Návrhy hledání

Čistě oddělené: Odlučování ropy z drenážní vody při těžbě ropy

U ropných vrtů se hromadí drenážní voda z vrtných kalů. Tato voda je vždy znečištěná ropou a musí se před vypuštěním do moře zbavit ropy kvůli spolehlivé ochraně citlivého ekosystému.

Drenážní voda – (ropa + pevné látky) = voda

GEA Westfalia Separator Group zřídila na jedné ropné plošině Transocean, světově největšího provozovatele ropných plošin, zařízení pro čištění drenážní vody. To odděluje v několikastupňovém procesu ropu a pevné částice – které jsou také často namočené ropou – od vody. Voda má následně obsah ropy menší než 5 ppm a splňuje tak meze pro vypouštění požadované Mezinárodní námořní organizací IMO, které leží mezi 5 a15 ppm. Aby bylo možné pevné částice zvětšit a snadněji je tak oddělit, používají se jako vločkovací prostředky polymery. Zvláštní požadavek na vrtné plošině: Stanice na výrobu polymeru musí být chráněná proti výbuchu.

Klíčová data

  • Čištění, zvláště odloučení ropy z drenážní vody na vrtné plošině
  • Stanice na výrobu polymeru Ultromat ATF 1000 Ex
  • Zvláštní provedení chráněné proti výbuchu
  • Konečný obsah ropy pod 5 ppm, podkračuje mezní hodnoty IMO

Vločkové čištění, vynikající výsledek

U GEA Westfalia Separator Group se kvůli dobrým zkušenostem v minulosti z přesvědčení znovu rozhodlo pro ProMinent, jak Thomas Perschke, Head Business Line Oil & Gas, rád informuje. Rozhodující však bylo, že společnost ProMinent stanici na výrobu polymeru Ultromat ATF 1000 Ex koncipovalo jako zvláštní provedení pro GEA Westfalia v požadovaném provedení chráněném proti výbuchu. V každé ze tří nerezových komor Ultromat zpracují dvě míchadla za hodinu 30 kg prášku. Z toho vznikne 1000 litrů polymeru, které jsou hodinu za hodinou kompletně odváděny do systému na odloučení ropy. Separátor odlučuje pevné látky a ropu a po poslední kontrole je voda – mezitím prakticky čistá – odvedena do moře.

Extra s ochranou proti výbuchu pro excelentní čistotu

  • Provozní bezpečnost díky zvláštnímu provedení chráněnému proti výbuchu
  • Zaručené dodržení a podkročení mezních hodnot IMO
  • 1000 litrů polymeru připraveného k použití za hodinu
  • Automatické řízení jednotkou Siemens S7-313

Použité výrobky - Čistě oddělené: Odlučování ropy z drenážní vody při těžbě ropy

Kontaktujte nás

David Šídlo

výkonný ředitel a jednatel společnosti

»Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«

+420 585 757 011 
Odeslat poptávku   

Zavřít formulář

Vaše poptávka

Osobní údaje


další výrobek +
Přiložený soubor Maximální velikost souboru 10 MB.
Nahrát další soubor

Osobní údaje


Zkontrolujte prosím své údaje a vyplňte všechna povinná pole.
*Povinná pole

Zkontrolovat a odeslat


Osobní údaje:
Oslovení
Titul
Příjmení  
Křestní jméno  
Podnik
Číslo zákazníka
E-mailová adresa
Telefon
Ulice
Číslo popisné
Místo  
Země
Zpětné volání Ano

O krok zpět

ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru