Návrhy hledání

Nařízení CLP

Cílem nařízení CLP je zajištění vysokého stupně ochrany lidského zdraví a životního prostředí a také volného pohybu zboží v rámci společného evropského vnitřního trhu s chemickými látkami, směsmi a určitými specifickými výrobky.

Cíle nařízení CLP

Nařízení CLP je založeno na tak zvaném Globálním harmonizovaném systému klasifikace a označování chemikálií (Globally Harmonised System (GHS) of Classification and Labelling of Chemicals Organizace spojených národů (UN)). Tato celosvětově harmonizovaná norma má za úkol vytvoření jednotného, transparentního a srovnatelnějšího systému různých stupňů ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Nařízení CLP postupně nahradilo k 1. červnu 2015 dosavadní směrnici 67/548/EHS a směrnici 1999/45/ES. Klasifikaci, označování a balení směsí lze provádět podle předpisů nařízení CLP již před 1. červnem 2015, přičemž ustanovení připravované směrnice v tomto případě aplikovány nebudou.

— Další informace: https://echa.europa.eu/de/regulations/clp/understanding-clp

Bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami a směsmi

Firma ProMinent GmbH upravila svůj systém označování nebezpečných látek a směsí podle nové směrnice. Veškeré naše výrobky splňují pravidla tohoto ustanovení. V kombinaci s příslušnými bezpečnostními datovými listy (bod REACH) mají naši zákazníci komplexní informace pro plnění svých povinností vyplývajících z ochrany a bezpečnosti zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

Kontaktujte nás

David Šídlo

výkonný ředitel a jednatel společnosti

»Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«

+420 585 757 011 
Odeslat poptávku   

Zavřít formulář

Vaše poptávka

Osobní údaje


další výrobek +
Přiložený soubor Maximální velikost souboru 10 MB.
Nahrát další soubor

Osobní údaje


Zkontrolujte prosím své údaje a vyplňte všechna povinná pole.
*Povinná pole

Zkontrolovat a odeslat


Osobní údaje:
Oslovení
Titul
Příjmení  
Křestní jméno  
Podnik
Číslo zákazníka
E-mailová adresa
Telefon
Ulice
Číslo popisné
Místo  
Země
Zpětné volání Ano

O krok zpět

ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru