Návrhy hledání

Senzory DULCOTEST® pro volný chlór

Odstupňované měřicí rozsahy 0,01 – 200 mg/l, zvláštní měřicí rozsah do 1 000 mg/l

Senzory DULCOTEST® pro volný chlór zajišťují při každé úloze dezinfekce přesné naměřené hodnoty a vysokou bezpečnost monitorování a procesu a fungují podle aplikace.

Popis výrobku

Spolehlivé online měření volného (účinného) chlóru – se senzory DULCOTEST®.

Volný chlór platí za celosvětově nejvýznamnější dezinfekční prostředek. Pod tím jsou zahrnuty sloučeniny Cl2 (elementární chlór), HOCl (kyselina chlorná) a OCl- (chlornan).

S naší řadou výrobků senzorů DULCOTEST® pro volný chlór máte k dispozici pět konstrukčních řad, které jsou optimalizované pro různé aplikace. Každá konstrukční řada se skládá z více typů s různými měřicími rozsahy.

Osvědčený membránou pokrytý standardní senzor pro volný chlór CLE3 je k dispozici pro sledování nebo regulaci všech čirých vod, např. při dezinfekci pitných vod. Varianta CLE3.1 je zvláště vhodná pro přebytek vázaného chlóru a dodává nejpřesnější výsledky při početním zjišťování vázaného chlóru z měření celkového chlóru a volného chlóru.

Senzor CLB2 a CLB3 jsou snadno provozovatelné a cenově příznivé senzory chlóru bez membrány, pro čiré nezamořené vody.

Senzor CLO1 se hodí speciálně pro Inline elektrolytický proces, při kterém mohou vznikat rušivé sloučeniny, senzor CLO2 je navíc předurčený pro dezinfekci horké vody.

Senzor CBR1 lze použít ve znečištěné vodě, i pro vysoké hodnoty pH až 9,5 z. B. při dezinfekci chladicí vody.

Senzor CLR1 je optimalizovaný pro dezinfekci/promývání potravin a toleruje znečištěnou vodu a koncentrace chlóru do 1000 mg/l.

Charakteristika a přednosti

 • Pět různých konstrukčních řad senzorů a rovněž velký počet verzí umožňují: Použití v nejrůznějších kvalitách vody (pH, obsah soli, teplota, zatížení chemikáliemi a nečistotami), použití v kombinaci s mnoha dezinfekčními postupy: Plynný chlór, chlornan sodný, chlornan vápenatý, elektrolýza, použití v širokém měřicím rozsahu od 0,01 do 1000 mg/l.
 • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva)
 • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením díky ampérometrickému principu měření
 • Stabilní nulový bod
 • Žádné rušení vlivem teploty díky integrované teplotní kompenzaci
 • U senzorů s membránou pokrytými měřicími elektrodami: Snížená závislost na průtoku, látkách obsažených ve vodě a povlak tvořících médiích. Dlouhé životnosti díky membránou pokrytým elektrodám a jejich uložení v elektrolytu. Tím jsou zachovávány optimální podmínky měření nezávisle na podmínkách procesu. Ekonomicky výhodná údržba díky snadné výměně membránového víčka.

Oblast použití

Měření chlóru v pitné, bazénové, chladicí, užitkové, procesní, vyplachovací a odpadní vodě a rovněž v mořské a slané vodě

  1 2 3 4

  Technické detaily

  Volný chlór (kyselina chlorná HOCl)

  • CLE 3; pH: 5,5 … 8,0; tepl. 5 … 45 °C
  • CLE3.1; pH: 5,5 … 8,0; tepl. 5 … 45 °C
  • CLO 1; pH: 5,0 … 9,0; tepl. 5 … 45 °C
  • CLO 2; pH: 5,0 … 9,0; tepl. 5 … 70 °C
  • CLB1; pH: 5,0 … 9,0; tepl. 5 … 45 °C
  • CLB2; pH: 5,0 … 9,0; tepl. 5 … 45 °C
  • CBR 1; pH: 5,0 … 9,5; tepl. 5 … 45 °C
  • CLR 1; pH: 5,5 … 8,0; tepl. 5 … 45 °C

  Senzor pro volný chlór CLE 3-mA

  Standardní senzor pro měření volného chlóru v čiré vodě. K provozu na měřicích přístrojích se vstupem 4-20 mA

  Výhody pro vás

  • Měřená veličina: volný chlór, žádná signifikantní příčná citlivost vůči vázanému chlóru (chloraminu)
  • Senzor pokrytý membránou (zapouzdřený) zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  Měřená veličinaVolný chlór
  Referenční metodaDPD1
  Rozsah pH5,5 … 8,0
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Přítok30…60 l/h (v DGM nebo DLG III)
  Napájecí napětí16...24 V DC (Dvouvodičová technika)
  Výstupní signál4…20 mA ≈ měřicí rozsah, teplotně kompenzovaný, nekalibrovaný, bez galvanického oddělení
  SelektivitaVolný chlór proti vázanému chlóru, není-li v nadbytku
  Dezinfekční procesPlynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, dezinfekční prostředek s organickým chlórem, např. na bázi kyseliny kyanurové, nejsou vhodné
  InstalaceObtok: otevřený výtok měřené vody
  Armatura senzoruDGM, DLG III
  Měřicí a regulační přístrojeD1C, DAC, AEGIS II
  Typické použitíPitná voda; Bazén.
  Odolnost vůčiSoli, kyseliny, louhy. Ne tenzidy
  Princip měření, technologieAmpérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou
  Měřicí rozsahObjednací č.
  CLE 3-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l792927
  CLE 3-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l792920
  CLE 3-mA-5 ppm0,05…5,0 mg/l1033392
  CLE 3-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l792919
  CLE 3-mA-20 ppm0,20…20,0 mg/l1002964
  CLE 3-mA-50 ppm0,50…50,0 mg/l1020531
  CLE 3-mA-100 ppm1,00…100,0 mg/l1022786

  Senzory chlóru kompl. s 100 ml elektrolytu

  Pro první montáž senzorů chlóru do snímače průtoku DLG III je potřebná montážní sada objednací č. 815079.

  Senzor pro volný chlór CLE 3.1-mA

  Senzor pro měření chlóru v čiré vodě se zvýšenou selektivitou vůči vázanému chlóru. K provozu na měřicích a regulačních přístrojích se vstupem 4-20 mA

  Výhody pro vás

  • Měřená veličina: volný chlór, žádná příčná citlivost vůči vázanému chlóru (chloraminu), i když je v nadbytku
  • Senzor pokrytý membránou (zapouzdřený) zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  Měřená veličinaVolný chlór (kyselina chlorná HOCl) při vysokých podílech vázaného chlóru; ke zjištění vázaného chlóru regulátorem DAC a senzorem pro celkový chlór typu CTE 1-mA
  Referenční metodaDPD1
  Rozsah pH5,5 … 8,0
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Přítok30…60 l/h (v DGM nebo DLG III)
  Napájecí napětí16...24 V DC (Dvouvodičová technika)
  Výstupní signál4…20 mA ≈ měřicí rozsah, teplotně kompenzovaný, nekalibrovaný, bez galvanického oddělení
  SelektivitaVolný chlór proti vázanému chlóru, i když je v nadbytku
  Dezinfekční procesPlynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, dezinfekční prostředek s organickým chlórem, např. na bázi kyseliny kyanurové, nejsou vhodné
  InstalaceObtok: otevřený výtok měřené vody
  Armatura senzoruDGM, DLG III
  Měřicí a regulační přístrojeD1C, DAC
  Typické použitíPitná voda s vysokými podíly vázaného chlóru, bazén. Ke zjištění vázaného chlóru z rozdílu: Celkový chlór mínus volný chlór v regulátoru DAC.
  Odolnost vůčiSoli, kyseliny, louhy. Ne tenzidy
  Princip měření, technologieAmpérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou
  Měřicí rozsahObjednací č.
  CLE 3.1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l1020530
  CLE 3.1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1018369
  CLE 3.1-mA-5 ppm0,05…5,0 mg/l1019398
  CLE 3.1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l1018368

  Senzory chlóru kompl. s 100 ml elektrolytu

  Pro první montáž senzorů chlóru do snímače průtoku DLG III je potřebná montážní sada objednací č. 815079.

  Senzor pro volný chlór CLE 3-DMT

  Standardní senzor pro měření volného chlóru v čiré vodě. Pro provoz na měřicím převodníku ProMinent typu DMT

  Výhody pro vás

  • Měřená veličina: volný chlór, žádná signifikantní příčná citlivost vůči vázanému chlóru (chloraminu)
  • Senzor pokrytý membránou (zapouzdřený) zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  Měřená veličinaVolný chlór
  Referenční metodaDPD1
  Rozsah pH5,5 … 8,0
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Přítok30…60 l/h (v DGM nebo DLG III)
  Napájecí napětí3,3 V DC (5pól)
  Výstupní signál 0...1 V DC, nekalibrovaný, teplotně nekompenzovaný, bez galvanického oddělení
  Měření teplotyPřes vestavěný Pt 1000. Teplotní kompenzace probíhá v měřicím převodníku DMT
  SelektivitaVolný chlór proti vázanému chlóru, není-li v nadbytku
  Dezinfekční procesPlynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, dezinfekční prostředek s organickým chlórem, např. na bázi kyseliny kyanurové, nejsou vhodné
  InstalaceObtok: otevřený výtok měřené vody
  Armatura senzoruDGM, DLG III
  Měřicí a regulační přístrojeDMT
  Typické použitíPitná voda; Bazén.
  Odolnost vůčiSoli, kyseliny, louhy. Ne tenzidy
  Princip měření, technologieAmpérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou
  Měřicí rozsahObjednací č.
  CLE 3-DMT-5 ppm0,01…5,0 mg/l1005511
  CLE 3-DMT-50 ppm0,10…50,0 mg/l1005512

  Senzory chlóru kompl. s 100 ml elektrolytu

  Pro první montáž senzorů chlóru do snímače průtoku DLG III je potřebná montážní sada objednací č. 815079.

  Senzor pro volný chlór CLE 3-CAN-P

  Standardní senzor pro měření volného chlóru v čiré vodě. K provozu na měřicích a regulačních přístrojích s napojením sběrnice CAN

  Výhody pro vás

  • Měřená veličina: volný chlór, žádná signifikantní příčná citlivost vůči vázanému chlóru (chloraminu)
  • Senzor pokrytý membránou (zapouzdřený) zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Provoz na sběrnici CAN se všemi s tím spojenými přednostmi
  Měřená veličinaVolný chlór
  Referenční metodaDPD1
  Rozsah pH5,5 … 8,0
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Přítok30…60 l/h (v DGM nebo DLG III)
  Napájecí napětíPřes rozhraní CAN (11 – 30 V)
  Výstupní signál Nekalibrovaný, teplotně kompenzovaný, galvanicky oddělený
  SelektivitaVolný chlór proti vázanému chlóru, není-li v nadbytku
  Dezinfekční procesPlynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, dezinfekční prostředek s organickým chlórem, např. na bázi kyseliny kyanurové, nejsou vhodné
  InstalaceObtok: otevřený výtok měřené vody
  Armatura senzoruDGM, DLG III
  Měřicí a regulační přístrojeDULCOMARIN®
  Typické použitíPitná voda; Bazén.
  Odolnost vůčiSoli, kyseliny, louhy. Ne tenzidy
  Princip měření, technologieAmpérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou
  Měřicí rozsahObjednací č.
  CLE 3-CAN-P-10 ppm0,01…10,0 mg/l1083209

  Senzory chlóru kompl. s 100 ml elektrolytu

  Pro první montáž senzorů chlóru do snímače průtoku DLG III je potřebná montážní sada objednací č. 815079.

  Senzor pro volný chlór CLE 3.1-CAN-P

  Senzor pro měření chlóru v čiré vodě se zvýšenou selektivitou vůči vázanému chlóru. K provozu na měřicích a regulačních přístrojích s napojením sběrnice CAN

  Výhody pro vás

  • Měřená veličina: volný chlór, žádná příčná citlivost vůči vázanému chlóru (chloraminu), i když je v nadbytku
  • Senzor pokrytý membránou (zapouzdřený) zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Provoz na sběrnici CAN se všemi s tím spojenými přednostmi
  Měřená veličinaVolný chlór při vysokých podílech vázaného chlóru; ke zjišťování vázaného chlóru prostřednictvím DULCOMARIN® a senzoru pro celkový chlór typ CTE 1-CAN
  Referenční metodaDPD1
  Rozsah pH5,5 … 8,0
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Přítok30…60 l/h (v DGM nebo DLG III)
  Napájecí napětíPřes rozhraní CAN (11 – 30 V)
  Výstupní signál Nekalibrovaný, teplotně kompenzovaný, galvanicky oddělený
  SelektivitaVolný chlór
  Dezinfekční procesPlynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, dezinfekční prostředek s organickým chlórem, např. na bázi kyseliny kyanurové, nejsou vhodné
  InstalaceObtok: otevřený výtok měřené vody
  Armatura senzoruDGM, DLG III
  Měřicí a regulační přístrojeDULCOMARIN®
  Typické použitíPitná voda s vyššími podíly vázaného chlóru;Bazén. Ke zjištění vázaného chlóru z rozdílu: Celkový chlór mínus volný chlór v regulátoru DULCOMARIN®.
  Odolnost vůčiSoli, kyseliny, louhy. Ne tenzidy
  Princip měření, technologieAmpérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou
  Měřicí rozsahObjednací č.
  CLE 3.1-CAN-P-10 ppm0,01…10,0 mg/l1083584

  Senzory chlóru kompl. s 100 ml elektrolytu

  Pro první montáž senzorů chlóru do snímače průtoku DLG III je potřebná montážní sada objednací č. 815079.

  Senzor pro volný chlór CLO 1-mA

  Senzor pro měření volného chlóru v čisté vodě i při použití elektrolytického postupu dezinfekce, až do 45 °C (1 baru) nebo 8 barů (25 °C). Pro provoz s měřicími a regulačními zařízeními se vstupem 4–20 mA. S volitelným „hydrodynamickým čištěním“ lze použít i ve vodách, které tvoří povlaky.

  Výhody pro vás

  • Měřená veličina: volný chlór, bez významné křížové citlivosti na vázaný chlór (chloraminy)
  • Použití se zpětným odvodem měřené vody do procesního vedení
  • Použití při vyšších tlacích
  • Potlačení rušení způsobených systémy elektrolýzy, u kterých jsou elektrody ponořeny přímo v měřené vodě (bez membrány), otevřenými senzory (bez membrány) a zlatými elektrodami
  • Měření volného chlóru až do pH 9
  • S volitelným „hydrodynamickým čištěním“ lze použít i ve vodách, které tvoří povlaky.
  Měřená veličinaVolný chlór
  Referenční metodaDPD1
  Rozsah pH5,0 … 9,0
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.8,0 bar (25 °C)
  Přítok30…60 l/h (v DGM nebo DLG III), konstantní průtok kvůli signálu závislému na průtoku
  Napájecí napětí16…24 V DC (dvouvodičová technika)
  Výstupní signál4…20 mA = měřicí rozsah, teplotně kompenzovaný, nekalibrovaný, bez galvanického oddělení
  SelektivitaVolný chlór proti vázanému chlóru
  Dezinfekční procesPlynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektrodami v procesu
  InstalaceObtok: otevřený výtok měřicí vody, Inline: přímá vestavba do potrubí s armaturou INLI
  Armatura senzoruDLG až 1 bar/55 °C; DGM až 6 bar/30 °C; INLI až 7 bar/40 °C
  Měřicí a regulační přístrojeD1C, DAC, AEGIS II
  Typické použitíBazén, neznečištěná pitná a užitková voda, použitelný také společně s elektrolytickým postupem bez membrány. V kombinaci s hydrodynamický čištěním lze použít i ve vodách, které tvoří povlaky biofilmu, obsahují vápník/železo nebo mangan.
  Odolnost vůčiTenzidy, povlaky při použití hydrodynamického čištění
  Princip měření, technologieAmpérometrický, 3 elektrody, bez membrány
  Měřicí rozsahObjednací č.
  CLO 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1033871
  CLO 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l1033870

  Senzor pro volný chlór CLO 1-CAN-P

  Senzor pro měření volného chlóru v čisté vodě i při použití elektrolytického postupu dezinfekce, až do 45 °C (1 baru) nebo 8 barů (25 °C). Pro provoz měřicích a regulačních zařízení. S volitelným „hydrodynamickým čištěním“ lze použít i ve vodách, které tvoří povlaky.

  Výhody pro vás

  • Měřená veličina: volný chlór, bez významné křížové citlivosti na vázaný chlór (chloraminy)
  • Použití se zpětným odvodem měřené vody do procesního vedení
  • Použití při vyšších tlacích
  • Potlačení rušení způsobených systémy elektrolýzy, u kterých jsou elektrody ponořeny přímo v měřené vodě (bez membrány), otevřenými senzory (bez membrány) a zlatými elektrodami
  • Měření volného chlóru až do pH 9
  • S volitelným „hydrodynamickým čištěním“ lze použít i ve vodách, které tvoří povlaky.
  Měřená veličinaVolný chlór
  Referenční metodaDPD1
  Rozsah pH5,0 … 9,0
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.8,0 bar (25 °C)
  Přítok30…60 l/h (v DGM nebo DLG III), konstantní průtok kvůli signálu závislému na průtoku
  Napájecí napětí11…30 V (přes rozhraní CAN)
  Výstupní signál Digitální (CANopen), nekalibrovaný, teplotně kompenzovaný, galvanicky oddělený
  SelektivitaVolný chlór proti vázanému chlóru
  Dezinfekční procesPlynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektrodami v procesu
  InstalaceObtok: otevřený výtok měřicí vody, Inline: přímá vestavba do potrubí s armaturou INLI
  Armatura senzoruDLG až 1 bar/55 °C; DGM až 6 bar/30 °C; INLI až 7 bar/40 °C
  Měřicí a regulační přístrojeDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II pouze s hardwarem po 6. 2. 2014 od softwarové verze 3035
  Typické použitíBazén, neznečištěná pitná a užitková voda, použitelný také společně s elektrolytickým postupem bez membrány. V kombinaci s hydrodynamický čištěním lze použít i ve vodách, které tvoří povlaky biofilmu, obsahují vápník, železo nebo mangan.
  Odolnost vůčiSoli, kyseliny, louhy, tenzidy, povlaky nečistot, povlaky při použití hydrodynamického čištění
  Princip měření, technologieAmpérometrický, 3 elektrody, bez membrány
  Měřicí rozsahObjednací č.
  CLO 1-CAN-P-10 ppm0,10…10,0 mg/l1083134

  Senzor pro volný chlór CLO 2-mA

  Senzor pro měření volného chlóru v čisté vodě i při použití elektrolytického postupu dezinfekce, až do 70 °C nebo 8 barů (25 °C). Pro provoz s měřicími a regulačními zařízeními se vstupem 4–20 mA. S volitelným „hydrodynamickým čištěním“ lze použít i ve vodách, které tvoří povlaky.

  Výhody pro vás

  • Měřená veličina: volný chlór, bez významné křížové citlivosti na vázaný chlór (chloraminy)
  • Použití se zpětným odvodem měřené vody do procesního vedení
  • Použití při vyšších tlacích/teplotách
  • Potlačení rušení způsobených systémy elektrolýzy, u kterých jsou elektrody ponořeny přímo v měřené vodě (bez membrány), otevřenými senzory (bez membrány) a zlatými elektrodami
  • Měření volného chlóru až do pH 9
  • S volitelným „hydrodynamickým čištěním“ lze použít i ve vodách, které tvoří povlaky
  Měřená veličinaVolný chlór
  Referenční metodaDPD1
  Rozsah pH5,0 … 9,0
  Teplota5 … 70 °C
  Tlak max.8,0 bar (25 °C)
  Přítok30…60 l/h (v DGM nebo DLG III), konstantní průtok kvůli signálu závislému na průtoku
  Napájecí napětí16…24 V DC (dvouvodičová technika)
  Výstupní signál4…20 mA = měřicí rozsah, teplotně kompenzovaný, nekalibrovaný, bez galvanického oddělení
  SelektivitaVolný chlór proti vázanému chlóru
  Dezinfekční procesPlynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektrodami v procesu
  InstalaceObtok: otevřený výtok měřicí vody, Inline: přímá vestavba do potrubí s armaturou INLI
  Armatura senzoruDLG až 1 bar/55 °C; DGM až 1 bar/60 °C; INLI až 2 bar/70 °C. Předpoklad: konstantní průtok
  Měřicí a regulační přístrojeD1C, DAC, AEGIS II
  Typické použitíHorká voda do 70°C, likvidace legionel, nezatížená pitná a užitková voda, lze použít i společně s bezmembránovým elektrolytickým procesem.
  Odolnost vůčiTenzidy, povlaky při použití hydrodynamického čištění
  Princip měření, technologieAmpérometrický, 3 elektrody, bez membrány
  Měřicí rozsahObjednací č.
  CLO 2-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1033878

  Senzor pro volný chlór CLB 2-µA

  Cenově příznivý, jednoduchý senzor pro měření volného chlóru v čiré vodě, i při proměnlivé teplotě média. Použití i při elektrolytickém procesu k dezinfekci do 45 °C/3 bar. Pro provoz s kompaktním regulátorem DCCa

  Výhody pro vás

  • Měřená veličina: volný chlór, žádná signifikantní příčná citlivost vůči vázanému chlóru (chloraminu)
  • Ekonomicky výhodný díky jednoduché konstrukci bez samostatných opotřebitelných dílů
  • Snadná, ekonomicky příznivá údržba bez manipulace s membránovými víčky
  • Zabránění rušení elektrolytickými systémy bez membrány, při nichž jsou elektrody přímo ponořené v měřené vodě, prostřednictvím otevřeného senzoru (žádná membrána)
  • Měření volného chlóru do pH 9 a používání při vysokém tlaku do 8 bar díky nepřítomné membráně
  Měřená veličinaVolný chlór
  Rozsahy měření0,05 – 5,0 mg/l, lze použít pro krátkodobé šokové chlorování 10 mg/l
  Referenční metodaDPD1
  Rozsah pH5,0 … 9,0
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.3,0 bar
  Přítok30…60 l/h (v DGMA), je potřebný konstantní průtok kvůli signálu závislému na průtoku
  Napájecí napětíPouze kompaktním regulátorem
  Výstupní signál Nezesílený primární proudová signál, teplotně nekompenzovaný, nekalibrovaný, bez galvanického oddělení
  Měření teplotyPt 1000, integrovaný, výpočet v kompaktním regulátoru DCCa
  SelektivitaVolný chlór proti vázanému chlóru
  Dezinfekční procesPlynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektrodami v procesu
  InstalaceObtok: otevřený výtok měřicí vody, Inline: přímá vestavba do potrubí
  Armatura senzoruDGM, DLG III
  Elektrická přípojkaPevný kabel, 1 m, 6 žil s dutinkami
  Měřicí a regulační přístrojeKompaktní regulátor
  Typické použitíBazén, pitná voda, použitelný i spolu s bezmembránovým elektrolytickým procesem pro generování chlóru, i při proměnlivé teplotě média.
  Odolnost vůčiTenzidy
  Princip měření, technologieAmpérometrický, 3 elektrody, bez membrány
  Měřicí rozsahObjednací č.
  CLB 2-µA-5 ppm0,05…5,0 mg/l1038902

  Senzor pro volný chlór CLB 3-µA

  Cenově příznivý, jednoduchý senzor pro měření volného chlóru v čiré vodě při konstantní teplotě média. Použití i při elektrolytickém procesu k dezinfekci do 45 °C/3 bar. Pro provoz s kompaktním regulátorem DCCa

  Výhody pro vás

  • Měřená veličina: volný chlór, žádná signifikantní příčná citlivost vůči vázanému chlóru (chloraminu)
  • Ekonomicky výhodný díky jednoduché konstrukci bez samostatných opotřebitelných dílů
  • Snadná, ekonomicky příznivá údržba bez manipulace s membránovými víčky
  • Zabránění rušení elektrolytickými systémy bez membrány, při nichž jsou elektrody přímo ponořené v měřené vodě, prostřednictvím otevřeného senzoru (žádná membrána)
  • Měření volného chlóru do pH 9 a používání při vysokém tlaku do 8 bar díky nepřítomné membráně
  Měřená veličinaVolný chlór
  Rozsahy měření0,05 – 5,0 mg/l, lze použít pro šokové chlorování 10,0 mg/l
  Referenční metodaDPD1
  Rozsah pH5,0 … 9,0
  Teplota5 … 45 °C Je potřebná konstantní teplota kvůli signálu závislému na teplotě
  Tlak max.3,0 bar
  Přítok30…60 l/h (v DGMA), je potřebný konstantní průtok kvůli signálu závislému na průtoku
  Napájecí napětíPouze kompaktním regulátorem DCCa
  Výstupní signál Nezesílený primární proudová signál, teplotně nekompenzovaný, nekalibrovaný, bez galvanického oddělení
  Měření teplotyŽádné
  SelektivitaVolný chlór proti vázanému chlóru
  Dezinfekční procesPlynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, elektrolýza bez membrány s elektrodami v procesu
  InstalaceObtok: otevřený výtok měřicí vody, Inline: přímá vestavba do potrubí; pevný nebo výměnný (výměnná armatura)
  Armatura senzoruDGM, DLG III
  Elektrická přípojkaPevný kabel, 1 m, 4 žíly s dutinkami
  Měřicí a regulační přístrojeKompaktní regulátor
  Typické použitíBazén, pitná voda, použitelný i spolu s bezmembránovým elektrolytickým procesem pro generování chlóru.
  Odolnost vůčiTenzidy
  Princip měření, technologieAmpérometrický, 3 elektrody, bez membrány
  Měřicí rozsahObjednací č.
  CLB 3-µA-5 ppm0,05…5,0 mg/l1041696

  Senzor pro volný chlór CBR 1-mA

  Senzor pro volný chlór a brom ve znečištěné vodě, i pro vysoké hodnoty pH až 9,5. K provozu s měřicími a regulačními přístroji se vstupem 4-20 mA

  Výhody pro vás

  • Měřená veličina: volný chlór a rovněž volný a vázaný brom (bromaminy)
  • Senzor pokrytý membránou zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Odolnost vůči povlakům nečistot a biologickým vrstvám díky elektrolytu s antimikrobiálním účinkem a membránou s velkými póry
  • Použitelnost při vysoké hodnotě pH až 9,5 díky optimalizaci systému elektrolytu a membrány
  Měřená veličinaVolný chlór, volný brom, vázaný brom, vázaný brom, DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimethyl-hydantoin)
  Referenční metodaDPD1
  Rozsah pH5 ... 9.5
  Teplota1 … 40 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Přítok30…60 l/h (v DGM, DLG II)
  Napájecí napětí16…24 V DC (dvouvodičová technika)
  Výstupní signál4…20 mA = měřicí rozsah, teplotně kompenzovaný, nekalibrovaný, bez galvanického oddělení
  SelektivitaVolný chlór proti vázanému chlóru
  Dezinfekční procesPlynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, bromid + chlornan, DBDMH
  InstalaceObtok: otevřený výtok měřené vody
  Armatura senzoruDGM, DLG III
  Měřicí a regulační přístrojeD1C, DAC, AEGIS II
  Typické použitíChladicí voda, užitková voda, odpadní voda, voda s vyššími hodnotami pH (stabilní pH), zatížená bazénová voda. V bazénu ke zjištění vázaného chlóru z rozdílu: Celkový chlór mínus volný chlór. Surová voda k úpravě pitné vody.
  Odolnost vůčiSoli, kyseliny, louhy, tenzidy, povlaky nečistot
  Princip měření, technologieAmpérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou
  Měřicí rozsahObjednací č.
  CBR 1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l*1038016
  CBR 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l*1038015
  CBR 1-mA-5 ppm0,05…5,0 mg/l*1052138
  CBR 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l*1038014
  *Měřicí rozsah vztažený na chlór. Při měření bromu jsou dolní a horní mez měřicího rozsahu zvýšené o faktor 2,25, tedy např. CBR 1-mA-0,5ppm: 0,02 ...1,1 ppm.

  Senzor pro volný chlór CLR 1-mA

  Senzor pro volný chlór od 10 ppm ve znečištěné mycí vodě pro provoz s měřicími a regulačními přístroji se vstupem 4-20 mA

  Výhody pro vás

  • Měřená veličina volný chlór pro koncentrace do 1 000 ppm
  • Senzor pokrytý membránou zabraňuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Odolnost vůči povlakům nečistot díky membráně bez pórů
  Měřená veličinaVolný chlór
  Referenční metodaDPD1
  Rozsah pH5,5 … 8,0
  Teplota5 … 45 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Přítok30…60 l/h (v DGM, DLG II)
  Napájecí napětí16…24 V DC (dvouvodičová technika)
  Výstupní signál4…20 mA = měřicí rozsah, teplotně kompenzovaný, nekalibrovaný, bez galvanického oddělení
  SelektivitaVolný chlór proti vázanému chlóru
  Dezinfekční procesPlynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou
  InstalaceObtok: otevřený výtok měřené vody
  Armatura senzoruDLG III
  Měřicí a regulační přístrojeD1C, DAC
  Typické použitíMytí salátu, zeleniny, drůbeže, znečištěná procesní a odpadní voda.
  Odolnost vůčiSoli, kyseliny, louhy, tenzidy, povlaky nečistot
  Princip měření, technologieAmpérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou
  Měřicí rozsahObjednací č.
  CLR 1-mA-200 ppm10,0…200 mg/l1047978

  Upozornění: Měřicí rozsah 10,0 ... 1 000 mg/l na vyžádání

  Pro první montáž senzorů chlóru do snímače průtoku DLG III je potřebná montážní sada objednací č. 815079.

  Senzor pro volný chlór CBR 1-CAN-P

  Senzor pro volný chlór a brom ve znečištěné vodě, i pro vysoké hodnoty pH až 9,5. K provozu na měřicích a regulačních přístrojích s napojením sběrnice CAN.

  Výhody pro vás

  • Měřená veličina: volný chlór a rovněž volný a vázaný brom (bromaminy)
  • Senzor pokrytý membránou zmenšuje rušení proměnlivým průtokem nebo látkami obsaženými ve vodě
  • Odolnost vůči povlakům nečistot a biologickým vrstvám díky elektrolytu s antimikrobiálním účinkem a membránou s velkými póry
  • Použitelnost při vysoké hodnotě pH až 9,5 díky optimalizaci systému elektrolytu a membrány
  Měřená veličinaVolný chlór, volný brom, vázaný brom, vázaný brom, DBDMH (1,3-dibrom-5,5-dimethyl-hydantoin)
  Referenční metodaDPD1
  Rozsah ph5 … 9,5
  Teplota1 … 40 °C
  Tlak max.1,0 bar
  Přítok30…60 l/h (v DGM, DLG II)
  Napájecí napětí11…30 V DC (přes rozhraní CAN)
  Výstupní signálDigitální (CANopen), nekalibrovaný, teplotně kompenzovaný, galvanicky oddělený
  SelektivitaVolný chlór proti vázanému chlóru
  Dezinfekční procesPlynný chlór, chlornan, elektrolýza s membránou, bromid + chlornan, DBDMH
  InstalaceObtok: otevřený výtok měřené vody
  Armatura senzoruDGM, DLG III
  Měřicí a regulační přístrojeDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II pouze s hardwarem po 6. 2. 2014 od softwarové verze 3035
  Typické použitíChladicí voda, užitková voda, odpadní voda, voda s vyššími hodnotami pH (stabilní pH), zatížená bazénová voda. V bazénu ke zjištění vázaného chlóru z rozdílu: Celkový chlór mínus volný chlór. Surová voda k úpravě pitné vody.
  Odolnost vůčiPovlaky nečistot, biologické vrstvy, tenzidy
  Princip měření, technologieAmpérometrický, 2 elektrody, pokrytý membránou
  Měřicí rozsahObjednací č.
  CBR 1-CAN-P-10ppm0,01…10,0 mg/l1083135

  Stažení pro Senzory DULCOTEST® pro volný chlór

  Více v centru stahování

  0 Výsledky
  Filtrovat podle typu dokumentu
  Bezpečnostní list (0)
  Brožura / Leták (0)
  Certifikát / Prohlášení (0)
  Datový list (0)
  Katalog (0)
  Návod k obsluze (0)
  Odborný článek (0)
  Ostatní (0)
  Příklad aplikace / Reference (0)
  Rozložený výkres / Náhradní díly (0)
  Schéma zapojení (0)
  Software (0)
  Tiskové sdělení (0)
  Výkres / Rozměrový list / 3D (0)

  Vybraný filtr:

  Vhodná stahování

  Třídit podle A až Z
  Načíst další nalezené cíle ...
  Nejsou přítomny žádné další nalezené cíle!

  Bohužel jsme nenalezli žádný vhodný výsledek vyhledávání.

  Všechna slova správně napsaná?
  Zkusit to znovu se méně nebo jinými hledanými výrazy?

  Zkuste to prosím později

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Přehled

  Spolehlivé online měření volného (účinného) chlóru – se senzory DULCOTEST®.

  Volný chlór platí za celosvětově nejvýznamnější dezinfekční prostředek. Pod tím jsou zahrnuty sloučeniny Cl2 (elementární chlór), HOCl (kyselina chlorná) a OCl- (chlornan).

  S naší řadou výrobků senzorů DULCOTEST® pro volný chlór máte k dispozici pět konstrukčních řad, které jsou optimalizované pro různé aplikace. Každá konstrukční řada se skládá z více typů s různými měřicími rozsahy.

  Osvědčený membránou pokrytý standardní senzor pro volný chlór CLE3 je k dispozici pro sledování nebo regulaci všech čirých vod, např. při dezinfekci pitných vod. Varianta CLE3.1 je zvláště vhodná pro přebytek vázaného chlóru a dodává nejpřesnější výsledky při početním zjišťování vázaného chlóru z měření celkového chlóru a volného chlóru.

  Senzor CLB2 a CLB3 jsou snadno provozovatelné a cenově příznivé senzory chlóru bez membrány, pro čiré nezamořené vody.

  Senzor CLO1 se hodí speciálně pro Inline elektrolytický proces, při kterém mohou vznikat rušivé sloučeniny, senzor CLO2 je navíc předurčený pro dezinfekci horké vody.

  Senzor CBR1 lze použít ve znečištěné vodě, i pro vysoké hodnoty pH až 9,5 z. B. při dezinfekci chladicí vody.

  Senzor CLR1 je optimalizovaný pro dezinfekci/promývání potravin a toleruje znečištěnou vodu a koncentrace chlóru do 1000 mg/l.

  Charakteristika a přednosti

  • Pět různých konstrukčních řad senzorů a rovněž velký počet verzí umožňují: Použití v nejrůznějších kvalitách vody (pH, obsah soli, teplota, zatížení chemikáliemi a nečistotami), použití v kombinaci s mnoha dezinfekčními postupy: Plynný chlór, chlornan sodný, chlornan vápenatý, elektrolýza, použití v širokém měřicím rozsahu od 0,01 do 1000 mg/l.
  • Účinné řízení procesů přesným ampérometrickým měřením v reálném čase (krátká odezva)
  • Žádné rušení zákalem nebo zbarvením díky ampérometrickému principu měření
  • Stabilní nulový bod
  • Žádné rušení vlivem teploty díky integrované teplotní kompenzaci
  • U senzorů s membránou pokrytými měřicími elektrodami: Snížená závislost na průtoku, látkách obsažených ve vodě a povlak tvořících médiích. Dlouhé životnosti díky membránou pokrytým elektrodám a jejich uložení v elektrolytu. Tím jsou zachovávány optimální podmínky měření nezávisle na podmínkách procesu. Ekonomicky výhodná údržba díky snadné výměně membránového víčka.

  Video

  Aplikace

  Technické údaje

  Stažení

  Kontaktujte nás

  David Šídlo

  výkonný ředitel a jednatel společnosti

  »Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«

  +420 585 757 011  Odeslat poptávku   

  Zavřít formulář

  Vaše poptávka

  Osobní údaje


  další výrobek +
  Přiložený soubor Maximální velikost souboru 10 MB.
  Nahrát další soubor

  Osobní údaje


  Zkontrolujte prosím své údaje a vyplňte všechna povinná pole.
  *Povinná pole

  Zkontrolovat a odeslat


  Osobní údaje:
  Oslovení
  Titul
  Příjmení  
  Křestní jméno  
  Podnik
  Číslo zákazníka
  E-mailová adresa
  Telefon
  Ulice
  Číslo popisné
  Místo  
  Země
  Zpětné volání Ano

  O krok zpět

  Náhradní díly a příslušenství

  Vhodné výrobky

  1 2 3

  ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru