Návrhy hledání

Měřicí a regulační přístroj DULCOMETER® diaLog DACb

Přejete si jednoduchý měřicí a regulační přístroj pro analýzu vody? Který je snadno obsluhovatelný a u kterého můžete volně volit mezi všemi běžnými měřenými veličinami pro každý kanál? Existuje: náš multitalent DULCOMETER® diaLog DACb! Je nadto ještě způsobilý pro Ethernet/LAN a lze jej optimálně integrovat do existujících sítí.

Popis výrobku

Snadno prováděná analýza vody – s DULCOMETER® diaLog DACb

Měřicí a regulační přístroj DULCOMETER® diaLog DACb je náš kompaktní multitalent pro analýzu vody. Se svými speciálně k tomu dimenzovanými funkcemi, např. zpracovávání kolizních veličin a přepínání parametrů regulace, uzavírá regulační okruh mezi senzory DULCOTEST® a dávkovacími čerpadly ProMinent®. Oba měřicí a regulační kanály DULCOMETER® diaLog DACb jsou individuálně konfigurovatelné podle požadavku zákazníka. Vše, co je potřeba pro spolehlivou úpravu průmyslových a procesních vod, pitné vody i bazénové vody.

Charakteristika a přednosti

 • Snadná obsluha prostřednictvím přehledného displeje
 • Více za stejné peníze: dva měřicí a regulační kanály nyní v základní výbavě
 • Mnohostranné využití: všechny běžné měřené veličiny nastavitelné pro každý kanál a dodatečně měnitelné
 • Řízení odevšad: Způsobilé pro LAN a pohodlný dálkový přístup přes integrovaný webový server
 • Maximální flexibilita: možnost individuálního přizpůsobení na různé provozní stavy, např. denní-noční provoz
 • Vysoká procesní bezpečnost: Zabránění chybným dávkováním prostřednictvím časového sledování regulačních veličin

Oblast použití

 • Měření a regulace parametrů vody v úpravnách pro průmyslové a procesní vody
 • Sledování parametrů pitné vody
 • Měření hodnoty pH a desinfekčních parametrů v nápojovém a potravinářském průmyslu
 • Měření a regulace hygienických parametrů v bazénech
 • Sledování koncentrace chlordioxidu v zařízeních pro likvidaci a prevenci legionelly, např. ve školách, hotelích nebo nemocnicích
 • Měření desinfekčních parametrů v zalévací a zavlažovací vodě v zahradnictví
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Technické detaily

  • Měřené veličiny: pH, Redox, chlór, chlordioxid, chloritan, brom, vodivost, kyselina peroctová, peroxid vodíku, ozón, uvolněný kyslík a fluorid
  • Montáž, stupeň krytí: Kombinované pouzdro (montáž na stěnu, ovládací panel, sloup), IP 67 a IP 66
  • Regulace: dva měřicí a regulační kanály, každý s nezávislým 1stranným regulátorem PID (volitelně: dva 2stranné regulátory PID)
  • Napájení přes ochranné malé napětí 24 V DC, např. prostřednictvím solárního zařízení nebo v mokré oblasti vodáren
  • Teplotní kompenzace pro pH a pro procesní senzor chlordioxidu CDP, kompenzace pH pro chlór
  • Digitální vstupy ke zpracovávání řídicích signálů, např. mezních kontaktů vody při měření, regulace dálkového zastavení a ke sledování stavů naplnění v nádržích chemikálií
  • Nastavitelné výstupy: pro elektronicky ovládaná dávkovací čerpadla a elektromagnetické ventily
  • Zpracovávání kolizních veličin: jednoduchá regulace parametrů vody v tekoucí vodě zpracováváním průtoku v regulačním algoritmu
  • Přizpůsobování požadovaných hodnot regulátoru změněným procesním podmínkám přes dálkové řízení možné prostřednictvím signálu mA PLC nebo při vyšším nároku přes možnost polní sběrnice
  Měřené veličiny a měřicí rozsahy

  Druh připojení mV:

  pH: 0,00... 14,00

  Napětí redoxu: -1500... +1500 mV

  Druh připojení mA (ampérometrické měřené veličiny, měřicí rozsahy podle rozsahů čidel):

  Chlór

  Chlordioxid

  Chloritan

  Brom

  Ozón

  Peroxid vodíku (čidlo PER)

  Peroxid vodíku (čidlo PEROX s převodníkem PEROX V2 obj. č. 1047979)

  Kyselina peroctová

  Rozpuštěný kyslík

  Druh připojení mA (potenciometrické měřené veličiny, měřicí rozsahy podle transmitterů):

  pH

  Napětí redoxu

  Fluorid:

  přes modul VA a rozšíření funkce paket 3 a 4

  Vodivost mA přes senzor CCT 1-mA-20 mS/cm

  Teplota:

  nad Pt 100/Pt 1000, měřicí rozsah 0 ... 150 °C

  Rozlišení

  pH: 0,01

  Napětí redoxu: 1 mV

  Teplota: 0,1 °C

  Ampérometrie (chlór apod.): 0,001/0,01 ppm, 0,01 obj. %, 0,1 obj. %

  Přesnost0,3 % ve vztahu ke koncové hodnotě měřicího rozsahu
  Měřicí vstuppH/Redox (vstupní odpor > 0,5 x 1012 Ω)
  Teplotní kompenzacePt 100/Pt 1000 pro pH, senzor chlordioxid(CDP) a fluorid
  Korekční rozsah tepl.0 … 100 °C
  Korekční rozsah pH pro chlórSenzor CLE 3 a CLE 3.1: 6,5... 8,5, senzor CBR: 6,5... 9,5
  Rušivá veličinaPrůtok přes 0/4...20 mA signál nebo kontaktní vodoměr 1 - 500 Hz. Multiplikativní kolizní veličina může působit na všechny kanály, aditivní kolizní veličina působí pouze na jeden kanál.
  Regulační chováníRegulace P/PID
  Regulace2, resp. 3 dvoustranné regulátory
  Analogové výstupy2 (3) x 0/4 ... 20 mA galvanicky oddělený, max. zátěž 450 Ω, rozsah a přiřazení (měřicí, korekční a regulační veličiny) nastavitelné
  Regulační výstupy

  2 (4) impulzní frekvenční výstupy k aktivaci dávkovacích čerpadel

  2 relé (mezní hodnota nebo regulace délky impulsu)

  Relé alarmu250 V ~3 A, 700 VA typ kontaktu přepínací
  Digitální řídicí vstupy4 (7) jako dálkové ovládání pro funkce pauzy regulace/chyba měřené vody, přepnutí souboru parametrů, sledování hladiny nádrže chemikálie
  Elektrická přípojka100–230 V, 50/60 Hz, 25 VA, volitelně 24 V DC
  Napojení polní sběrnicePROFIBUS®-DP, Modbus RTU, PROFINET
  Teplota prostředí

  0... 50 °C (k instalaci uvnitř nebo v ochranném krytu)

  Stupeň krytí

  Montáž na stěnu: IP 66 a IP 67 (NEMA 4X)

  Montáž na skříň rozvaděče: IP 54 ke dveřím rozvaděče

  Zkoušky a schváleníCE a MET (vyhovuje UL dle IEC 61010)
  Materiál tělesoPC s nehořlavou výbavou
  Rozměry250 x 220 x 122 mm (ŠxVxH)
  Hmotnost1,3 kg

  Sériové vybavení základní měřená veličina

  • Regulátor PID s ovládáním dávkovacího čerpadla přes frekvenci impulsů pro 2 dávkovací čerpadla.
  • 2 analogové výstupy pro naměřenou hodnotu, hodnotu korekce nebo regulační veličinu (v závislosti na volitelném vybavení).
  • 4 digitální vstupy pro rozpoznání chyby měřené kapaliny, hladinový spínač, pauzu a přepnutí parametru.
  • 2 výkonová relé programovatelná volitelně jako výstup mezní hodnoty, časovače cyklu, časovače reálného času nebo nespojité nastavitelné výstupy (v závislosti na volitelném vybavení).
  • Měřené veličiny a volba jazyka při uvedení do provozu.
  • Teplotní kompenzace měření pH, chlordioxidu (CDP) a fluoridu přes Pt100/Pt1000.
  • 24 jazyků obsluhy: všechny evropské jazyky a čínština, ruština, thajština, korejština. Jazyk obsluhy se volí při uvádění do provozu a lze jej kdykoliv kombinací tlačítek změnit. Výběr jazyk a dokumentace se provádí přes Identcode. Navíc se dodává datový nosič, který obsahuje všechny ostatní jazyky.
  • Ukládání a přenášení parametrizace přístroje prostřednictvím karty SD.
  • Zapisovač dat kalibrací a událostí (bez karty SD, data se ukládají v regulátoru).
  • Zpracovávání kolizních veličin (průtok) přes frekvenci (kontaktní vodoměr).
  • Dodatečné rozšíření funkce softwaru přes aktivační klíč nebo aktualizaci firmwaru.

  Popis možných měřených veličin jako základní měřené veličiny:

  Modul VA mV/teplota + vstup senzoru mA:

  • 1 vstup senzoru pro senzor pH nebo Redoxu a teplotní čidlo Pt100/Pt1000
  • 1 vstup senzoru pro připojení např. senzorů chlóru, např. CBR nebo převodníku pH pHV1 a fluoridu včetně kolizní veličiny nebo kompenzace pH pro chlór.

  Modul AA mA/mA vstup senzoru:

  • 2 vstupy senzoru pro připojení např. senzorů chlóru, např. CBR nebo převodníku pH pHV1, včetně kolizní veličiny nebo kompenzace pH pro chlór.

  Modul VV mV/mV teplota vstup senzoru:

  • 2 vstupy senzoru k připojení senzorů pH a Redoxu a teplotních čidel Pt100/Pt1000, např. typu PHER, RHER, PHEI, RHEIC, Pt100SE

  Modul L3 vodivost teplota vstup senzoru:

  • 2 vstupy senzoru pro připojení konduktivních senzorů vodivosti a teplotních čidel Pt100/Pt1000, např. typu LFT, LMP

  Volitelné vybavení pro třetí měřicí kanál pH

  Paket 2

  • Třetí měřicí a regulační veličina pH přes mV nebo mA s kompenzací pH pro chlór bez externího zadání požadované hodnoty přes analogový signál pro kanál 1 bez kolizní veličiny průtok přes mA pro kanál 1
  • Třetí analogový výstup.
  • Ovládání dvou dalších dávkovacích čerpadel.

  Paket 3

  • Třetí, úplný měřicí a regulační kanál, libovolná měřená veličina, s regulátorem PID.
  • Třetí analogový výstup pro naměřenou hodnotu, hodnotu korekce nebo regulační veličinu (v závislosti na volitelném vybavení).
  • Tři dodatečné digitální vstupy např. pro sledování hladiny, pauzu a poplach měřené kapaliny kanál 2.
  • Teplotní kompenzace měření pH, chlordioxidu (CDP) a fluoridu.

  Paket 4

  • Kombinace z paketů 2 a 3 (u kolizní veličiny mA je k dispozici pouze jeden kanál pro ampérometrické senzory).

  Možnosti komunikace

  • Zapisovač naměřených dat s kartou SD.
  • Vizualizace naměřených dat přes webový server přes LAN a PC/tabletové PC a webový prohlížeč.
  • PROFIBUS®-DP, Profinet a Modbus RTU.

  Rozšíření hardwaru

  • RC ochranný obvod pro výkonové relé: Chrání výkonové relé, když mají být spínány indukční zátěže (např. elektromagnetické ventily nebo motory). Ne při elektrickém připojení 24 V DC.

  Stažení pro Měřicí a regulační přístroj DULCOMETER® diaLog DACb

  Více v centru stahování

  0 Výsledky
  Filtrovat podle typu dokumentu
  Bezpečnostní list (0)
  Brožura / Leták (0)
  Certifikát / Prohlášení (0)
  Datový list (0)
  Katalog (0)
  Návod k obsluze (0)
  Odborný článek (0)
  Ostatní (0)
  Příklad aplikace / Reference (0)
  Rozložený výkres / Náhradní díly (0)
  Schéma zapojení (0)
  Software (0)
  Tiskové sdělení (0)
  Výkres / Rozměrový list / 3D (0)

  Vybraný filtr:

  Vhodná stahování

  Třídit podle A až Z
  Načíst další nalezené cíle ...
  Nejsou přítomny žádné další nalezené cíle!

  Bohužel jsme nenalezli žádný vhodný výsledek vyhledávání.

  Všechna slova správně napsaná?
  Zkusit to znovu se méně nebo jinými hledanými výrazy?

  Zkuste to prosím později

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Přehled

  Snadno prováděná analýza vody – s DULCOMETER® diaLog DACb

  Měřicí a regulační přístroj DULCOMETER® diaLog DACb je náš kompaktní multitalent pro analýzu vody. Se svými speciálně k tomu dimenzovanými funkcemi, např. zpracovávání kolizních veličin a přepínání parametrů regulace, uzavírá regulační okruh mezi senzory DULCOTEST® a dávkovacími čerpadly ProMinent®. Oba měřicí a regulační kanály DULCOMETER® diaLog DACb jsou individuálně konfigurovatelné podle požadavku zákazníka. Vše, co je potřeba pro spolehlivou úpravu průmyslových a procesních vod, pitné vody i bazénové vody.

  Charakteristika a přednosti

  • Snadná obsluha prostřednictvím přehledného displeje
  • Více za stejné peníze: dva měřicí a regulační kanály nyní v základní výbavě
  • Mnohostranné využití: všechny běžné měřené veličiny nastavitelné pro každý kanál a dodatečně měnitelné
  • Řízení odevšad: Způsobilé pro LAN a pohodlný dálkový přístup přes integrovaný webový server
  • Maximální flexibilita: možnost individuálního přizpůsobení na různé provozní stavy, např. denní-noční provoz
  • Vysoká procesní bezpečnost: Zabránění chybným dávkováním prostřednictvím časového sledování regulačních veličin

  Aplikace

  Technické údaje

  Stažení

  Kontaktujte nás

  David Šídlo

  výkonný ředitel a jednatel společnosti

  »Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«

  +420 585 757 011  Odeslat poptávku   

  Zavřít formulář

  Vaše poptávka

  Osobní údaje


  další výrobek +
  Přiložený soubor Maximální velikost souboru 10 MB.
  Nahrát další soubor

  Osobní údaje


  Zkontrolujte prosím své údaje a vyplňte všechna povinná pole.
  *Povinná pole

  Zkontrolovat a odeslat


  Osobní údaje:
  Oslovení
  Titul
  Příjmení  
  Křestní jméno  
  Podnik
  Číslo zákazníka
  E-mailová adresa
  Telefon
  Ulice
  Číslo popisné
  Místo  
  Země
  Zpětné volání Ano

  O krok zpět

  Vhodné výrobky

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru