Návrhy hledání

Senzory DULCOTEST® pro brom

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Měření bromu se senzory DULCOTEST®: Bezpečné dávkování při dezinfekčních procesech s bromem. Lze použít v nejrůznějších kvalitách vody díky vysoké robustnosti.

Popis výrobku

Spolehlivé online měření bromu – se senzory DULCOTEST®

Alternativně ke sloučeninám chloru se i přes vyšší náklady na reakční činidla stále více používají sloučeniny bromu k dezinfekci vod.

Oproti sloučeninám chlóru nabízí brom při používání k dezinfekci některé přednosti:

 • Větší dezinfekční účinek při vyšších hodnotách pH.
 • Nižší těkavost při vyšších teplotách.
 • Menší podporování koroze.
 • Menší tvorba zápachu dráždění sliznic zreagovaných sloučenin bromu (vázaný brom).

S naší výrobkovou řadou senzorů bromu DULCOTEST® máte k dispozici tři typy senzorů k řešení vaší měřicí úlohy.

Typy senzorů CBR1-mA a BCR1-mA odolné vůči znečištěné vodě a cílí na úpravu chladicí vody. Typ CBR1 je přizpůsobený pro volný brom z anorganických procesů bromování, např. bromid sodný + chlórový bělicí louh nebo použití BrCl.

Typ senzoru BCR1-mA je optimalizovaný pro měření organických bromovacích činidel (např. BCDMH).

Typ senzoru BRE3-CAN se nabízí pro úpravu bazénové vody prostřednictvím BCDMH pro měřicí a regulační přístroj DULCOMARIN® II.

Charakteristika a přednosti

 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva).
 • Použití v nejrůznějších kvalitách vody (stupeň znečištění, pH, obsah soli, teplota).
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením na základě ampérometrického principu měření.
 • Žádné posuvy díky stabilnímu nulovému bodu.
 • Žádné rušení vlivem teploty díky integrované teplotní kompenzaci.
 • Snížená závislost na průtoku a na látkách obsažených ve vodě a rovněž povlak tvořících médiích díky membránou pokrytým elektrodám.

Oblast použití

 • Dezinfekce vody chladicích věží
 • Dezinfekce bazénové a vířivkové vody
 • Dezinfekce mořské vody

  Technické detaily

  Měření všech ukazatelů bromu používaných k dezinfekci:

  • Anorganický volný brom např. po procesu bromu ACTI: HOBr, nebo anorganicky vázaný brom (např. v obchodě jako Stabrex®)
  • DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimethyl-hydantoin) např. pod označením Albrom 100® v obchodě
  • BCDMH (1-brom-3-chlor-5,5-dimethyl-hydantoin) např. pod označením Brom-Sticks® v obchodě

  Senzor pro celkově dostupný brom BCR 1-mA (nahrazuje dřívější typ BRE 1)

  Senzor pro dezinfekční prostředek BCDMH a jiné oxidačně působící bromové organické dezinfekční prostředky a celkový chlór i ve znečištěné vodě anebo pro vysoké hodnoty pH až 9,5. K provozování na měřicích a regulačních přístrojích se vstupem mA

  Výhody pro vás

  • Měřená veličina: celkově dostupný brom z BCDMH (1-brom-3-chlor-5,5-dimethyl-hydantoin)
  • Senzor pokrytý membránou zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě, N-bromamidosulfonát
  • Odolnosti vůči zablokování se dosahuje prostřednictvím elektrolytu s antimikrobiálním účinkem (malé ucpávání biologickými vrstvami) a rovněž membrány s velkými póry (malé ucpávání pevnými částicemi/nečistotou)
  • Použitelnost při vysokém pH díky optimalizaci systému elektrolytu a membrány
  Měřená veličinaCelkově dostupný brom z BCDMH (1-brom-3-chlór-5,5-dimethyl-hydantoin) a N-bromamidosulfonát, celkový chlór
  Referenční metodaDPD4
  Rozsah pH5,0 … 9,5
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Přítok30…60 l/h (v DGM, DLG III)
  Napájecí napětí16…24 V DC (dvouvodičová technika)
  Výstupní signál4…20 mA = měřicí rozsah, teplotně kompenzovaný, nekalibrovaný, bez galvanického oddělení
  SelektivitaNeselektivně, příčně citlivý vůči mnoha oxidačním činidlům
  Dezinfekční procesBCDMH (1-brom-3-chlor-5,5-dimethyl-hydantoin), N-bromamidosulfonát
  InstalaceObtok: otevřený výtok měřené vody
  Armatura senzoruDGM, DLG III
  Měřicí a regulační přístrojeD1C, DAC, AEGIS II
  Typické použitíChladicí voda, užitková voda, odpadní voda, bazénová voda, voda s vyššími hodnotami pH (stabilní pH).
  Odolnost vůčiPovlaky nečistot, biologické vrstvy, tenzidy
  Princip měření, technologieAmpérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou
  Měřicí rozsahObjednací č.
  BCR 1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l1041697
  BCR 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1040115
  BCR 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l1041698

  Senzor pro celkově dostupný brom BRE 3-CAN-P

  Senzor pro volný a vázaný brom i pro lehce znečištěnou vodu. K provozu na měřicích a regulačních přístrojích s napojením sběrnice CAN.

  Výhody pro vás

  • Měřená veličina: celkově dostupný brom z BCDMH a jiných oxidačně působících bromových organických dezinfekčních prostředků
  • Senzor pokrytý membránou zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Použití při vysoké hodnotě pH díky optimalizaci systému elektrolytu a membrány
  • Provoz na sběrnici CAN se všemi s tím spojenými přednostmi
  Měřená veličinaBrom k dispozici celkem
  Referenční metodaPro DBDMH, volný bróm: DPD1. Pro BCDMH: DPD4
  Závislost na pH

  Při změně pH z Ph 7 na pH 8 se sníží citlivost senzoru

  a) u DBDMH a volného bromu o cca 10 %

  b) u BCDMH o cca 25 %

  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.3,0 bar
  Přítok30…60 l/h (v DGM nebo DLG III)
  Napájecí napětíPřes rozhraní CAN (11 – 30 V)
  Výstupní signál Nekalibrovaný, teplotně kompenzovaný, galvanicky oddělený
  SelektivitaNeselektivně, příčně citlivý vůči mnoha oxidačním činidlům
  Dezinfekční procesDBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimethyl-hydantoin), BCDMH (1-brom-3-chlor-5,5-dimethyl-hydantoin), volný brom (HOBr, OBr-)
  InstalaceObtok: otevřený výtok měřené vody
  Armatura senzoruDGM, DLG III
  Měřicí a regulační přístrojeDULCOMARIN®
  Typické použitíBazény/vířivky.
  Odolnost vůčiTenzidy
  Princip měření, technologieAmpérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou
  Měřicí rozsahObjednací č.
  BRE 3-CAN-P-10 ppm0,02…10,0 mg/l1083573

  Senzor pro volný a vázaný brom CBR 1-mA (nahrazuje dřívější typ BRE 2)

  Senzor pro volný chlór a brom ve znečištěné vodě, i pro vysoké hodnoty pH až 9,5. K provozu s měřicími a regulačními přístroji se vstupem 4-20 mA

  Výhody pro vás

  • Měřená veličina: volný chlór a rovněž volný a vázaný brom (bromaminy)
  • Senzor pokrytý membránou zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Odolnost vůči povlakům nečistot a biologickým vrstvám díky elektrolytu s antimikrobiálním účinkem a membránou s velkými póry
  • Použitelnost při vysoké hodnotě pH až 9,5 díky optimalizaci systému elektrolytu a membrány
  Měřená veličinaVolný chlór, volný brom, vázaný brom, vázaný brom, DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimethyl-hydantoin)
  Referenční metodaDPD1
  Rozsah pH5 ... 9.5
  Teplota1 … 40 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Přítok30…60 l/h (v DGM, DLG II)
  Napájecí napětí16…24 V DC (dvouvodičová technika)
  Výstupní signál4…20 mA = měřicí rozsah, teplotně kompenzovaný, nekalibrovaný, bez galvanického oddělení
  SelektivitaVolný chlór proti vázanému chlóru
  Dezinfekční procesPlynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, bromid + chlornan, DBDMH
  InstalaceObtok: otevřený výtok měřené vody
  Armatura senzoruDGM, DLG III
  Měřicí a regulační přístrojeD1C, DAC, AEGIS II
  Typické použitíChladicí voda, užitková voda, odpadní voda, voda s vyššími hodnotami pH (stabilní pH), zatížená bazénová voda. V bazénu ke zjištění vázaného chlóru z rozdílu: Celkový chlór mínus volný chlór. Surová voda k úpravě pitné vody.
  Odolnost vůčiSoli, kyseliny, louhy, tenzidy, povlaky nečistot
  Princip měření, technologieAmpérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou
  Měřicí rozsahObjednací č.
  CBR 1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l*1038016
  CBR 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l*1038015
  CBR 1-mA-5 ppm0,05…5,0 mg/l*1052138
  CBR 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l*1038014
  *Měřicí rozsah vztažený na chlór. Při měření bromu jsou dolní a horní mez měřicího rozsahu zvýšené o faktor 2,25, tedy např. CBR 1-mA-0,5ppm: 0,02 ...1,1 ppm.

  Senzor pro volný a vázaný brom CBR 1-CAN-P

  Senzor pro volný chlór a brom ve znečištěné vodě, i pro vysoké hodnoty pH až 9,5. K provozu na měřicích a regulačních přístrojích s napojením sběrnice CAN.

  Výhody pro vás

  • Měřená veličina: volný chlór a rovněž volný a vázaný brom (bromaminy)
  • Senzor pokrytý membránou zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Odolnost vůči povlakům nečistot a biologickým vrstvám díky elektrolytu s antimikrobiálním účinkem a membránou s velkými póry
  • Použitelnost při vysoké hodnotě pH až 9,5 díky optimalizaci systému elektrolytu a membrány
  Měřená veličinaVolný chlór, volný brom, vázaný brom, vázaný brom, DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimethyl-hydantoin)
  Referenční metodaDPD1
  Rozsah ph5 … 9,5
  Teplota1 … 40 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Přítok30…60 l/h (v DGM, DLG II)
  Napájecí napětí11…30 V DC (přes rozhraní CAN)
  Výstupní signálDigitální (CANopen), nekalibrovaný, teplotně kompenzovaný, galvanicky oddělený
  SelektivitaVolný chlór proti vázanému chlóru
  Dezinfekční procesPlynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, bromid + chlornan, DBDMH
  InstalaceObtok: otevřený výtok měřené vody
  Armatura senzoruDGM, DLG III
  Měřicí a regulační přístrojeDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II pouze s hardwarem po 6. 2. 2014 od softwarové verze 3035
  Typické použitíChladicí voda, užitková voda, odpadní voda, voda s vyššími hodnotami pH (stabilní pH), zatížená bazénová voda. V bazénu ke zjištění vázaného chlóru z rozdílu: Celkový chlór mínus volný chlór. Surová voda k úpravě pitné vody.
  Odolnost vůčiPovlaky nečistot, biologické vrstvy, tenzidy
  Princip měření, technologieAmpérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou
  Měřicí rozsahObjednací č.
  CBR 1-CAN-P-10ppm0,01…10,0 mg/l1083135

  Stažení pro Senzory DULCOTEST® pro brom

  Více v centru stahování

  0 Výsledky
  Filtrovat podle typu dokumentu
  Bezpečnostní list (0)
  Brožura / Leták (0)
  Certifikát / Prohlášení (0)
  Datový list (0)
  Katalog (0)
  Návod k obsluze (0)
  Odborný článek (0)
  Ostatní (0)
  Příklad aplikace / Reference (0)
  Rozložený výkres / Náhradní díly (0)
  Schéma zapojení (0)
  Software (0)
  Tiskové sdělení (0)
  Výkres / Rozměrový list / 3D (0)

  Vybraný filtr:

  Vhodná stahování

  Třídit podle A až Z
  Načíst další nalezené cíle ...
  Nejsou přítomny žádné další nalezené cíle!

  Bohužel jsme nenalezli žádný vhodný výsledek vyhledávání.

  Všechna slova správně napsaná?
  Zkusit to znovu se méně nebo jinými hledanými výrazy?

  Zkuste to prosím později

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Přehled

  Spolehlivé online měření bromu – se senzory DULCOTEST®

  Alternativně ke sloučeninám chloru se i přes vyšší náklady na reakční činidla stále více používají sloučeniny bromu k dezinfekci vod.

  Oproti sloučeninám chlóru nabízí brom při používání k dezinfekci některé přednosti:

  • Větší dezinfekční účinek při vyšších hodnotách pH.
  • Nižší těkavost při vyšších teplotách.
  • Menší podporování koroze.
  • Menší tvorba zápachu dráždění sliznic zreagovaných sloučenin bromu (vázaný brom).

  S naší výrobkovou řadou senzorů bromu DULCOTEST® máte k dispozici tři typy senzorů k řešení vaší měřicí úlohy.

  Typy senzorů CBR1-mA a BCR1-mA odolné vůči znečištěné vodě a cílí na úpravu chladicí vody. Typ CBR1 je přizpůsobený pro volný brom z anorganických procesů bromování, např. bromid sodný + chlórový bělicí louh nebo použití BrCl.

  Typ senzoru BCR1-mA je optimalizovaný pro měření organických bromovacích činidel (např. BCDMH).

  Typ senzoru BRE3-CAN se nabízí pro úpravu bazénové vody prostřednictvím BCDMH pro měřicí a regulační přístroj DULCOMARIN® II.

  Charakteristika a přednosti

  • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva).
  • Použití v nejrůznějších kvalitách vody (stupeň znečištění, pH, obsah soli, teplota).
  • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením na základě ampérometrického principu měření.
  • Žádné posuvy díky stabilnímu nulovému bodu.
  • Žádné rušení vlivem teploty díky integrované teplotní kompenzaci.
  • Snížená závislost na průtoku a na látkách obsažených ve vodě a rovněž povlak tvořících médiích díky membránou pokrytým elektrodám.

  Aplikace

  Technické údaje

  Stažení

  Kontaktujte nás

  David Šídlo

  výkonný ředitel a jednatel společnosti

  »Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«

  +420 585 757 011  Odeslat poptávku   

  Zavřít formulář

  Vaše poptávka

  Osobní údaje


  další výrobek +
  Přiložený soubor Maximální velikost souboru 10 MB.
  Nahrát další soubor

  Osobní údaje


  Zkontrolujte prosím své údaje a vyplňte všechna povinná pole.
  *Povinná pole

  Zkontrolovat a odeslat


  Osobní údaje:
  Oslovení
  Titul
  Příjmení  
  Křestní jméno  
  Podnik
  Číslo zákazníka
  E-mailová adresa
  Telefon
  Ulice
  Číslo popisné
  Místo  
  Země
  Zpětné volání Ano

  O krok zpět

  Náhradní díly a příslušenství

  Vhodné výrobky

  1 2 3

  ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru