Návrhy hledání

Odmítnutí odpovědnosti

1. Autorská práva

Veškeré texty, obrázky, grafiky, animace, videa zvuky a jiné obsahy této webové stránky jsou chráněné autorskými právy a všechna práva náleží výhradně skupině podniků ProMinent (ProMinent GmbH a spojené podniky). Bez písemného souhlasu společnosti ProMinent GmbH se nesmí obsah této webové stránky ke komerčním účelům kopírovat, šířit, měnit nebo zpřístupnit třetím stranám. Poukazujeme na to, že obrázky obsažené na webové stránce mohou podléhat autorskému právu třetí strany.

2. Práva na ochranné značky

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny značky a obchodní značky na této webové stránce chráněné právy na ochranné značky. To platí zvláště pro značky, typová označení, loga a emblémy.

3. Odpovědnost

Obsah této webové stránky a poskytnuté informace jsou pečlivě vybírány a pravidelně aktualizovány. Přesto nelze převzít žádnou záruku za aktuálnost, bezchybnost a přesnost obsažených informací. Jakákoliv odpovědnost za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo z použití této webové stránky, je vyloučena, nespočívá-li v úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

Skupina podniků ProMinent (ProMinent GmbH a spojené podniky) si vyhrazuje právo provádět změny nebo dodatky bez předchozího oznámení.

4. Odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít žádnou záruku. Za obsahy odkazy propojených stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazy propojené stránky byly v okamžiku propojení prověřeny z hlediska možných právních pochybení. Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku propojení patrné. Permanentní obsahová kontrola odkazy propojených stránek však není bez konkrétních záchytných bodů porušení práv únosná. Při oznámení porušení práv budou takové odkazy neprodleně odstraněny.

ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru