Návrhy hledání

Úprava odpadních vod: Nízké hodnoty dusičnanů díky přesnému dávkování

V regionu Flandry se více než 83% odpadních vod ošetřuje podle nejmodernějších metod. Záměr se kladně projevuje na kvalitě vody Šeldy a Mázy a poskytuje značný přínos k udržování čistoty Severního moře.

Klíčovou roli při tom hraje Aquafin, který byl zhruba před 30 lety založený vlámskou vládou. Podnik je dnes odpovědný přibližně za 323 čistíren odpadních vod a hlavních odpadních kanálů s celkovou délkou okolo 6648 km. Dávkovací čerpadla hrají při úpravě odpadních vod velkou roli.

Jedna z vodáren ve Flandrech používá hadicová čerpadla k dávkování FeCl3 k vysrážení fosforu, resp. fosfátů a přidávání zdrojů uhlovodíků (sloučenin uhlíku) k denitrifikaci. Pro fungující denitrifikaci je předpokladem určitý podíl biologicky snadno odbouratelných sloučenin uhlíku. Probíhá-li proces denitrifikace pouze omezeně, dochází ke zvýšené tvorbě dusičnanů, které je nutné zabránit.

Již před lety byla membránová dávkovací čerpadla používána k dávkování FeCl3 a dávkování PAC. Při vysokých vstupních tlacích se může stát, že membránová dávkovací čerpadla čerpají nadměrně. Z tohoto důvodu se Aquafin rozhodl testovat hadicová čerpadla. Ta však nefungovala tak, jak se očekávalo. Hadicová čerpadla s malým vnitřním průměrem se ucpávala kvůli nečistotám dávkovaných médií/aditiv. K tomu ještě hadice vykazovaly pouze krátké životnosti nebo ojediněle praskaly. Na základě těchto negativních zkušeností bylo rozhodnuto vybrat a používat nová čerpadla.

Klíčová data

 • Jednoduchá výměna hadic vedená pomocí menu
 • Dávkování chemikálií od 5,1 do 410 l/h při protitlaku až 8 bar
 • Dávkování vysoce viskózních, částice obsahujících médií / polymerových roztoků
 • Dávkování silně plynujících, abrazivních nebo na střižná napětí citlivých médií

Aquafin zahájil k obnově stávajícího dávkování zdrojů uhlovodíků veřejnou soutěž na 20 nových čerpadel. Dodavatel vody předem otestoval různá čerpadla. V potaz přicházelo i jedno hadicové čerpadlo ProMinent: Naše hadicové dávkovací čerpadlo DFYa. Bylo testováno v čistírně odpadních vod u Genku, Belgie. Testy byly zahájeny v červnu 2020 a trvaly přibližně dva měsíce.

Naše DFYa přesvědčilo svojí rozmanitostí konstrukčních vlastností:

 • Ukazuje požadované a skutečné průtokové množství přímo digitálně. Zobrazený průtok odpovídá přesně dávkovanému množství a lze jej velmi snadno nastavit a přizpůsobit podle existující aplikace.
 • Údržba je velmi snadná. Čerpadlo disponuje speciálním softwarově podporovaným procesem výměny hadice. Uživatelé jsou podporováni přesnými pokyny ke krokům, které je třeba absolvovat, prostřednictvím displeje.
 • Protože dávkovací hlava DFYa není plněná glycerinem, odpadá náročné vypouštění a plnění.
 • Čerpadlo se připojuje přes vnější závit a ne přes hadicovou objímku, jak je obvyklé. Tím lze namontovat pevná potrubí.
 • Dávkování je momentálně časově řízené se zadanými množstvími. Protože čerpadlo ProMinent disponuje možností ovládání 4-20-mA, zvažuje provozovatel do budoucna přejít od časově řízeného dávkování na dávkování řízené mA.
 • Další předností DFYa je jeho velký rozsah dávkování od 5,1 do 410 l/h. Jedna verze čerpadla je vhodná pro všechna potřebná průtoková množství.
 • Last but not least se u DFYa používá hadice vyztužená tkaninou s širokým vnitřním průměrem. Široký vnitřní průměr hadice brání ucpávání. Vyztužením tkaninou se navíc enormně zvyšuje životnost.

Vodárenská společnost byla po testovací fázi hadicovým dávkovacím čerpadlem DFYa přesvědčena: Od začátku testovací fáze v červnu 2020 dávkuje spolehlivě, i v dobách s vysokými teplotami prostředí. S přídavným průtokoměrem bylo možné doložit, že čerpadlo vždy velmi stabilně dávkuje přesné množství 50 l/h - i nezávisle na úrovni produktu v zásobní nádrži. To potvrdil i provozovatel. Dojem na něj učinila i nízká hlučnost. Další předností je, že je čerpadlo jedné konstrukční řady vhodné pro všechny tlakové podmínky a dávkovaná množství (až 100 l/h) požadovaná v tomto zařízení. Držení náhradních dílů se tím silně zjednodušuje. K tomu přichází snadná údržba čerpadla. Protože v prostoru hadice není přítomný žádný glycerin, lze téměř jediný opotřebitelný díl – hadici – rychle vyměnit. Výměna hadice DFYa je asistovaná čerpadlem. Intervaly údržby DFYa jsou díky vyztužení hadice tkaninou velmi dlouhé a čerpadlo pracuje při požadovaném objemu s velmi malými otáčkami.

Instalace a provoz čerpadel ProMinent je rovněž snadnější. Uživatelé mohou s podporou přesnými pokyny na displeji a intuitivním menu obsluhy provádět nastavení a změny parametrů v nejkratším čase.

Aquafin byl velmi spokojený nejen s funkcí a výkony DFYa . Právě tak přesvědčila dobrá spolupráce a podpora belgického týmu ProMinent. Bylo objednáno 20 hadicových čerpadel konstrukční řady DFYa. ProMinent se těší na dobrou budoucí spolupráci s Aquafinem.

Použité výrobky - Úprava odpadních vod: Nízké hodnoty dusičnanů díky přesnému dávkování

Kontaktujte nás

David Šídlo

výkonný ředitel a jednatel společnosti

»Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«

+420 585 757 011 
Odeslat poptávku   

Zavřít formulář

Vaše poptávka

Osobní údaje


další výrobek +
Přiložený soubor Maximální velikost souboru 10 MB.
Nahrát další soubor

Osobní údaje


Zkontrolujte prosím své údaje a vyplňte všechna povinná pole.
*Povinná pole

Zkontrolovat a odeslat


Osobní údaje:
Oslovení
Titul
Příjmení  
Křestní jméno  
Podnik
Číslo zákazníka
E-mailová adresa
Telefon
Ulice
Číslo popisné
Místo  
Země
Zpětné volání Ano

O krok zpět

Další praktické příklady k tomuto oboru

ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru