Návrhy hledání

Chytrá recyklace vody s chlordioxidem

V mlékárně Crailsheim-Dinkelsbühl se prostřednictvím zařízení na výrobu ozónu dezinfikuje brýdová voda a poté se opět používá ve výrobním procesu. Potěšitelný výsledek: značné snížení spotřeby vody a provozních nákladů.

Náklady dolů

Mlékárna Crailsheim-Dinkelsbühl eG zpracovává se svými 160 pracovníky ročně okolo 130000 tun mléka hlavně na lahodný sýr. Avšak vysoká spotřeba čerstvé vody pro různá použití, jako například vyplachování odstředivek, byla vždy nemilým nákladovým faktorem. K tomu byla také spotřeba kyseliny peroctové jako dezinfekčního prostředku měsíčně přibližně 800 litrů. Opětným použitím ve výrobním procesu vznikající brýdové vody by se měly náklady na čerstvou a odpadní vodu a náklady na dezinfekční chemikálie snížit.

Klíčová data

  • Roční zpracování 130000 litrů mléka k výrobě sýrů
  • Denní vznik 200000 litrů studených a teplých brýd
  • Opětné použití brýdové vody pomocí dezinfekce zařízením na výrobu chlordioxidu

Čistě chlordioxid

K dezinfekci brýdové vody se použije zařízení na výrobu chlordioxidu BelloZon® CDLb

od společnosti ProMinent. Chlordioxid je mimořádně účinný dezinfekční prostředek, který navíc podporuje odbourávání biologických vrstev v systémech vedení. Zařízení na výrobu chlordioxidu vyrábí ze zředěných chemikálií kyseliny solné a chloritanu sodného základní roztok až 1000 ppm, který se meziskladuje v zásobní nádrži zásobníkového modulu.

Vyrobený základní roztok se přes pneumatické membránové čerpadlo konstantně čerpá k jednotlivým dávkovacím modulům.

Denně v mlékárně vzniká průměrně cca 200000 litrů studené a teplé brýdy, která se ze skladovacích nádrží dopravními čerpadly vzájemně odděleně přivádí do dávkovacího systému BelloZon® CDLb a ostřikuje se chlordioxidem. Takto ošetřené a mikrobiologicky nezávadné brýdy se meziskladují v nádržích a lze je následně například opětně použít pro myčky forem a k mezioplachování při čištění nádrží a potrubí.

Spotřeba vody klesá

V porovnání se spotřebou kyseliny peroctové je spotřeba chemikálií BelloZon® CDLb asi 250 l na každou chemikálii. Při kalkulaci s běžnými cenami pro kyselinu peroctovou a kyselinu/louh pro zařízení na výrobu chlordioxidu z toho vyplývá snížení nákladů až 40%. Podobně se to má se spotřebou čerstvé vody, která je při úplném použití brýd rovněž o až 40% nižší. Investice mlékárny Crailsheim-Dinkelsbühl do moderního dezinfekčního zařízení se tak plně vyplatila: Hotová mince namísto všeho do sýra!

  • Spolehlivá dezinfekce brýdové vody zařízením na výrobu chlordioxidu
  • Efektivní opětné použití ošetřených brýd pro další úkoly
  • Snížení nákladů na chemikálie o 40%
  • Snížení spotřeby čerstvé vody o 40%

Použité výrobky - Chytrá recyklace vody s chlordioxidem

Kontaktujte nás

David Šídlo

výkonný ředitel a jednatel společnosti

»Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«

+420 585 757 011 
Odeslat poptávku   

Zavřít formulář

Vaše poptávka

Osobní údaje


další výrobek +
Přiložený soubor Maximální velikost souboru 10 MB.
Nahrát další soubor

Osobní údaje


Zkontrolujte prosím své údaje a vyplňte všechna povinná pole.
*Povinná pole

Zkontrolovat a odeslat


Osobní údaje:
Oslovení
Titul
Příjmení  
Křestní jméno  
Podnik
Číslo zákazníka
E-mailová adresa
Telefon
Ulice
Číslo popisné
Místo  
Země
Zpětné volání Ano

O krok zpět

Další praktické příklady k tomuto oboru

ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru