Návrhy hledání

DULCOTEST snímače pro oxid chloričitý

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Měření oxidu chloričitého se senzory DULCOTEST poskytuje přesné a spolehlivě naměřené hodnoty v reálném čase upravené pro vaši aplikaci při jakýchkoliv oxidačních a dezinfekčních procesech.

Popis výrobku

Spolehlivé on-line měření oxidu chloričitého – se senzory DULCOTEST.

S naší produktovou řadou senzorů oxidu chloričitého DULCOTEST jsou vám k dispozici hned tři řady pro různé aplikace. Každá konstrukční řada je tvořena několika typy s různými měřicími rozsahy. Pro sledování nebo regulaci čistých vod, jako např. při dezinfekci pitných vod, je k dispozici osvědčená konstrukční řada senzoru oxidu chloričitého CDE2. Pro rychlou regulaci množství oxidu chloričitého u zařízení pro mytí lahví je v nabídce konstrukční řada CDP1. Inovativní typ senzoru CDR1 lze používat v nezatížených vodách, např. potrubní voda pro získávání pitné vody, chladicí vody a odpadní vody.

Podrobnosti

 • K dispozici tři konstrukční řady senzorů optimalizované pro aplikaci
 • Efektivní řízení procesu pomocí přesného ampérometrického měření v reálném čase (krátká doba odezvy)
 • Díky ampérometrickému měřicímu principu bez rušení v důsledku zakalení nebo zabarvení
 • Žádné rušení vlivem teploty díky volitelně integrované nebo velmi rychlé externí teplotní kompenzaci
 • Snížená závislost na průtoku, příčných citlivostech, látkách obsažených ve vodě a médiích vytvářející povlaky díky senzorům pokrytým membránou
 • Dlouhé životnosti díky měřicím elektrodám pokrytým membránou a jejich začlenění do elektrolytu. Tím jsou zachovány, bez ohledu na procesní podmínky, optimální podmínky měření

Aplikace

Konstrukční řada CDE: Pitná, užitková a procesní voda bez tenzidů s pomalými změnami teploty konstrukční řada CDP: Zařízení na mytí lahví a další aplikace s přimícháváním tenzidů a rychlými změnami teplot konstrukční řada CDR: zatížená užitková, procesní voda, zatížená tenzidy, chladicí voda, voda k zalévání, mírně zatížené odpadní vody, teplá voda

  1 2 3 4

  Podrobnosti

  Typ senzoru CDE 2-mA

  • Měřicí rozsahy 0,01…10 mg/l
  • Teplota 5…45 °C
  • Tlak max. 1 bar
  • Rozsah pH 4,0…11,0
  • Reakční doba 120 s
  Typ senzoru CDP 1-mA
  • Měřicí rozsahy 0,02…2,00 mg/l
  • Teplota 10…45 °C
  • Tlak max. 3 bary
  • Rozsah pH 5,5…10,5
  • Reakční doba 60 s
  Typ senzoru CDR 1-mA
  • Měřicí rozsahy 0,01…10,0 mg/l
  • Teplota 1…55 °C
  • Tlak max. 3 bary
  • Rozsah pH 1,0…10,0
  • Reakční doba 180 s

  Senzor chlordioxidu CDE 2-mA

  Standardní senzor pro měření chlordioxidu bez příčné citlivosti způsobené volným chlórem. K provozu na měřicích a regulačních přístrojích se vstupem 4-20 mA

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: Chlordioxid, žádná příčná citlivost vůči volnému chlóru
  • Senzor pokrytý membránou zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě

  Oblast použití

  • Pitná voda

  Měřená veličina

  Oxid chloričitý (ClO2)

  Referenční metoda

  DPD1

  Rozsah pH

  4,0…11,0

  Příčná citlivost

  Ozón

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Přítok

  DGMa, DLG III: 60...80 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  16…24 V DC (dvouvodičová technika)

  Výstupní signál

  4…20 mA ≈ měřicí rozsah, s teplotní kompenzací, nekalibrované, bez galvanického oddělení

  Odezva t90

  120 s

  Selektivita

  Chlordioxid selektivně proti volnému chlóru, chloritanu, chlorečnanu

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřené vody

  Armatura senzoru

  BAMa, DGMa, DLG III

  Měřicí a regulační přístroje

  D1C, DAC

  Typické použití

  Nezamořená pitná voda.

  Odolnost vůči

  Soli, kyseliny, louhy. Ne tenzidy

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CDE 2-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  792930

  CDE 2-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  792929

  CDE 2-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  792928

  Senzory chlordioxidu kompl. se 100 ml elektrolytu

  Upozornění: Pro první montáž senzorů chlordioxidu do snímače průtoku DLG III je potřebná montážní sada (objednací č. 815079).

  Senzor chlordioxidu CDP 1-mA

  Senzor pro měření chlordioxidu s rychlou odezvou např. v zařízeních na mytí lahví. K provozu na měřicích a regulačních přístrojích se vstupem 4-20 mA

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: Chlordioxid, bez rušení tenzidy
  • Senzor pokrytý membránou zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Rychlá odezva díky membráně s otevřenými póry a externímu měření teploty

  Oblast použití

  • Stroj na mytí lahví

  Měřená veličina

  Oxid chloričitý (ClO2)

  Referenční metoda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,5…10,5

  Příčná citlivost

  Ozón, chlór

  Teplota

  10…45 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Přítok

  DGMa, DLG III: 40...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  16…24 V DC (dvouvodičová technika)

  Výstupní signál

  4…20 mA ≈ měřicí rozsah, bez teplotní kompenzace, nekalibrované, bez galvanického oddělení

  Měření teploty

  Je potřeba samostatné měření teploty pro kompenzaci teploty

  Odezva t90

  60 s

  Selektivita

  Chlordioxid proti chloritanu a chlorečnanu

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřené vody

  Armatura senzoru

  doporučena je instalace snímače spolu s teplotním snímačem Pt 100 do armatur BAMa, DGMa, DLG III

  Měřicí a regulační přístroje

  pouze D1C a DAC s automatickou korekcí teploty

  Typické použití

  Procesní voda obsahující tenzidy (stroje na mytí lahví).

  Odolnost vůči

  Tenzidy, lehké povlaky nečistot

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CDP 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1002149

  Senzory chlordioxidu kompl. se 100 ml elektrolytu

  Upozornění: Pro první montáž senzorů chlordioxidu do snímače průtoku DLG III je potřebná montážní sada (objednací č. 815079).

  Senzor chlordioxidu CDR 1-mA

  Senzor pro měření oxidu chloričitého pro veškeré druhy vody, včetně horké a znečištěné vody. Bez křížové citlivosti pro volný chlór. Pro provoz s měřicími a regulačními zařízeními se vstupem 4–20 mA

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: Chlordioxid, bez příčné citlivosti vůči volnému chlóru
  • Senzor pokrytý membránou zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Odolnost vůči povlakům nečistot díky membráně bez pórů
  • Provozní teplota až 60 °C (krátkodobě) díky vhodným materiálům senzoru

  Oblast použití

  • Teplá voda

  Měřená veličina

  Oxid chloričitý (ClO2)

  Referenční metoda

  DPD1

  Rozsah pH

  1,0…10,0

  Příčná citlivost

  Ozón

  Teplota

  1…55 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Přítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  16…24 V DC

  Výstupní signál

  4…20 mA s teplotní kompenzací, nekalibrované, bez galvanického oddělení

  Odezva t90

  3 min.

  Selektivita

  Chloritan

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřené vody

  Armatura senzoru

  BAMa, DGMa, DLG III

  Měřicí a regulační přístroje

  D1C, DAC

  Typické použití

  Zatížená užitková, procesní voda, zatížená tenzidy, chladicí voda, voda na zalévání, slabě zatížená odpadní voda, teplá voda.

  Odolnost vůči

  Tenzidy, lehké povlaky nečistot, ve vodě rozpustné chemikálie, pevné látky/nečistota, biologické vrstvy

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CDR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  1033762

  CDR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1033393

  CDR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1033404

  Upozornění: Pro první montáž senzorů chlordioxidu do snímače průtoku DLG III je potřebná montážní sada (objednací č. 815079).

  Senzor chlordioxidu CDR 1-CAN

  Senzor pro měření oxidu chloričitého pro veškeré druhy vody, včetně horké a znečištěné vody. Bez křížové citlivosti pro volný chlór. Pro provoz s měřicími a regulačními zařízeními se vstupem 4–20 mA

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: Chlordioxid, bez příčné citlivosti vůči volnému chlóru
  • Senzor pokrytý membránou zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Odolnost vůči povlakům nečistot díky membráně bez pórů
  • Provozní teplota až 60 °C (krátkodobě) díky vhodným materiálům senzoru
  • Provoz na sběrnici CAN se všemi s tím spojenými přednostmi

  Měřená veličina

  Oxid chloričitý (ClO2)

  Referenční metoda

  DPD1

  Rozsah pH

  1,0…10,0

  Příčná citlivost

  Ozón

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Přítok

  DGMa, DLG III: 30...100 l/h
  BAMa: 5...60 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  přes rozhraní CAN (11 – 30 V)

  Výstupní signál

  Nekalibrovaný, teplotně kompenzovaný, galvanicky oddělený

  Odezva t90

  3 min.

  Selektivita

  Chloritan

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřené vody

  Armatura senzoru

  BAMa, DGMa, DLG III

  Měřicí a regulační přístroje

  DULCOMARIN

  Typické použití

  Zatížená užitková, procesní voda, zatížená tenzidy, chladicí voda, voda na zalévání, slabě zatížená odpadní voda.

  Odolnost vůči

  Tenzidy, ve vodě rozpustné chemikálie, pevné látky/nečistota, biologické vrstvy

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CDR 1-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1041155

  kompletní se 100ml elektrolytem, spojovací kabel – CAN M12 5pól. 0,5 m, T rozdělovač M12 5pól. CAN

  Stažení pro DULCOTEST snímače pro oxid chloričitý

  Více v centru stahování

  0 Výsledky
  Filtrovat podle typu dokumentu
  Bezpečnostní list (0)
  Brožura / Leták (0)
  Certifikát / Prohlášení (0)
  Datový list (0)
  Katalog (0)
  Návod k obsluze (0)
  Odborný článek (0)
  Ostatní (0)
  Příklad aplikace / Reference (0)
  Rozložený výkres / Náhradní díly (0)
  Schéma zapojení (0)
  Software (0)
  Tiskové sdělení (0)
  Výkres / Rozměrový list / 3D (0)

  Vybraný filtr:

  Vhodná stahování

  Třídit podle A až Z
  Načíst další nalezené cíle ...
  Nejsou přítomny žádné další nalezené cíle!

  Bohužel jsme nenalezli žádný vhodný výsledek vyhledávání.

  Všechna slova správně napsaná?
  Zkusit to znovu se méně nebo jinými hledanými výrazy?

  Zkuste to prosím později

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Přehled

  Spolehlivé on-line měření oxidu chloričitého – se senzory DULCOTEST.

  S naší produktovou řadou senzorů oxidu chloričitého DULCOTEST jsou vám k dispozici hned tři řady pro různé aplikace. Každá konstrukční řada je tvořena několika typy s různými měřicími rozsahy. Pro sledování nebo regulaci čistých vod, jako např. při dezinfekci pitných vod, je k dispozici osvědčená konstrukční řada senzoru oxidu chloričitého CDE2. Pro rychlou regulaci množství oxidu chloričitého u zařízení pro mytí lahví je v nabídce konstrukční řada CDP1. Inovativní typ senzoru CDR1 lze používat v nezatížených vodách, např. potrubní voda pro získávání pitné vody, chladicí vody a odpadní vody.

  Podrobnosti

  • K dispozici tři konstrukční řady senzorů optimalizované pro aplikaci
  • Efektivní řízení procesu pomocí přesného ampérometrického měření v reálném čase (krátká doba odezvy)
  • Díky ampérometrickému měřicímu principu bez rušení v důsledku zakalení nebo zabarvení
  • Žádné rušení vlivem teploty díky volitelně integrované nebo velmi rychlé externí teplotní kompenzaci
  • Snížená závislost na průtoku, příčných citlivostech, látkách obsažených ve vodě a médiích vytvářející povlaky díky senzorům pokrytým membránou
  • Dlouhé životnosti díky měřicím elektrodám pokrytým membránou a jejich začlenění do elektrolytu. Tím jsou zachovány, bez ohledu na procesní podmínky, optimální podmínky měření

  Aplikace

  Technické údaje

  Stažení

  Kontaktujte nás

  David Šídlo

  výkonný ředitel a jednatel společnosti

  »Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«

  +420 585 757 011  Odeslat poptávku   

  Zavřít formulář

  Vaše poptávka

  Osobní údaje


  další výrobek +
  Přiložený soubor Maximální velikost souboru 10 MB.
  Nahrát další soubor

  Osobní údaje


  Zkontrolujte prosím své údaje a vyplňte všechna povinná pole.
  *Povinná pole

  Zkontrolovat a odeslat


  Osobní údaje:
  Oslovení
  Titul
  Příjmení  
  Křestní jméno  
  Podnik
  Číslo zákazníka
  E-mailová adresa
  Telefon
  Ulice
  Číslo popisné
  Místo  
  Země
  Zpětné volání Ano

  O krok zpět

  Náhradní díly a příslušenství

  Vhodné výrobky

  1 2 3

  ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru