Návrhy hledání

DULCOTEST snímače pro brom

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Měření bromu pomocí senzorů DULCOTEST: Bezpečné dávkování bromu při dezinfekčních procesech. Možnost použití ve vodách s nejrůznější kvalitou díky vyšší robustnosti.

Popis výrobku

Spolehlivé on-line měření bromu – se senzory DULCOTEST

Jako alternativa ke sloučeninám chlóru se i přes vyšší náklady na reagencie používají pro dezinfekci stále častěji sloučeniny bromu.

Na rozdíl od sloučenin chlóru poskytuje brom při použití k dezinfekci následující výhody:

 • Vetší dezinfekční účinek u vyšších hodnot pH.
 • Nižší míra odpařování při vyšších teplotách.
 • Pomalejší rozvoj koroze.
 • Nižší tvorba zápachu a dráždivost pro sliznice při uvolněných sloučeninách bromu (vázaný brom).

S naší produktovou řadou senzorů bromu DULCOTEST máte k dispozici tři typy senzorů jako řešení pro vaše měření.

Typy senzorů CBR1-mA a BCR1-mA jsou odolné vůči znečištěné vodě a jsou zaměřeny na úpravu chladicí vody. Typ CBR1 je optimalizován na volný brom z anorganických bromovacích metod, jako např. bromid sodný + chlornan sodný nebo použití BrCl.

Typ senzoru BCR1-mA je optimalizován pro měření organických bromovacích prostředků (např. BCDMH).

Typ senzoru BRE3-CAN je nabízen pro úpravu vody v plaveckých bazénech pomocí BCDMH pro měřicí a regulační systém DULCOMARIN.

Charakteristika a přednosti

 • Efektivní řízení procesu pomocí přesného ampérometrického měření v reálném čase (krátká doba odezvy).
 • Použití ve vodách s nejrůznější kvalitou (stupeň znečištění, pH, obsah soli, teplota).
 • Díky ampérometrickému měřicímu principu bez rušení v důsledku zakalení nebo zabarvení.
 • Bez kolísání nuly díky stabilnímu nulovému bodu.
 • Bez rušení vlivem teploty v důsledku teplotní kompenzace.
 • Snížená závislost na průtoku, látkách obsažených ve vodě a médiích vytvářející povlaky díky elektrodám pokrytým membránou.

Technické detaily

Možnost měření všech bromových reagencií používaných pro dezinfekci:

 • Anorganický volný brom např po bromovací metodě ACTI: HOBr, nebo anorganicky vázaný brom (např. v obchodě jako Stabrex®)
 • DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimethyl-hydantoin) např. pod označením Albrom 100® v obchodě
 • BCDMH (1-brom-3-chlór-5,5-dimethyl-hydantoin) např. pod označením Brom-Sticks® v obchodě

Senzor pro celkově dostupný brom BCR 1-mA (nahrazuje dřívější typ BRE 1)

Senzor pro dezinfekční prostředek BCDMH a jiné oxidačně působící bromové organické dezinfekční prostředky a celkový chlór i ve znečištěné vodě anebo pro vysoké hodnoty pH až 9,5. K provozování na měřicích a regulačních přístrojích se vstupem mA

Charakteristika a přednosti

 • Měřená veličina: celkově dostupný brom z BCDMH (1-brom-3-chlor-5,5-dimethyl-hydantoin)
 • Senzor pokrytý membránou zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě, N-bromamidosulfonát
 • Odolnosti vůči zablokování se dosahuje prostřednictvím elektrolytu s antimikrobiálním účinkem (malé ucpávání biologickými vrstvami) a rovněž membrány s velkými póry (malé ucpávání pevnými částicemi/nečistotou)
 • Použitelnost při vysokém pH díky optimalizaci systému elektrolytu a membrány

Měřená veličina

Celkově dostupný brom z BCDMH (1-brom-3-chlór-5,5-dimethyl-hydantoin) a N-bromamidosulfonát, celkový chlór

Referenční metoda

DPD4

Rozsah pH

5,0…9,5

Teplota

5…45 °C

Tlak max.

1,0 bar

Přítok

DGMa, DLG III: 60...80 l/h
BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

Napájecí napětí

16…24 V DC (dvouvodičová technika)

Výstupní signál

4…20 mA ≈ měřicí rozsah, s teplotní kompenzací, nekalibrované, bez galvanického oddělení

Selektivita

Neselektivně, příčně citlivý vůči mnoha oxidačním činidlům

Dezinfekční proces

BCDMH (1-brom-3-chlor-5,5-dimethyl-hydantoin), N-bromamidosulfonát

Instalace

Obtok: otevřený výtok měřené vody

Armatura senzoru

BAMa, DGMa, DLG III

Měřicí a regulační přístroje

D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

Typické použití

Chladicí voda, užitková voda, odpadní voda, bazénová voda, voda s vyššími hodnotami pH (stabilní pH).

Odolnost vůči

Povlaky nečistot, biologické vrstvy, tenzidy

Princip měření, technologie

Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

Měřicí rozsah

Objednací č.

BCR 1-mA-0,5 ppm

0,01…0,5 mg/l

1041697

BCR 1-mA-2 ppm

0,02…2,0 mg/l

1040115

BCR 1-mA-10 ppm

0,10…10,0 mg/l

1041698

Senzor celkového množství bromu BRE 3-CAN

Senzor pro volný a vázaný brom i pro lehce znečištěnou vodu. K provozu na měřicích a regulačních přístrojích s napojením sběrnice CAN.

Charakteristika a přednosti

 • Měřená veličina: celkově dostupný brom z BCDMH a jiných oxidačně působících bromových organických dezinfekčních prostředků
 • Senzor pokrytý membránou zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
 • Použití při vysoké hodnotě pH díky optimalizaci systému elektrolytu a membrány
 • Provoz na sběrnici CAN se všemi s tím spojenými přednostmi

Měřená veličina

Brom k dispozici celkem

Referenční metoda

Pro DBDMH, volný bróm: DPD1. Pro BCDMH: DPD4

Závislost na pH

při změně pH z pH 7 na pH 8 se sníží citlivost snímače
a) u DBDMH a volném bromu o cca 10 %
b) u BCDMH o cca 25 %

Teplota

5…45 °C

Tlak max.

3,0 bar

Přítok

DGMa, DLG III: 30...60 l/h
BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

Napájecí napětí

přes rozhraní CAN (11 – 30 V)

Výstupní signál

Nekalibrovaný, teplotně kompenzovaný, galvanicky oddělený

Selektivita

Neselektivně, příčně citlivý vůči mnoha oxidačním činidlům

Dezinfekční proces

DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimethyl-hydantoin), BCDMH (1-brom-3-chlor-5,5-dimethyl-hydantoin), volný brom (HOBr, OBr-)

Instalace

Obtok: otevřený výtok měřené vody

Armatura senzoru

BAMa, DGMa, DLG III

Měřicí a regulační přístroje

DULCOMARIN®

Typické použití

Bazény/vířivky.

Odolnost vůči

Tenzidy

Princip měření, technologie

Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

Měřicí rozsah

Objednací č.

BRE 3-CAN-10 ppm

0,02…10,0 mg/l

1029660

Upozornění: pro první instalaci bromových senzorů v průtokovém čidlu DLG III je vyžadována montážní sada (č. obj. 815079).

Senzor pro volný a vázaný brom CBR 1-mA (nahrazuje dřívější typ BRE 2)

Senzor pro volný chlór a brom ve znečištěné vodě, i pro vysoké hodnoty pH až 9,5. K provozu s měřicími a regulačními přístroji se vstupem 4-20 mA

Charakteristika a přednosti

 • Měřená veličina: volný chlór a rovněž volný a vázaný brom (bromaminy)
 • Senzor pokrytý membránou zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
 • Odolnost vůči povlakům nečistot a biologickým vrstvám díky elektrolytu s antimikrobiálním účinkem a membránou s velkými póry
 • Použitelnost při vysoké hodnotě pH až 9,5 díky optimalizaci systému elektrolytu a membrány

Měřená veličina

Volný chlór, volný brom, vázaný brom, vázaný brom, DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimethyl-hydantoin)

Referenční metoda

DPD1

Rozsah pH

5…9,5

Teplota

1…40 °C

Tlak max.

1,0 bar

Přítok

DGMa: 20...80 l/h
DLG III: 40...100 l/h
BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

Napájecí napětí

16…24 V DC (dvouvodičová technika)

Výstupní signál

4…20 mA ≈ měřicí rozsah, s teplotní kompenzací, nekalibrované, bez galvanického oddělení

Selektivita

Volný chlór proti vázanému chlóru

Dezinfekční proces

Plynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, bromid + chlornan, DBDMH

Instalace

Obtok: otevřený výtok měřené vody

Armatura senzoru

BAMa, DGMa, DLG III

Měřicí a regulační přístroje

D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

Typické použití

Chladicí voda, užitková voda, odpadní voda, voda s vyššími hodnotami pH (stabilní pH), zatížená bazénová voda. V bazénu ke zjištění vázaného chlóru z rozdílu: Celkový chlór mínus volný chlór. Surová voda k úpravě pitné vody.

Odolnost vůči

Soli, kyseliny, louhy, tenzidy, povlaky nečistot

Princip měření, technologie

Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

Měřicí rozsah

Objednací č.

* Měřicí rozsah vztažený na chlor. Při měření bromu jsou spodní a horní mez měřicího rozsahu zvětšeny o faktor 2,25, tj. např. CBR 1mA-0,5ppm: 0,02 ...1,1 ppm.

CBR 1-mA-0,5 ppm

0,01…0,5 mg/l *

1038016

CBR 1-mA-2 ppm

0,02…2,0 mg/l *

1038015

CBR 1-mA-5 ppm

0,05…5,0 mg/l *

1052138

CBR 1-mA-10 ppm

0,10…10,0 mg/l *

1038014

Senzor volného a vázaného bromu CBR 1-CAN

Senzor pro volný chlór a brom ve znečištěné vodě, i pro vysoké hodnoty pH až 9,5. K provozu na měřicích a regulačních přístrojích s napojením sběrnice CAN.

Charakteristika a přednosti

 • Měřená veličina: volný chlór a rovněž volný a vázaný brom (bromaminy)
 • Senzor pokrytý membránou zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
 • Odolnost vůči povlakům nečistot a biologickým vrstvám díky elektrolytu s antimikrobiálním účinkem a membránou s velkými póry
 • Použitelnost při vysoké hodnotě pH až 9,5 díky optimalizaci systému elektrolytu a membrány

Měřená veličina

Volný chlór, volný brom, vázaný brom, vázaný brom, DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimethyl-hydantoin)

Referenční metoda

DPD1

Rozsah pH

5…9,5

Teplota

1…40 °C

Tlak max.

1,0 bar

Přítok

DGMa: 20...80 l/h
DLG III: 40...100 l/h
BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

Napájecí napětí

11…30 V DC (přes rozhraní CAN)

Výstupní signál

digitální (CANopen), nekalibrované, s teplotní kompenzací, galvanicky oddělené

Selektivita

Volný chlór proti vázanému chlóru

Dezinfekční proces

Plynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, bromid + chlornan, DBDMH

Instalace

Obtok: otevřený výtok měřené vody

Armatura senzoru

BAMa, DGMa, DLG III

Měřicí a regulační přístroje

DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II pouze s hardwarem po 6. 2. 2014 od softwarové verze 3035

Typické použití

Chladicí voda, užitková voda, odpadní voda, voda s vyššími hodnotami pH (stabilní pH), zatížená bazénová voda. V bazénu ke zjištění vázaného chlóru z rozdílu: Celkový chlór mínus volný chlór. Surová voda k úpravě pitné vody.

Odolnost vůči

Povlaky nečistot, biologické vrstvy, tenzidy

Princip měření, technologie

Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

Měřicí rozsah

Objednací č.

CBR 1-CAN-10 ppm

0,01…10,0 mg/l

1122056

Stažení pro DULCOTEST snímače pro brom

Více v centru stahování

0 Výsledky
Filtrovat podle typu dokumentu
Bezpečnostní list (0)
Brožura / Leták (0)
Certifikát / Prohlášení (0)
Datový list (0)
Katalog (0)
Návod k obsluze (0)
Odborný článek (0)
Ostatní (0)
Příklad aplikace / Reference (0)
Rozložený výkres / Náhradní díly (0)
Schéma zapojení (0)
Software (0)
Tiskové sdělení (0)
Výkres / Rozměrový list / 3D (0)

Vybraný filtr:

Vhodná stahování

Třídit podle Typ dokumentu
Načíst další nalezené cíle ...
Nejsou přítomny žádné další nalezené cíle!

Bohužel jsme nenalezli žádný vhodný výsledek vyhledávání.

Všechna slova správně napsaná?
Zkusit to znovu se méně nebo jinými hledanými výrazy?

Zkuste to prosím později

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Přehled

Spolehlivé on-line měření bromu – se senzory DULCOTEST

Jako alternativa ke sloučeninám chlóru se i přes vyšší náklady na reagencie používají pro dezinfekci stále častěji sloučeniny bromu.

Na rozdíl od sloučenin chlóru poskytuje brom při použití k dezinfekci následující výhody:

 • Vetší dezinfekční účinek u vyšších hodnot pH.
 • Nižší míra odpařování při vyšších teplotách.
 • Pomalejší rozvoj koroze.
 • Nižší tvorba zápachu a dráždivost pro sliznice při uvolněných sloučeninách bromu (vázaný brom).

S naší produktovou řadou senzorů bromu DULCOTEST máte k dispozici tři typy senzorů jako řešení pro vaše měření.

Typy senzorů CBR1-mA a BCR1-mA jsou odolné vůči znečištěné vodě a jsou zaměřeny na úpravu chladicí vody. Typ CBR1 je optimalizován na volný brom z anorganických bromovacích metod, jako např. bromid sodný + chlornan sodný nebo použití BrCl.

Typ senzoru BCR1-mA je optimalizován pro měření organických bromovacích prostředků (např. BCDMH).

Typ senzoru BRE3-CAN je nabízen pro úpravu vody v plaveckých bazénech pomocí BCDMH pro měřicí a regulační systém DULCOMARIN.

Charakteristika a přednosti

 • Efektivní řízení procesu pomocí přesného ampérometrického měření v reálném čase (krátká doba odezvy).
 • Použití ve vodách s nejrůznější kvalitou (stupeň znečištění, pH, obsah soli, teplota).
 • Díky ampérometrickému měřicímu principu bez rušení v důsledku zakalení nebo zabarvení.
 • Bez kolísání nuly díky stabilnímu nulovému bodu.
 • Bez rušení vlivem teploty v důsledku teplotní kompenzace.
 • Snížená závislost na průtoku, látkách obsažených ve vodě a médiích vytvářející povlaky díky elektrodám pokrytým membránou.

Aplikace

Technické údaje

Stažení

Kontaktujte nás

David Šídlo

výkonný ředitel a jednatel společnosti

»Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«

+420 585 757 011 
Odeslat poptávku   

Zavřít formulář

Vaše poptávka

Osobní údaje


další výrobek +
Přiložený soubor Maximální velikost souboru 10 MB.
Nahrát další soubor

Osobní údaje


Zkontrolujte prosím své údaje a vyplňte všechna povinná pole.
*Povinná pole

Zkontrolovat a odeslat


Osobní údaje:
Oslovení
Titul
Příjmení  
Křestní jméno  
Podnik
Číslo zákazníka
E-mailová adresa
Telefon
Ulice
Číslo popisné
Místo  
Země
Zpětné volání Ano

O krok zpět

Vhodné výrobky

Měření Redoxní reakce se senzory DULCOTEST: Přesné a spolehlivě naměřené hodnoty v reálném čase upravené pro vaši aplikaci. Lze použít jak při úpravě vody, tak v průmyslových procesních vodách s vysokými požadavky.

zjistit více

Seznamte se s dávkovacím čerpadlem, které po stránce produktivity, spolehlivosti a hospodárnosti nastavuje nová měřítka.

zjistit více

Hadicové čerpadlo DULCOFLEX DF4a pro dávkování vločkovacích prostředků a aktivního uhlí provádí přesnou úpravu vody. Je optimálně vhodné pro použití v plaveckých bazénech, vířivých vanách nebo wellness centrech. Je možný provozní tlak až 4 bary.

zjistit více

Potřebovali byste jednoduchý měřicí a regulační přístroj pro rozbor vody? Který lze snadno ovládat a u kterého si můžete snadno vybírat ze všech běžných měřicích veličin pro jednotlivé kanály? Je tu: náš Multitalent DULCOMETER diaLog DACb! Kromě toho ho lze připojit přes Ethernet/LAN a lze ho optimálně integrovat do stávajících sítí.

zjistit více

Měřicí a regulační zařízení DULCOMETER D1Cb/D1Cc lze použít při úpravě pitné vody, úpravě odpadních vod nebo mnoha jiných oblastech pro běžné úkony. Bezpečné, komfortní, přehledné díky velkému podsvícenému grafickému displeji, textovém ovládacím menu a sledování senzoru pH.

zjistit více

Měřicí a regulační systém DULCOMARIN 3 je vaším digitálním propojením s technologií budoucnosti. Reguluje celý bazén – od zážitkových bazénů až po soukromé bazény – a používá se jako multibazénový systém až pro 16 filtračních okruhů.

zjistit více

Fotometry měří na fotometrickém principu téměř všechny dezinfekční prostředky a hodnotu pH. Jsou přenosné, kompaktní a umožňují bezpečné a jednoduché měření.

zjistit více

Měřicí a regulační přístroj AEGIS II měří a plynule reguluje vodivost a řídí koncentraci biocidů a udržuje tak potrubí a tepelné výměníky čisté.

zjistit více

Sledování a úprava odpadních vod pomocí kompaktního měřicího a regulačního zařízení DULCOTROL odpadní vody – speciálně optimalizované pro aplikace v obecní a průmyslové úpravě odpadních vod.

zjistit více

Velmi robustním motorovým membránovým čerpadlem s patentovanou vícevrstvou bezpečnostní membránou pro vysokou bezpečnost procesu je Sigma/ 1 Basis. Nabízí velké množství variant pohonů jako trojfázové nebo 1fázové střídavé motory, i pro oblast Ex.

zjistit více

ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru