Návrhy hledání

DULCONNEX Platform

Webová platforma založená na IIoT pro digitální správu kapalin

DULCONNEX Platform je webová platforma založená na IIoT pro digitální správu kapalin. Webová aplikace nabízí odkudkoliv snadný přístup ke všem příslušným datům zařízení a procesním datům, a zvyšuje tím disponibilitu zařízení. Nepřetržitým monitorováním důležitých parametrů lze optimalizovat kvalitu procesu a zvýšit bezpečnost pro zaměstnance. Komplexní protokolování a automatické generování zpráv usnadňuje splnění dokumentačních povinností.

Popis výrobku

Sledování bez ohledu na místa a dokumentace dat zařízení a procesních dat

DULCONNEX Platform je webová platforma IIoT společnosti ProMinent pro bezpečné sledování stavu zařízení a procesních dat v cloudu odkudkoliv.

Jako webová aplikace se DULCONNEX Platform vyznačuje mj. rychlým a pohodlným přístupem prostřednictvím webového prohlížeče. Bez ohledu na to, zda přes chytrý telefon, tablet nebo počítač a zcela bez instalace přídavného softwaru. Uživatelská plocha s intuitivním ovládáním, které se automaticky upravuje podle velikosti obrazovky použitého koncového zařízení („Responsive Design“) zajišťuje, že uživatel může rychle a snadno využívat výhod mnoha funkcí platformy IIoT.

Na individuálně nastavitelných ovládacích panelech lze mít snadno a přehledně kontrolu nad všemi důležitými daty zařízení a naměřenými hodnotami z různých instalací nebo procesních fází. Stav zařízení a kritická procesní data lze tím pádem kdykoliv pohodlně monitorovat z terénu. Nastavitelné alarmy a upozornění nepřetržitě na vyžádání informují o relevantních událostech.

Díky nepřetržitému protokolování všech příslušných údajů může uživatel vytvářet dokumentace s přesnými údaji, a tím pohodlně splnit úřední předpisy. Zprávy lze generovat v pravidelných intervalech a bez větších nákladů je zasílat příslušným úředním orgánům nebo zákazníkům jako doklad o řádném provozu.

Aktuální nebo historie informace o stavu zařízení a naměřené hodnoty, jako např. délka provozu, dávkovací výkony nebo tlak lze kdykoliv v případě potřeby zobrazit a volně vizualizovat ve vzájemné kombinaci v grafech. Specializované provozovatelé nebo autorizovaní servisní technici si tak mohou udělat rychle komplexní obrázek. Analýzy pro optimalizaci výkonu zařízení a procesní kvality, a také jsou výrazně usnadněny činnosti v rámci údržby a oprav.

Ať už se jedná o chladicí vodu, bazénovou vodu, pitnou vodu, odpadní nebo průmyslovou a procesní vodu, a procesní vodu: DULCONNEX Platform usnadňuje provozovatelům zajištění efektivního, plynulého a konformního provozu zařízení a poskytuje cennou podporu pro vždy spolehlivou úpravu kapalin.

Charakteristika a přednosti

 • Vždy krok před událostmi – Vždy lze mít přehled o stavu a funkčnosti zařízení a díky konfigurovatelným poplachům s funkcí informování prostřednictvím e-mailu možnost okamžité reakce. V závažném případě snadné vytvoření dokumentace a informování o případu pro co nejrychlejší získání kompetentní pomoci.
 • Plus v transparentnosti a bezpečnosti – Již před vstupem do potenciálně nebezpečných prostředí získání informací o přesném procesním stavu a stavu zařízení. Úplná historie všech naměřených hodnot a dat zařízení a také spolehlivé ukládání v cloudu poskytuje navíc dodatečnou ochranu před manipulacemi a ztrátou dat.
 • Efektivní plánování servisních zásahu a efektivní příprava – S pomocí přístupu k údajům o stavu a výkonovým datům odkudkoliv lze minimalizovat jízdy za čistě inspekčními a dokumentačními účely. Informování o přesném stavu zařízení již před příchodem na místo použití umožňuje navíc optimální přípravu pro servisní práce.
 • Vyšší disponibilita zařízení a optimalizovaná procesní kvalita – Vizualizace volně kombinovatelných parametrů v grafu umožňuje podrobné analýzy procesů a podporuje identifikování potenciálů pro optimalizaci.
 • Usnadnění splnění zákonných dokumentačních povinností – Díky nepřetržitému protokolování, automatizovatelnému generování zpráv a funkci snadného exportu jsou výrazně redukovány manuální náklady na dokládání řádného provozu.

Oblast použití

Následující seznam je obecnou ukázkou v zásadě vhodných aplikací pro tento výrobek. Kontaktujte prosím svou osobní kontaktní osobu a poraďte se s ní o použití výrobku ve vaší individuální aplikaci.

 • Zvýšení stupně transparentnosti – Bez ohledu na to, zda se jedná o čerpadla, regulátory, senzory nebo systémy, aktuální údaje o stavu a výkonová data jsou zobrazována ze všech míst instalace v reálném čase a jsou ukládána v DULCONNEX cloudu. S pomocí DULCONNEX Platform mají provozovatele kdykoli a odkudkoliv přístup k úplné historii svých procesních dat a mají snadný přehled o kritických naměřených hodnotách, jako např. dávkovacím výkonu, hladině náplně nebo tlaku v systému.
 • Zajištění disponibility zařízení – Kompletní protokolování stavu zařízení, včetně všech závad, varování a událostí, které se vyskytnou, se vyplácí zejména v situacích s kritickým nedostatkem času. Stisknutím tlačítka lze vytvářet podrobné dokumentace, které lze snadno a rychle sdílet s lokálními servisními kontakty. Takto bude v závažném případě zaručena rychlá pomoc a bude minimalizováno riziko dlouhých výpadků.
 • Optimalizace procesu – Aktuální hladiny lze přehledně zobrazovat na individuálně nastavitelných ovládacích panelech a spolehlivě je sledovat pomocí konfigurovatelných alarmů. Na vyžádání informují automatická oznámení při dosažení kritických mezních hodnot příslušné zaměstnance nebo dodavatele chemikálií, aby včas zajistili doplnění těchto látek. Procesně kritické chemikálie lze díky tomu dodat a předzásobit přesně na čas.
 • Ochrana zaměstnanců – Před DULCONNEX Platform získávají provozovatelé, zaměstnanci nebo servisní technici již před vstupem do potenciálně nebezpečných prostředí získání informací o přesném procesním stavu a stavu zařízení. Takto lze každý zásah optimálně připravit, a tím zvýšit míru bezpečnosti.
 • Prokázání shody – Nepřetržité protokolování všech příslušných provozních dat splnění zákonných dokumentačních povinností. Prostřednictvím vygenerovaných zpráv je výrazně snížena manuální náročnost a lze kdykoliv snadno doložit řádný provoz zařízení.

  Technické detaily

  Responzivní design a intuitivní uživatelský povrch webové aplikace zajišťují, aby uživatel mohl rychle a snadno využívat výhod bezpočtu funkcí platformy IIoT:

  • Ovládací panely – Na individuálně nastavitelných ovládacích panelech lze přehledně na jedné ploše zobrazovat nejdůležitější informace různých zařízení nebo procesních úseků
  • Alarmy – Volně konfigurovatelná poplašná hlášení zasílaná na e-mail informují o překročení nebo nedosažení individuálně nastavitelných mezních hodnot a dalších důležitých událostech
  • Kniha záznamů – Nepřetržité protokolování všech dat zařízení a událostí zvyšuje stupeň transparentnosti a zajišťuje dodatečnou bezpečnost
  • Historie souborů – Kompletní historie provozních dat a naměřených hodnot poskytuje provozovateli podporu při splnění zákonných dokumentačních povinností a vytváří základ pro komplexní analýzy
  • Vizualizace – Jak aktuální, tak i historické naměřené hodnoty lze snadno zobrazit ve volné kombinaci s grafy, které usnadňují podrobné analýzy výkonu zařízení a procesní kvality
  • Reporty – S pomocí automatizovaného generování zpráv a snadného vytváření individuální dokumentace v exportovatelných souborových formátech lze zcela snadno dokládat řádnost provozu.

  Stažení pro DULCONNEX Platform

  Více v centru stahování

  0 Výsledky
  Filtrovat podle typu dokumentu
  Bezpečnostní list (0)
  Brožura / Leták (0)
  Certifikát / Prohlášení (0)
  Datový list (0)
  Katalog (0)
  Návod k obsluze (0)
  Odborný článek (0)
  Ostatní (0)
  Příklad aplikace / Reference (0)
  Rozložený výkres / Náhradní díly (0)
  Schéma zapojení (0)
  Software (0)
  Tiskové sdělení (0)
  Výkres / Rozměrový list / 3D (0)

  Vybraný filtr:

  Vhodná stahování

  Třídit podle Typ dokumentu
  Načíst další nalezené cíle ...
  Nejsou přítomny žádné další nalezené cíle!

  Bohužel jsme nenalezli žádný vhodný výsledek vyhledávání.

  Všechna slova správně napsaná?
  Zkusit to znovu se méně nebo jinými hledanými výrazy?

  Zkuste to prosím později

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Přehled

  Sledování bez ohledu na místa a dokumentace dat zařízení a procesních dat

  DULCONNEX Platform je webová platforma IIoT společnosti ProMinent pro bezpečné sledování stavu zařízení a procesních dat v cloudu odkudkoliv.

  Jako webová aplikace se DULCONNEX Platform vyznačuje mj. rychlým a pohodlným přístupem prostřednictvím webového prohlížeče. Bez ohledu na to, zda přes chytrý telefon, tablet nebo počítač a zcela bez instalace přídavného softwaru. Uživatelská plocha s intuitivním ovládáním, které se automaticky upravuje podle velikosti obrazovky použitého koncového zařízení („Responsive Design“) zajišťuje, že uživatel může rychle a snadno využívat výhod mnoha funkcí platformy IIoT.

  Na individuálně nastavitelných ovládacích panelech lze mít snadno a přehledně kontrolu nad všemi důležitými daty zařízení a naměřenými hodnotami z různých instalací nebo procesních fází. Stav zařízení a kritická procesní data lze tím pádem kdykoliv pohodlně monitorovat z terénu. Nastavitelné alarmy a upozornění nepřetržitě na vyžádání informují o relevantních událostech.

  Díky nepřetržitému protokolování všech příslušných údajů může uživatel vytvářet dokumentace s přesnými údaji, a tím pohodlně splnit úřední předpisy. Zprávy lze generovat v pravidelných intervalech a bez větších nákladů je zasílat příslušným úředním orgánům nebo zákazníkům jako doklad o řádném provozu.

  Aktuální nebo historie informace o stavu zařízení a naměřené hodnoty, jako např. délka provozu, dávkovací výkony nebo tlak lze kdykoliv v případě potřeby zobrazit a volně vizualizovat ve vzájemné kombinaci v grafech. Specializované provozovatelé nebo autorizovaní servisní technici si tak mohou udělat rychle komplexní obrázek. Analýzy pro optimalizaci výkonu zařízení a procesní kvality, a také jsou výrazně usnadněny činnosti v rámci údržby a oprav.

  Ať už se jedná o chladicí vodu, bazénovou vodu, pitnou vodu, odpadní nebo průmyslovou a procesní vodu, a procesní vodu: DULCONNEX Platform usnadňuje provozovatelům zajištění efektivního, plynulého a konformního provozu zařízení a poskytuje cennou podporu pro vždy spolehlivou úpravu kapalin.

  Charakteristika a přednosti

  • Vždy krok před událostmi – Vždy lze mít přehled o stavu a funkčnosti zařízení a díky konfigurovatelným poplachům s funkcí informování prostřednictvím e-mailu možnost okamžité reakce. V závažném případě snadné vytvoření dokumentace a informování o případu pro co nejrychlejší získání kompetentní pomoci.
  • Plus v transparentnosti a bezpečnosti – Již před vstupem do potenciálně nebezpečných prostředí získání informací o přesném procesním stavu a stavu zařízení. Úplná historie všech naměřených hodnot a dat zařízení a také spolehlivé ukládání v cloudu poskytuje navíc dodatečnou ochranu před manipulacemi a ztrátou dat.
  • Efektivní plánování servisních zásahu a efektivní příprava – S pomocí přístupu k údajům o stavu a výkonovým datům odkudkoliv lze minimalizovat jízdy za čistě inspekčními a dokumentačními účely. Informování o přesném stavu zařízení již před příchodem na místo použití umožňuje navíc optimální přípravu pro servisní práce.
  • Vyšší disponibilita zařízení a optimalizovaná procesní kvalita – Vizualizace volně kombinovatelných parametrů v grafu umožňuje podrobné analýzy procesů a podporuje identifikování potenciálů pro optimalizaci.
  • Usnadnění splnění zákonných dokumentačních povinností – Díky nepřetržitému protokolování, automatizovatelnému generování zpráv a funkci snadného exportu jsou výrazně redukovány manuální náklady na dokládání řádného provozu.

  Aplikace

  Technické údaje

  Stažení

  Kontaktujte nás

  David Šídlo

  výkonný ředitel a jednatel společnosti

  »Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«

  +420 585 757 011 
  Odeslat poptávku   

  Zavřít formulář

  Vaše poptávka

  Osobní údaje


  další výrobek +
  Přiložený soubor Maximální velikost souboru 10 MB.
  Nahrát další soubor

  Osobní údaje


  Zkontrolujte prosím své údaje a vyplňte všechna povinná pole.
  *Povinná pole

  Zkontrolovat a odeslat


  Osobní údaje:
  Oslovení
  Titul
  Příjmení  
  Křestní jméno  
  Podnik
  Číslo zákazníka
  E-mailová adresa
  Telefon
  Ulice
  Číslo popisné
  Místo  
  Země
  Zpětné volání Ano

  O krok zpět

  ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru