Návrhy hledání

DULCOTEST snímače pro volný chlór

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 200 mg/l, zvláštní měřicí rozsah do 1 000 mg/l

Senzory DULCOTEST pro volný chlór zajišťují při jakémkoliv dávkování přesné naměřené hodnoty a vysokou bezpečnost sledování a procesní bezpečnost a fungují na aplikační bázi.

Popis výrobku

Spolehlivé on-line měření volného (účinného) chlóru – se senzory DULCOTEST.

Volný chlór je celosvětově považován za nejvýznamnější dezinfekční prostředek. Pod tím jsou shrnuty sloučeniny Cl2 (elementární chlór), HOCl (kyselina chlorná) a OCl- (chlornan).

S naší produktovou řadou senzorů DULCOTEST pro volný chlór je vám k dispozici pět konstrukčních řad, které jsou optimalizované pro různé aplikace. Každá konstrukční řada je tvořena několika typy s různými měřicími rozsahy.

Osvědčený standardní senzor pokrytý membránou pro volný chlór CLE3 je určen pro sledování nebo regulaci všech čistých vod, jako např. při dezinfekci pitné vody. Varianta CLE3.1 je vhodná zejména pro přebytek vázaného chlóru a poskytuje nejpřesnější výsledky při výpočetním stanovení vázaného chlóru z měření celkového množství chlóru a podílu volného chlóru.

Senzory CLB2 a CLB3 představuje cenově výhodné senzory chlóru se snadnou obsluhou bez membrány, pro nezatížené vody.

Senzor CLO1 je speciálně vhodný pro in-line elektrolyzéry, u kterých mohou vznikat rušivé sloučeniny, senzor CLO2 je navíc předurčen pro dezinfekci horké vody.

Senzor CBR1 lze používat ve znečištěné vodě, i pro vysoké hodnoty pH až 9,5 např. při dezinfekci chladicí vody.

Senzor CLR1 je optimalizován pro dezinfekci/praní potravin a toleruje znečištěnou vodu a koncentrace chlóru až 1 000 mg/l.

Charakteristika a přednosti

 • Pět různých konstrukčních řad senzorů a velký počet verzí umožňují: Použití ve vodách s nejrůznější kvalitou (pH, obsah soli, teplota, zařízení chemikáliemi a nečistotami), použití v kombinaci s dezinfekčními metodami: Plynný chlór, chlornan sodný, chlornan vápenatý, elektrolýza, použití v širokém měřicím rozsahu od 0,01 do 1000 mg/l.
 • Efektivní řízení procesu pomocí přesného ampérometrického měření v reálném čase (krátká doba odezvy)
 • Díky ampérometrickému měřicímu principu bez rušení v důsledku zakalení nebo zabarvení
 • Stabilní nulový bod
 • Bez rušení vlivem teploty v důsledku teplotní kompenzace
 • U senzorů s měřicími elektrodami pokrytými membránou: Snížená závislost na průtoku, látkách obsažených ve vodě a médiích vytvářející povlaky. Dlouhé životnosti díky elektrodám pokrytým membránou a jejich začlenění do elektrolytu. Tím jsou zachovány, bez ohledu na procesní podmínky, optimální podmínky měření. Cenově výhodná údržba díky jednoduché výměně krytky membrány.
 • K přehrání tohoto videa je nutné použít soubory cookie. Zde můžete upravit výběr souborů cookie pro sledování tohoto videa.

 • K přehrání tohoto videa je nutné použít soubory cookie. Zde můžete upravit výběr souborů cookie pro sledování tohoto videa.

Oblast použití

Následující seznam je obecnou ukázkou v zásadě vhodných aplikací pro tento výrobek. Kontaktujte prosím svou osobní kontaktní osobu a poraďte se s ní o použití výrobku ve vaší individuální aplikaci.

Měření obsahu chlóru v pitné, plavecké, chladicí, užitkové, procesní, mycí a odpadní vodě jako i v mořské a slané vodě

  Technické detaily

  Volný chlór (kyselina HOCl s velmi malým množstvím chlóru)

  • CLE 3; pH: 5,5 … 8,0; tep. 5 … 45 °C
  • CLE3.1; pH: 5,5 … 8,0; tep. 5 … 45 °C
  • CLO 3; pH: 5,0 … 9,0; tep. 5 … 45 °C
  • CLO 4; pH: 5,0 … 9,0; tep. 5 … 70 °C
  • CLB 4; pH: 5,0 … 9,0; tep. 5 … 45 °C
  • CLB 5; pH: 5,0 … 9,0; tep. 5 … 45 °C
  • CBR 1; pH: 5,0 … 9,5; tep. 5 … 45 °C
  • CLR 1; pH: 5,5 … 8,0; tep. 5 … 45 °C

  Senzor pro volný chlór CLE 3-mA

  Standardní senzor pro měření volného chlóru v čisté vodě. Pro provoz na měřicích přístrojích se vstupem 4–20 mA

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: volný chlór, bez významné křížové citlivosti na vázaný chlór (chloraminy)
  • Senzor krytý membránou (zapouzdřený) snižuje rušení způsobená proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě

  Měřená veličina

  Volný chlor s hodnotou pH < 8

  Referenční metoda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,5…8,0

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Přítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  16…24 V DC (dvouvodičová technika)

  Výstupní signál

  4…20 mA ≈ měřicí rozsah, s teplotní kompenzací, nekalibrované, bez galvanického oddělení

  Selektivita

  Volný chlór proti vázanému chlóru, není-li v nadbytku

  Dezinfekční proces

  Plynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, dezinfekční prostředek s organickým chlórem, např. na bázi kyseliny kyanurové, nejsou vhodné

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřené vody

  Armatura senzoru

  BAMa, DGMa, DLG III

  Měřicí a regulační přístroje

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typické použití

  Pitná voda; Bazén.

  Odolnost vůči

  Soli, kyseliny, louhy. Ne tenzidy

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CLE 3-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  792927

  CLE 3-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  792920

  CLE 3-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1033392

  CLE 3-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  792919

  CLE 3-mA-20 ppm

  0,20…20,0 mg/l

  1002964

  CLE 3-mA-50 ppm

  0,50…50,0 mg/l

  1020531

  CLE 3-mA-100 ppm

  1,00…100,0 mg/l

  1022786

  Senzory chlóru kompl. s 100 ml elektrolytu

  Pro první montáž senzorů chlóru do snímače průtoku DLG III je potřebná montážní sada objednací č. 815079.

  Senzor pro volný chlór CLE 3.1-mA

  Senzor pro měření volného chlóru v čisté vodě se zvýšenou selektivitou vůči vázanému chlóru. Pro provoz s měřicími a regulačními zařízeními se vstupem 4–20 mA

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: volný chlór, bez křížové citlivosti na vázaný chlór (chloraminy), i když je k dispozici v přebytku
  • Senzor krytý membránou (zapouzdřený) snižuje rušení způsobená proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě

  Měřená veličina

  Volný chlór (kyselina chlorná HOCl) při vysokých podílech vázaného chlóru; ke zjištění vázaného chlóru regulátorem DAC a senzorem pro celkový chlór typu CTE 1-mA

  Referenční metoda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,5…8,0

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Přítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  16…24 V DC (dvouvodičová technika)

  Výstupní signál

  4…20 mA ≈ měřicí rozsah, s teplotní kompenzací, nekalibrované, bez galvanického oddělení

  Selektivita

  Volný chlór proti vázanému chlóru, i když je v nadbytku

  Dezinfekční proces

  Plynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, dezinfekční prostředek s organickým chlórem, např. na bázi kyseliny kyanurové, nejsou vhodné

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřené vody

  Armatura senzoru

  BAMa, DGMa, DLG III

  Měřicí a regulační přístroje

  D1C, DAC

  Typické použití

  Pitná voda s vysokými podíly vázaného chlóru, bazén. Ke zjištění vázaného chlóru z rozdílu: Celkový chlór mínus volný chlór v regulátoru DAC.

  Odolnost vůči

  Soli, kyseliny, louhy. Ne tenzidy

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CLE 3.1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  1020530

  CLE 3.1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1018369

  CLE 3.1-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1019398

  CLE 3.1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1018368

  Senzory chlóru kompl. s 100 ml elektrolytu

  Pro první montáž senzorů chlóru do snímače průtoku DLG III je potřebná montážní sada objednací č. 815079.

  Senzor pro volný chlór CLE 3-DMT

  Standardní senzor pro měření volného chlóru v čiré vodě. Pro provoz na měřicím převodníku ProMinent typu DMT

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: volný chlór, bez významné křížové citlivosti na vázaný chlór (chloraminy)
  • Senzor krytý membránou (zapouzdřený) snižuje rušení způsobená proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě

  Měřená veličina

  Volný chlór

  Referenční metoda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,5…8,0

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Přítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  3,3 V DC (5pól)

  Výstupní signál

  0…1 V DC, nekalibrované, bez teplotní kompenzace, bez galvanického oddělení

  Měření teploty

  Přes vestavěný Pt 1000. Teplotní kompenzace probíhá v měřicím převodníku DMT

  Selektivita

  Volný chlór proti vázanému chlóru, není-li v nadbytku

  Dezinfekční proces

  Plynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, dezinfekční prostředek s organickým chlórem, např. na bázi kyseliny kyanurové, nejsou vhodné

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřené vody

  Armatura senzoru

  BAMa, DGMa, DLG III

  Měřicí a regulační přístroje

  DMT

  Typické použití

  Pitná voda; Bazén.

  Odolnost vůči

  Soli, kyseliny, louhy. Ne tenzidy

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CLE 3-DMT-5 ppm

  0,01…5,0 mg/l

  1005511

  CLE 3-DMT-50 ppm

  0,10…50,0 mg/l

  1005512

  Senzory chlóru kompl. s 100 ml elektrolytu

  Pro první montáž senzorů chlóru do snímače průtoku DLG III je potřebná montážní sada objednací č. 815079.

  Senzor volného chlóru CLE 3-CAN

  Standardní senzor pro měření volného chlóru v čiré vodě. K provozu na měřicích a regulačních přístrojích s napojením sběrnice CAN

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: volný chlór, bez významné křížové citlivosti na vázaný chlór (chloraminy)
  • Senzor krytý membránou (zapouzdřený) snižuje rušení způsobená proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Provoz na sběrnici CAN se všemi souvisejícími výhodami

  Měřená veličina

  Volný chlór

  Referenční metoda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,5…8,0

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Přítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  přes rozhraní CAN (11 – 30 V)

  Výstupní signál

  Nekalibrovaný, teplotně kompenzovaný, galvanicky oddělený

  Selektivita

  Volný chlór proti vázanému chlóru, není-li v nadbytku

  Dezinfekční proces

  Plynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, dezinfekční prostředek s organickým chlórem, např. na bázi kyseliny kyanurové, nejsou vhodné

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřené vody

  Armatura senzoru

  BAMa, DGMa, DLG III

  Měřicí a regulační přístroje

  DULCOMARIN

  Typické použití

  Pitná voda; Bazén.

  Odolnost vůči

  Soli, kyseliny, louhy. Ne tenzidy

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CLE 3-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1023425

  Senzory chlóru kompl. s 100 ml elektrolytu

  Pro první montáž senzorů chlóru do snímače průtoku DLG III je potřebná montážní sada objednací č. 815079.

  Senzor volného chlóru CLE 3.1-CAN

  Senzor pro měření chlóru v čiré vodě se zvýšenou selektivitou vůči vázanému chlóru. K provozu na měřicích a regulačních přístrojích s napojením sběrnice CAN

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: volný chlór, bez křížové citlivosti na vázaný chlór (chloraminy), i když je k dispozici v přebytku
  • Senzor krytý membránou (zapouzdřený) snižuje rušení způsobená proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Provoz na sběrnici CAN se všemi souvisejícími výhodami

  Měřená veličina

  volný chlor při vysokých podílech vázaného chloru; pro zjištění vázaného chloru prostřednictvím DULCOMARIN a senzoru pro celkové množství chlóru typu CTE 1-CAN

  Referenční metoda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,5…8,0

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Přítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  přes rozhraní CAN (11 – 30 V)

  Výstupní signál

  Nekalibrovaný, teplotně kompenzovaný, galvanicky oddělený

  Selektivita

  Volný chlór

  Dezinfekční proces

  Plynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, dezinfekční prostředek s organickým chlórem, např. na bázi kyseliny kyanurové, nejsou vhodné

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřené vody

  Armatura senzoru

  BAMa, DGMa, DLG III

  Měřicí a regulační přístroje

  DULCOMARIN

  Typické použití

  Pitná voda s vysokými podíly vázaného chloru; bazén. Pro zjištění vázaného chloru z diference: Celkové množství chlóru mínus volný chlor v regulátoru DULCOMARIN.

  Odolnost vůči

  Soli, kyseliny, louhy. Ne tenzidy

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CLE 3.1-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1023426

  Senzory chlóru kompl. s 100 ml elektrolytu

  Pro první montáž senzorů chlóru do snímače průtoku DLG III je potřebná montážní sada objednací č. 815079.

  Senzor pro volný chlór CLO 3-mA

  Senzor pro měření volného chlóru v čisté vodě ale i mořské vodě i při použití elektrolytického postupu dezinfekce, až do 45 °C (1 bar) nebo 8 barů (25 °C). Pro provoz s měřicími a regulačními zařízeními se vstupem 4–20 mA. S volitelným „hydrodynamickým čištěním“ lze použít i ve vodách, které tvoří povlaky.

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: volný chlór, bez významné křížové citlivosti na vázaný chlór (chloraminy)
  • Použití se zpětným odvodem měřené vody do procesního vedení
  • Použití při vyšších tlacích
  • Omezení rušení elektrolytickými systémy, u kterých jsou elektrody ponořeny přímo v měřené vodě.
  • Měření volného chlóru až do pH 9
  • Možnost měření v mořské vodě
  • S volitelným „hydrodynamickým čištěním“ lze použít i ve vodách, které tvoří povlaky.

  Měřená veličina

  Volný chlór

  Referenční metoda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,0…9,0

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  8 barů (25 °C)

  Přítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  16…24 V DC (dvouvodičová technika)

  Výstupní signál

  4…20 mA ≈ měřicí rozsah, s teplotní kompenzací, nekalibrované, bez galvanického oddělení

  Selektivita

  Volný chlór proti vázanému chlóru

  Dezinfekční proces

  Plynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektrodami v procesu

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřicí vody, Inline: přímá vestavba do potrubí s armaturou INLI

  Armatura senzoru

  BAMa: až 7 barů/20 °C
  DGMa až 6 barů/30 °C
  DLG III až 1 bar/55 °C
  INLI až 7 barů/40 °C

  Měřicí a regulační přístroje

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typické použití

  Bazén, neznečištěná pitná, užitková a mořská voda, použitelné také společně s elektrolytickým postupem bez membrány. V kombinaci s hydrodynamický čištěním lze použít i ve vodách, které tvoří povlaky biofilmu, obsahují vápník/železo nebo mangan.

  Odolnost vůči

  Tenzidy, povlaky při použití hydrodynamického čištění

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 3 elektrody, bez membrány

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CLO 3-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1131658

  CLO 3-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1131662

  Senzor volného chlóru CLO 1-CAN

  Senzor pro měření volného chlóru v čisté vodě i při použití elektrolytického postupu dezinfekce, až do 45 °C (1 baru) nebo 8 barů (25 °C). Pro provoz měřicích a regulačních zařízení. S volitelným „hydrodynamickým čištěním“ lze použít i ve vodách, které tvoří povlaky.

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: volný chlór, bez významné křížové citlivosti na vázaný chlór (chloraminy)
  • Použití se zpětným odvodem měřené vody do procesního vedení
  • Použití při vyšších tlacích
  • Potlačení rušení způsobených systémy elektrolýzy, u kterých jsou elektrody ponořeny přímo v měřené vodě (bez membrány), otevřenými senzory (bez membrány) a zlatými elektrodami
  • Měření volného chlóru až do pH 9
  • S volitelným „hydrodynamickým čištěním“ lze použít i ve vodách, které tvoří povlaky.

  Měřená veličina

  Volný chlór

  Referenční metoda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,0…9,0

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  8 barů (25 °C)

  Přítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  11…30 V (přes rozhraní CAN)

  Výstupní signál

  digitální (CANopen), nekalibrované, s teplotní kompenzací, galvanicky oddělené

  Selektivita

  Volný chlór proti vázanému chlóru

  Dezinfekční proces

  Plynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektrodami v procesu

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřicí vody, Inline: přímá vestavba do potrubí s armaturou INLI

  Armatura senzoru

  BAMa: až 7 barů/20 °C
  DGMa až 6 barů/30 °C
  DLG III až 1 bar/55 °C
  INLI až 7 barů/40 °C

  Měřicí a regulační přístroje

  DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II pouze s hardwarem po 6. 2. 2014 od softwarové verze 3035

  Typické použití

  Bazén, neznečištěná pitná a užitková voda, použitelný také společně s elektrolytickým postupem bez membrány. V kombinaci s hydrodynamický čištěním lze použít i ve vodách, které tvoří povlaky biofilmu, obsahují vápník, železo nebo mangan.

  Odolnost vůči

  Soli, kyseliny, louhy, tenzidy, povlaky nečistot, povlaky při použití hydrodynamického čištění

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 3 elektrody, bez membrány

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CLO 1-CAN-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1122057

  Senzor pro volný chlór CLO 4-mA

  Senzor pro měření volného chlóru v čisté vodě ale i mořské vodě i při použití elektrolytického postupu dezinfekce, až do 70 °C nebo 8 barů (25 °C). Pro provoz s měřicími a regulačními zařízeními se vstupem 4–20 mA. S volitelným „hydrodynamickým čištěním“ lze použít i ve vodách, které tvoří povlaky.

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: volný chlór, bez významné křížové citlivosti na vázaný chlór (chloraminy)
  • Použití se zpětným odvodem měřené vody do procesního vedení
  • Použití při vyšších tlacích/teplotách
  • Omezení rušení elektrolytickými systémy, u kterých jsou elektrody ponořeny přímo v měřené vodě.
  • Měření volného chlóru až do pH 9
  • Možnost měření v mořské vodě
  • S volitelným „hydrodynamickým čištěním“ lze použít i ve vodách, které tvoří povlaky

  Měřená veličina

  Volný chlór

  Referenční metoda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,0…9,0

  Teplota

  5…70 °C

  Tlak max.

  8 barů (25 °C)

  Přítok

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  16…24 V DC (dvouvodičová technika)

  Výstupní signál

  4…20 mA ≈ měřicí rozsah, s teplotní kompenzací, nekalibrované, bez galvanického oddělení

  Selektivita

  Volný chlór proti vázanému chlóru

  Dezinfekční proces

  Plynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektrodami v procesu

  Instalace

  Obtok: otevřená výpusť mořské vody, Inline: přímá instalace do potrubí s armaturou INLI

  Armatura senzoru

  BAMa: až 3 bary/70 °C
  DGMa až 1 barů/60 °C
  DLG III až 1 bar/55 °C
  INLI až 2 bary/70 °C

  Měřicí a regulační přístroje

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typické použití

  Horká voda do 70 °C, hubení legionel, neznečištěná pitná, užitková a mořská voda, k použití také v kombinaci s elektrolytickými postupy bez membrány.

  Odolnost vůči

  Tenzidy, povlaky při použití hydrodynamického čištění

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 3 elektrody, bez membrány

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CLO 4-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1131644

  Senzor pro volný chlór CLB 4-µA

  Cenově výhodný, jednoduchý senzor pro měření volného chlóru v čisté vodě, i v mořské vodě a při proměnlivé teplotě média. Použití také u elektrolytického postupu pro dezinfekci a do teploty 45 °C/3 bary. Pro provoz s regulátorem Compact DCCa

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: volný chlór, bez významné křížové citlivosti na vázaný chlór (chloraminy)
  • Cenově výhodné díky jednoduché struktuře bez samostatných rychle opotřebitelných dílů
  • Jednoduchá, cenově výhodná údržba bez manipulace s membránovými kryty
  • Zabránění rušení elektrolytickými systémy bez membrány, u kterých jsou elektrody ponořeny přímo v měřené vodě.
  • Měření volného chlóru až do pH 9 a aplikace při vysokém tlaku až do 3 barů nezabudovanou membránou
  • Možnost měření v mořské vodě

  Měřená veličina

  Volný chlór

  Rozsahy měření

  0,05 – 5,0 mg/l, lze použít pro krátkodobé šokové chlorování 10 mg/l

  Referenční metoda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,0…9,0

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Přítok

  DGMa, DLG III: 60...80 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  Pouze kompaktním regulátorem

  Výstupní signál

  Nezesílený primární proudová signál, teplotně nekompenzovaný, nekalibrovaný, bez galvanického oddělení

  Selektivita

  Volný chlór proti vázanému chlóru

  Dezinfekční proces

  Plynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektrodami v procesu

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřicí vody, Inline: přímá vestavba do potrubí

  Armatura senzoru

  BAMa, DGMa, DLG III

  Měřicí a regulační přístroje

  Kompaktní regulátor

  Typické použití

  Bazén, pitná voda, mořská voda, použitelný také společně s elektrolytickým postupem bez membrány pro výrobu chlóru, použitelné také při proměnlivé teplotě média.

  Odolnost vůči

  Tenzidy

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 3 elektrody, bez membrány

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CLB 4-µA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1130517

  Senzor pro volný chlór CLB 5-µA

  Cenově výhodný, jednoduchý senzor pro měření volného chlóru v čisté vodě, i v mořské vodě a při konstantní teplotě média. Použití také u elektrolytického postupu pro dezinfekci a do teploty 45 °C/3 bary. Pro provoz s regulátorem Compact DCCa

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: volný chlór, bez významné křížové citlivosti na vázaný chlór (chloraminy)
  • Cenově výhodné díky jednoduché struktuře bez samostatných rychle opotřebitelných dílů
  • Jednoduchá, cenově výhodná údržba bez manipulace s membránovými kryty
  • Zabránění rušení elektrolytickými systémy bez membrány, u kterých jsou elektrody ponořeny přímo v měřené vodě.
  • Měření volného chlóru až do pH 9 a aplikace při vysokém tlaku až do 3 barů nezabudovanou membránou
  • Možnost měření v mořské vodě

  Měřená veličina

  Volný chlór

  Rozsahy měření

  0,05 – 5,0 mg/l, lze použít pro šokové chlorování 10,0 mg/l

  Referenční metoda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,0…9,0

  Elektrolytická vodivost

  0,05...50 mS/cm

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  3,0 bar

  Přítok

  DGMa, DLG III: 60...80 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  Pouze kompaktním regulátorem DCCa

  Výstupní signál

  Nezesílený primární proudová signál, teplotně nekompenzovaný, nekalibrovaný, bez galvanického oddělení

  Měření teploty

  Žádné

  Selektivita

  Volný chlór proti vázanému chlóru

  Dezinfekční proces

  Plynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektrodami v procesu

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřicí vody, Inline: přímá vestavba do potrubí; pevný nebo výměnný (výměnná armatura)

  Armatura senzoru

  BAMa, DGMa, DLG III

  Elektrická přípojka

  Pevný kabel, 1 m, 4 žíly s dutinkami

  Měřicí a regulační přístroje

  Kompaktní regulátor

  Typické použití

  Bazén, pitná voda, mořská voda, použitelný také společně s elektrolytickým postupem bez membrány pro výrobu chlóru.

  Odolnost vůči

  Tenzidy

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 3 elektrody, bez membrány

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CLB 5-µA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l

  1104626

  Senzor pro volný chlór CBR 1-mA

  Senzor pro volný chlór a brom ve znečištěné vodě, i pro vysoké hodnoty pH až 9,5. K provozu s měřicími a regulačními přístroji se vstupem 4-20 mA

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: volný chlór a rovněž volný a vázaný brom (bromaminy)
  • Senzor pokrytý membránou zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Odolnost vůči povlakům nečistot a biologickým vrstvám díky elektrolytu s antimikrobiálním účinkem a membránou s velkými póry
  • Použitelnost při vysoké hodnotě pH až 9,5 díky optimalizaci systému elektrolytu a membrány

  Měřená veličina

  Volný chlór, volný brom, vázaný brom, vázaný brom, DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimethyl-hydantoin)

  Referenční metoda

  DPD1

  Rozsah pH

  5…9,5

  Teplota

  1…40 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Přítok

  DGMa: 20...80 l/h
  DLG III: 40...100 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  16…24 V DC (dvouvodičová technika)

  Výstupní signál

  4…20 mA ≈ měřicí rozsah, s teplotní kompenzací, nekalibrované, bez galvanického oddělení

  Selektivita

  Volný chlór proti vázanému chlóru

  Dezinfekční proces

  Plynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, bromid + chlornan, DBDMH

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřené vody

  Armatura senzoru

  BAMa, DGMa, DLG III

  Měřicí a regulační přístroje

  D1C, DAC, AEGIS II, AEGIS X

  Typické použití

  Chladicí voda, užitková voda, odpadní voda, voda s vyššími hodnotami pH (stabilní pH), zatížená bazénová voda. V bazénu ke zjištění vázaného chlóru z rozdílu: Celkový chlór mínus volný chlór. Surová voda k úpravě pitné vody.

  Odolnost vůči

  Soli, kyseliny, louhy, tenzidy, povlaky nečistot

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  * Měřicí rozsah vztažený na chlor. Při měření bromu jsou spodní a horní mez měřicího rozsahu zvětšeny o faktor 2,25, tj. např. CBR 1mA-0,5ppm: 0,02 ...1,1 ppm.

  CBR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l *

  1038016

  CBR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l *

  1038015

  CBR 1-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l *

  1052138

  CBR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l *

  1038014

  Senzor volného a vázaného bromu CBR 1-CAN

  Senzor pro volný chlór a brom ve znečištěné vodě, i pro vysoké hodnoty pH až 9,5. K provozu na měřicích a regulačních přístrojích s napojením sběrnice CAN.

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina: volný chlór a rovněž volný a vázaný brom (bromaminy)
  • Senzor pokrytý membránou zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Odolnost vůči povlakům nečistot a biologickým vrstvám díky elektrolytu s antimikrobiálním účinkem a membránou s velkými póry
  • Použitelnost při vysoké hodnotě pH až 9,5 díky optimalizaci systému elektrolytu a membrány

  Měřená veličina

  Volný chlór, volný brom, vázaný brom, vázaný brom, DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimethyl-hydantoin)

  Referenční metoda

  DPD1

  Rozsah pH

  5…9,5

  Teplota

  1…40 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Přítok

  DGMa: 20...80 l/h
  DLG III: 40...100 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  11…30 V DC (přes rozhraní CAN)

  Výstupní signál

  digitální (CANopen), nekalibrované, s teplotní kompenzací, galvanicky oddělené

  Selektivita

  Volný chlór proti vázanému chlóru

  Dezinfekční proces

  Plynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, bromid + chlornan, DBDMH

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřené vody

  Armatura senzoru

  BAMa, DGMa, DLG III

  Měřicí a regulační přístroje

  DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II pouze s hardwarem po 6. 2. 2014 od softwarové verze 3035

  Typické použití

  Chladicí voda, užitková voda, odpadní voda, voda s vyššími hodnotami pH (stabilní pH), zatížená bazénová voda. V bazénu ke zjištění vázaného chlóru z rozdílu: Celkový chlór mínus volný chlór. Surová voda k úpravě pitné vody.

  Odolnost vůči

  Povlaky nečistot, biologické vrstvy, tenzidy

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CBR 1-CAN-10 ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1122056

  Senzor pro volný chlór CLR 1-mA

  Senzor pro volný chlór od 10 ppm ve znečištěné mycí vodě pro provoz s měřicími a regulačními přístroji se vstupem 4-20 mA

  Charakteristika a přednosti

  • Měřená veličina volný chlór pro koncentrace do 1 000 ppm
  • Senzor pokrytý membránou zabraňuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Odolnost vůči povlakům nečistot díky membráně bez pórů

  Měřená veličina

  Volný chlór

  Referenční metoda

  DPD1

  Rozsah pH

  5,5…8,0

  Teplota

  5…45 °C

  Tlak max.

  1,0 bar

  Přítok

  DGMa, DLG III: 40...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (podle provedení)

  Napájecí napětí

  16…24 V DC (dvouvodičová technika)

  Výstupní signál

  4…20 mA ≈ měřicí rozsah, s teplotní kompenzací, nekalibrované, bez galvanického oddělení

  Selektivita

  Volný chlór proti vázanému chlóru

  Dezinfekční proces

  Plynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou

  Instalace

  Obtok: otevřený výtok měřené vody

  Armatura senzoru

  BAMa, DGMa, DLG III

  Měřicí a regulační přístroje

  D1C, DAC

  Typické použití

  Mytí salátu, zeleniny, drůbeže, znečištěná procesní a odpadní voda.

  Odolnost vůči

  Soli, kyseliny, louhy, tenzidy, povlaky nečistot

  Princip měření, technologie

  Ampérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou

  Měřicí rozsah

  Objednací č.

  CLR 1-mA-200 ppm

  10,0…200 mg/l

  1047978

  Upozornění: Měřicí rozsah 10,0 ... 1 000 mg/l na vyžádání

  Pro první montáž senzorů chlóru do snímače průtoku DLG III je potřebná montážní sada objednací č. 815079.

  Stažení pro DULCOTEST snímače pro volný chlór

  Více v centru stahování

  0 Výsledky
  Filtrovat podle typu dokumentu
  Bezpečnostní list (0)
  Brožura / Leták (0)
  Certifikát / Prohlášení (0)
  Datový list (0)
  Katalog (0)
  Návod k obsluze (0)
  Odborný článek (0)
  Ostatní (0)
  Příklad aplikace / Reference (0)
  Rozložený výkres / Náhradní díly (0)
  Schéma zapojení (0)
  Software (0)
  Tiskové sdělení (0)
  Výkres / Rozměrový list / 3D (0)

  Vybraný filtr:

  Vhodná stahování

  Třídit podle Typ dokumentu
  Načíst další nalezené cíle ...
  Nejsou přítomny žádné další nalezené cíle!

  Bohužel jsme nenalezli žádný vhodný výsledek vyhledávání.

  Všechna slova správně napsaná?
  Zkusit to znovu se méně nebo jinými hledanými výrazy?

  Zkuste to prosím později

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Přehled

  Spolehlivé on-line měření volného (účinného) chlóru – se senzory DULCOTEST.

  Volný chlór je celosvětově považován za nejvýznamnější dezinfekční prostředek. Pod tím jsou shrnuty sloučeniny Cl2 (elementární chlór), HOCl (kyselina chlorná) a OCl- (chlornan).

  S naší produktovou řadou senzorů DULCOTEST pro volný chlór je vám k dispozici pět konstrukčních řad, které jsou optimalizované pro různé aplikace. Každá konstrukční řada je tvořena několika typy s různými měřicími rozsahy.

  Osvědčený standardní senzor pokrytý membránou pro volný chlór CLE3 je určen pro sledování nebo regulaci všech čistých vod, jako např. při dezinfekci pitné vody. Varianta CLE3.1 je vhodná zejména pro přebytek vázaného chlóru a poskytuje nejpřesnější výsledky při výpočetním stanovení vázaného chlóru z měření celkového množství chlóru a podílu volného chlóru.

  Senzory CLB2 a CLB3 představuje cenově výhodné senzory chlóru se snadnou obsluhou bez membrány, pro nezatížené vody.

  Senzor CLO1 je speciálně vhodný pro in-line elektrolyzéry, u kterých mohou vznikat rušivé sloučeniny, senzor CLO2 je navíc předurčen pro dezinfekci horké vody.

  Senzor CBR1 lze používat ve znečištěné vodě, i pro vysoké hodnoty pH až 9,5 např. při dezinfekci chladicí vody.

  Senzor CLR1 je optimalizován pro dezinfekci/praní potravin a toleruje znečištěnou vodu a koncentrace chlóru až 1 000 mg/l.

  Charakteristika a přednosti

  • Pět různých konstrukčních řad senzorů a velký počet verzí umožňují: Použití ve vodách s nejrůznější kvalitou (pH, obsah soli, teplota, zařízení chemikáliemi a nečistotami), použití v kombinaci s dezinfekčními metodami: Plynný chlór, chlornan sodný, chlornan vápenatý, elektrolýza, použití v širokém měřicím rozsahu od 0,01 do 1000 mg/l.
  • Efektivní řízení procesu pomocí přesného ampérometrického měření v reálném čase (krátká doba odezvy)
  • Díky ampérometrickému měřicímu principu bez rušení v důsledku zakalení nebo zabarvení
  • Stabilní nulový bod
  • Bez rušení vlivem teploty v důsledku teplotní kompenzace
  • U senzorů s měřicími elektrodami pokrytými membránou: Snížená závislost na průtoku, látkách obsažených ve vodě a médiích vytvářející povlaky. Dlouhé životnosti díky elektrodám pokrytým membránou a jejich začlenění do elektrolytu. Tím jsou zachovány, bez ohledu na procesní podmínky, optimální podmínky měření. Cenově výhodná údržba díky jednoduché výměně krytky membrány.

  Video

  Aplikace

  Technické údaje

  Stažení

  Kontaktujte nás

  David Šídlo

  výkonný ředitel a jednatel společnosti

  »Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«

  +420 585 757 011 
  Odeslat poptávku   

  Zavřít formulář

  Vaše poptávka

  Osobní údaje


  další výrobek +
  Přiložený soubor Maximální velikost souboru 10 MB.
  Nahrát další soubor

  Osobní údaje


  Zkontrolujte prosím své údaje a vyplňte všechna povinná pole.
  *Povinná pole

  Zkontrolovat a odeslat


  Osobní údaje:
  Oslovení
  Titul
  Příjmení  
  Křestní jméno  
  Podnik
  Číslo zákazníka
  E-mailová adresa
  Telefon
  Ulice
  Číslo popisné
  Místo  
  Země
  Zpětné volání Ano

  O krok zpět

  Vhodné výrobky

  Měření Redoxní reakce se senzory DULCOTEST: Přesné a spolehlivě naměřené hodnoty v reálném čase upravené pro vaši aplikaci. Lze použít jak při úpravě vody, tak v průmyslových procesních vodách s vysokými požadavky.

  zjistit více

  Měření hodnot pH se senzory DULCOTEST: Přesné a spolehlivě naměřené hodnoty v reálném čase upravené pro vaši aplikaci. Ovládání, regulace a kontrolování chemických procesů díky přesným naměřeným hodnotám.

  zjistit více

  Potřebovali byste jednoduchý měřicí a regulační přístroj pro rozbor vody? Který lze snadno ovládat a u kterého si můžete snadno vybírat ze všech běžných měřicích veličin pro jednotlivé kanály? Je tu: náš Multitalent DULCOMETER diaLog DACb! Kromě toho ho lze připojit přes Ethernet/LAN a lze ho optimálně integrovat do stávajících sítí.

  zjistit více

  Měřicí a regulační zařízení DULCOMETER D1Cb/D1Cc lze použít při úpravě pitné vody, úpravě odpadních vod nebo mnoha jiných oblastech pro běžné úkony. Bezpečné, komfortní, přehledné díky velkému podsvícenému grafickému displeji, textovém ovládacím menu a sledování senzoru pH.

  zjistit více

  Měřicí a regulační systém DULCOMARIN 3 je vaším digitálním propojením s technologií budoucnosti. Reguluje celý bazén – od zážitkových bazénů až po soukromé bazény – a používá se jako multibazénový systém až pro 16 filtračních okruhů.

  zjistit více

  Fotometry měří na fotometrickém principu téměř všechny dezinfekční prostředky a hodnotu pH. Jsou přenosné, kompaktní a umožňují bezpečné a jednoduché měření.

  zjistit více

  Měřicí a regulační přístroj AEGIS II měří a plynule reguluje vodivost a řídí koncentraci biocidů a udržuje tak potrubí a tepelné výměníky čisté.

  zjistit více

  Sledování a úprava odpadních vod pomocí kompaktního měřicího a regulačního zařízení DULCOTROL odpadní vody – speciálně optimalizované pro aplikace v obecní a průmyslové úpravě odpadních vod.

  zjistit více

  Sledování a úprava pitné vody, resp. vody podobné pitné vodě voda s DULCOTROL pitná voda/F&B – kompaktní měřicí a regulační systém, speciálně optimalizovaný pro úpravu vody ve vodárnách a v potravinářském a nápojářském průmyslu.

  zjistit více

  Jako měřicí a regulační přístroj pro rozbor vody je DULCOMETER Compact tím správným regulátorem pro úlohy regulace, které vyžadují pouze jednostrannou regulaci.

  zjistit více

  Zařízení pro dávkování chloru DULCODOS Pool Comfort je komfortní řešení pro nastavení hodnoty pH a dezinfekci bazénové vody pomocí tekutých chlorových přípravků. Vzdálený přístup přes WiFi a LAN na integrovaném webovém serveru.

  zjistit více

  Systém pro dávkování chlóru pro individuální nastavení a sledování všech běžných pomocných hygienických parametrů ve veřejných bazénech. DULCODOS Pool Professional zajišťuje skvělou kvalitu vody a snižuje provozní náklady modulem Eco!Mode.

  zjistit více

  ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru