Návrhy hledání

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Řešení sporů: Dodavatel není ochoten ani povinen účastnit se procesu řešení sporu před arbitrážním soudem spotřebitele.