Návrhy hledání

DULCOTEST snímače pro celkové množství chlóru

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Měření celkového množství chlóru s pomocí mnohostranně použitelných senzorů DULCOTEST pro celkové množství chlóru. Jsou zaručeny přesné naměřené hodnoty a vysoká bezpečnost sledování a procesní bezpečnost.

Popis výrobku

Spolehlivé on-line měření celkového množství chlóru – se senzory DULCOTEST.

Celkovým obsahem chlóru je míněn součet volného chlóru (HOCl, OCl-) a vázaného chlóru (chloramin). Senzory pro celkový obsah chlóru jsou používány při aminizaci chlóru, při eliminaci chlóru a při sledování odpadních vod. Měření celkového množství chlóru se používá také spolu s měřením volného chlóru při zjišťování vázaného chlóru ve vodě v plaveckých bazénech.

S naší produktovou řadou senzorů DULCOTEST pro celkové množství chlóru je vám k dispozici mnohostranně použitelná konstrukční řada CTE1 s různými měřicími rozsahy a signálními výstupy.

Charakteristika a přednosti

 • Mnohostranné použití ve vodách s nejrůznější kvalitou (pH, obsah soli, teplota, zařízení chemikáliemi a nečistotami), v kombinaci s mnoha dezinfekčními metodami (plynný chlór, chlornan sodný, chlornan vápenatý, chloramin); použití i při vysokých hodnotách pH do 9,5
 • Efektivní řízení procesu pomocí přesného ampérometrického měření v reálném čase (krátká doba odezvy)
 • Díky ampérometrickému měřicímu principu bez rušení v důsledku zakalení nebo zabarvení
 • Bez rušení vlivem teploty v důsledku teplotní kompenzace
 • Snížená závislost na průtoku, látkách obsažených ve vodě a médiích vytvářející povlaky díky elektrodám pokrytým membránou
 • Dlouhé životnosti díky elektrodám pokrytým membránou a jejich začlenění do elektrolytu. Tím jsou zachovány, bez ohledu na procesní podmínky, optimální podmínky měření.

Oblast použití

Následující seznam je obecnou ukázkou v zásadě vhodných aplikací pro tento výrobek. Kontaktujte prosím svou osobní kontaktní osobu a poraďte se s ní o použití výrobku ve vaší individuální aplikaci.

Měření koncentrace chlóru v pitné vodě, vodě v plaveckých bazénech, užitkové vodě, procesní vodě a odpadní vodě

  Technické detaily

  Celkové množství chlóru

  • CTE 1; pH: 5,5 … 9,5; teplota 5 … 45 ºC

  Senzor pro celkový chlór CTE 1-mA

  Senzor pro celkový chlór, včetně např. volného chlóru, chloraminů atd. i při vysoké hodnotě pH v různých vodách. K provozu na měřicích a regulačních přístrojích se vstupem mA

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: Celkový chlór, sloučeniny chlóru, v nichž chlór působí jako oxidační látka, např. volný chlór (HOCl a OCl-), chloraminy, atd.
  • Senzor pokrytý membránou (zapouzdřený) zabraňuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Hydrofilní membrána zaručuje propustnost pro různá vodou rozpustná oxidační činidla k měřicí elektrodě
  • Speciální reakční systém elektrolytu umožňuje stanovení složek, které obsahují oxidační chlór, a rovněž použití při vysokém pH až 9,5

  Měřená veličina

  Celkový chlór

  Referenční metoda

  DPD4

  Rozsah pH

  5,5…9,5

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Přítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  16…24 V DC (dvouvodičová technika)

  Výstupní signál

  4…20 mA ≈ měřicí rozsah, s teplotní kompenzací, nekalibrované, bez galvanického oddělení

  Selektivita

  Neselektivně, příčně citlivý vůči mnoha oxidačním činidlům

  Dezinfekční proces

  Plynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, monochloramin

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřené vody

  Armatura senzoru

  BAMa, DGMa, DLG III

  Měřicí a regulační přístroje

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typické použití

  CTE 1-mA-0,5 ppm: Pitná voda; CTE 1-mA-2/5/10 ppm: Pitná, užitková, procesní, odpadní voda. V bazénu v kombinaci s CLE 3.1 ke zjištění vázaného chlóru.

  Odolnost vůči

  Tenzidy

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CTE 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  740686

  CTE 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  740685

  CTE 1-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1003203

  CTE 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  740684

  CTE 1-mA-20 ppm

  0,20…20,0 mg/l

  1116253

  Senzory chlóru kompl. s 50 ml elektrolytu

  Pro první montáž senzorů chlóru do snímače průtoku DLG III je potřebná montážní sada objednací č. 815079.

  Senzor pro celkový chlór CTE 1-DMT

  Senzor pro celkový chlór, včetně např. volného chlóru, chloraminů atd. i při vysoké hodnotě pH v různých vodách. Pro provoz s měřicím převodníkem DMT

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: Celkový chlór, sloučeniny chlóru, v nichž chlór působí jako oxidační látka, např. volný chlór (HOCl a OCl-), chloraminy, atd.
  • Senzor pokrytý membránou (zapouzdřený) zabraňuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Hydrofilní membrána zaručuje propustnost pro různá vodou rozpustná oxidační činidla k měřicí elektrodě
  • Speciální reakční systém elektrolytu umožňuje stanovení složek, které obsahují oxidační chlór, a rovněž použití při vysokém pH až 9,5

  Měřená veličina

  Celkový chlór

  Referenční metoda

  DPD4

  Rozsah pH

  5,5…9,5

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Přítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  3,3 V DC (5pól)

  Výstupní signál

  nekalibrovaný, teplotně nekompenzovaný, bez galvanického oddělení

  Selektivita

  Neselektivně, příčně citlivý vůči mnoha oxidačním činidlům

  Dezinfekční proces

  Plynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, monochloramin

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřené vody

  Armatura senzoru

  BAMa, DGMa, DLG III

  Měřicí a regulační přístroje

  DMT

  Typické použití

  Pitná, užitková, procesní, odpadní voda.

  Odolnost vůči

  Tenzidy

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CTE 1-DMT-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1007540

  Senzory chlóru kompl. s 50 ml elektrolytu

  Pro první montáž senzorů chlóru do snímače průtoku DLG III je potřebná montážní sada objednací č. 815079.

  Senzor celkového množství chlóru CTE 1-CAN

  Senzor pro celkový chlór, včetně např. volného chlóru, chloraminů atd. i při vysoké hodnotě pH v různých vodách. K provozu s měřicími a regulačními přístroji s napojením sběrnice CAN

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: Celkový chlór, sloučeniny chlóru, v nichž chlór působí jako oxidační látka, např. volný chlór (HOCl a OCl-), chloraminy, atd.
  • Senzor pokrytý membránou (zapouzdřený) zabraňuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Hydrofilní membrána zaručuje propustnost pro různá vodou rozpustná oxidační činidla k měřicí elektrodě
  • Speciální reakční systém elektrolytu umožňuje stanovení složek, které obsahují oxidační chlór, a rovněž použití při vysokém pH až 9,5
  • Provoz na sběrnici CAN se všemi s tím spojenými přednostmi

  Měřená veličina

  Celkový chlór

  Referenční metoda

  DPD4

  Rozsah pH

  5,5…9,5

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Přítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  přes rozhraní CAN (11 – 30 V)

  Výstupní signál

  Nekalibrovaný, teplotně kompenzovaný, galvanicky oddělený

  Selektivita

  Neselektivně, příčně citlivý vůči mnoha oxidačním činidlům

  Dezinfekční proces

  Plynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, monochloramin

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřené vody

  Armatura senzoru

  BAMa, DGMa, DLG III

  Měřicí a regulační přístroje

  DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II pouze s hardwarem po 6. 2. 2014 od softwarové verze 3035

  Typické použití

  Pitná, užitková, procesní, odpadní voda.

  Odolnost vůči

  Tenzidy

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CTE 1-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1023427

  Senzory chlóru kompl. s 100 ml elektrolytu

  Pro první montáž senzorů chlóru do snímače průtoku DLG III je potřebná montážní sada objednací č. 815079.

  Stažení pro DULCOTEST snímače pro celkové množství chlóru

  Více v centru stahování

  0 Výsledky
  Filtrovat podle typu dokumentu
  Bezpečnostní list (0)
  Brožura / Leták (0)
  Certifikát / Prohlášení (0)
  Datový list (0)
  Katalog (0)
  Návod k obsluze (0)
  Odborný článek (0)
  Ostatní (0)
  Příklad aplikace / Reference (0)
  Rozložený výkres / Náhradní díly (0)
  Schéma zapojení (0)
  Software (0)
  Tiskové sdělení (0)
  Výkres / Rozměrový list / 3D (0)

  Vybraný filtr:

  Vhodná stahování

  Třídit podle Typ dokumentu
  Načíst další nalezené cíle ...
  Nejsou přítomny žádné další nalezené cíle!

  Bohužel jsme nenalezli žádný vhodný výsledek vyhledávání.

  Všechna slova správně napsaná?
  Zkusit to znovu se méně nebo jinými hledanými výrazy?

  Zkuste to prosím později

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Přehled

  Spolehlivé on-line měření celkového množství chlóru – se senzory DULCOTEST.

  Celkovým obsahem chlóru je míněn součet volného chlóru (HOCl, OCl-) a vázaného chlóru (chloramin). Senzory pro celkový obsah chlóru jsou používány při aminizaci chlóru, při eliminaci chlóru a při sledování odpadních vod. Měření celkového množství chlóru se používá také spolu s měřením volného chlóru při zjišťování vázaného chlóru ve vodě v plaveckých bazénech.

  S naší produktovou řadou senzorů DULCOTEST pro celkové množství chlóru je vám k dispozici mnohostranně použitelná konstrukční řada CTE1 s různými měřicími rozsahy a signálními výstupy.

  Charakteristika a přednosti

  • Mnohostranné použití ve vodách s nejrůznější kvalitou (pH, obsah soli, teplota, zařízení chemikáliemi a nečistotami), v kombinaci s mnoha dezinfekčními metodami (plynný chlór, chlornan sodný, chlornan vápenatý, chloramin); použití i při vysokých hodnotách pH do 9,5
  • Efektivní řízení procesu pomocí přesného ampérometrického měření v reálném čase (krátká doba odezvy)
  • Díky ampérometrickému měřicímu principu bez rušení v důsledku zakalení nebo zabarvení
  • Bez rušení vlivem teploty v důsledku teplotní kompenzace
  • Snížená závislost na průtoku, látkách obsažených ve vodě a médiích vytvářející povlaky díky elektrodám pokrytým membránou
  • Dlouhé životnosti díky elektrodám pokrytým membránou a jejich začlenění do elektrolytu. Tím jsou zachovány, bez ohledu na procesní podmínky, optimální podmínky měření.

  Aplikace

  Technické údaje

  Stažení

  Kontaktujte nás

  David Šídlo

  výkonný ředitel a jednatel společnosti

  »Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«

  +420 585 757 011 
  Odeslat poptávku   

  Zavřít formulář

  Vaše poptávka

  Osobní údaje


  další výrobek +
  Přiložený soubor Maximální velikost souboru 10 MB.
  Nahrát další soubor

  Osobní údaje


  Zkontrolujte prosím své údaje a vyplňte všechna povinná pole.
  *Povinná pole

  Zkontrolovat a odeslat


  Osobní údaje:
  Oslovení
  Titul
  Příjmení  
  Křestní jméno  
  Podnik
  Číslo zákazníka
  E-mailová adresa
  Telefon
  Ulice
  Číslo popisné
  Místo  
  Země
  Zpětné volání Ano

  O krok zpět

  Vhodné výrobky

  Měření Redoxní reakce se senzory DULCOTEST: Přesné a spolehlivě naměřené hodnoty v reálném čase upravené pro vaši aplikaci. Lze použít jak při úpravě vody, tak v průmyslových procesních vodách s vysokými požadavky.

  zjistit více

  Seznamte se s dávkovacím čerpadlem, které po stránce produktivity, spolehlivosti a hospodárnosti nastavuje nová měřítka.

  zjistit více

  Hadicové čerpadlo DULCOFLEX DF4a pro dávkování vločkovacích prostředků a aktivního uhlí provádí přesnou úpravu vody. Je optimálně vhodné pro použití v plaveckých bazénech, vířivých vanách nebo wellness centrech. Je možný provozní tlak až 4 bary.

  zjistit více

  Potřebovali byste jednoduchý měřicí a regulační přístroj pro rozbor vody? Který lze snadno ovládat a u kterého si můžete snadno vybírat ze všech běžných měřicích veličin pro jednotlivé kanály? Je tu: náš Multitalent DULCOMETER diaLog DACb! Kromě toho ho lze připojit přes Ethernet/LAN a lze ho optimálně integrovat do stávajících sítí.

  zjistit více

  Měřicí a regulační zařízení DULCOMETER D1Cb/D1Cc lze použít při úpravě pitné vody, úpravě odpadních vod nebo mnoha jiných oblastech pro běžné úkony. Bezpečné, komfortní, přehledné díky velkému podsvícenému grafickému displeji, textovém ovládacím menu a sledování senzoru pH.

  zjistit více

  Měřicí a regulační systém DULCOMARIN 3 je vaším digitálním propojením s technologií budoucnosti. Reguluje celý bazén – od zážitkových bazénů až po soukromé bazény – a používá se jako multibazénový systém až pro 16 filtračních okruhů.

  zjistit více

  Fotometry měří na fotometrickém principu téměř všechny dezinfekční prostředky a hodnotu pH. Jsou přenosné, kompaktní a umožňují bezpečné a jednoduché měření.

  zjistit více

  Měřicí a regulační přístroj AEGIS II měří a plynule reguluje vodivost a řídí koncentraci biocidů a udržuje tak potrubí a tepelné výměníky čisté.

  zjistit více

  Sledování a úprava odpadních vod pomocí kompaktního měřicího a regulačního zařízení DULCOTROL odpadní vody – speciálně optimalizované pro aplikace v obecní a průmyslové úpravě odpadních vod.

  zjistit více

  Sledování a úprava pitné vody, resp. vody podobné pitné vodě voda s DULCOTROL pitná voda/F&B – kompaktní měřicí a regulační systém, speciálně optimalizovaný pro úpravu vody ve vodárnách a v potravinářském a nápojářském průmyslu.

  zjistit více

  Zařízení pro dávkování chloru DULCODOS Pool Comfort je komfortní řešení pro nastavení hodnoty pH a dezinfekci bazénové vody pomocí tekutých chlorových přípravků. Vzdálený přístup přes WiFi a LAN na integrovaném webovém serveru.

  zjistit více

  Systém pro dávkování chlóru pro individuální nastavení a sledování všech běžných pomocných hygienických parametrů ve veřejných bazénech. DULCODOS Pool Professional zajišťuje skvělou kvalitu vody a snižuje provozní náklady modulem Eco!Mode.

  zjistit více

  Typ řízení Sigma je inteligentní flexibilní motorové membránové dávkovací čerpadlo, které po stránce komfortu obsluhy, spolehlivosti a bezpečnosti stanovuje nová měřítka.

  zjistit více

  Měřicí převodník DULCOMETER DMTa přeměňuje senzorové signály pro hodnotu pH, Redoxní reakce, koncentrace chlóru a vodivost na 4-20mA analogový signál odolný vůči rušení. Flexibilní, bezpečné a vždy optimální spuštění naměřené hodnoty.

  zjistit více

  ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru