu

DULCOTEST teplotní čidla

Měřicí rozsahy 0 – 100 °C

Měření teploty pomocí senzorů DULCOTEST: Lze použít pro přímé stanovení teploty nebo kompenzaci teploty při měření hodnoty pH, hodnoty fluoridu, vodivosti, hodnoty oxidu chloričitého nebo hodnoty peroxidu vodíku. zjistit více

Charakteristika a přednosti

 • Výběr Pt 100 nebo Pt 1000, podle aplikace, resp. požadavku na měřicí rozsah a přesnost
 • Stabilní provedení s rozměrem standardního čidla pH s integrací senzorového článku v chemicky inertní skleněné objímce.
 • Snadná instalace analogická ke standardním čidlům pH přes závit PG 13.5 do již stávajících armatur.
 • Měřicí převodník s ukazatelem/ovládáním a bez ukazatele/ovládání k předávání/přeměňování primárního signálu na signál 4-20 mA a k předávání na centrální řídicí jednotku (PLC).

Kontaktujte nás

David Šídlo

výkonný ředitel a jednatel společnosti

»Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«

+420 585 757 011 
Odeslat poptávku   

Zavřít formulář

Vaše poptávka

Osobní údaje


další výrobek +
Přiložený soubor Maximální velikost souboru 10 MB.
Nahrát další soubor

Osobní údaje


Zkontrolujte prosím své údaje a vyplňte všechna povinná pole.
*Povinná pole

Zkontrolovat a odeslat


Osobní údaje:
Oslovení
Titul
Příjmení  
Křestní jméno  
Podnik
Číslo zákazníka
E-mailová adresa
Telefon
Ulice
Číslo popisné
Místo  
Země
Zpětné volání Ano

O krok zpět

Aplikace

ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru